• news.cision.com/
  • EY/
  • EY:n tavoitteena hiilinegatiivisuus vuoden 2021 loppuun mennessä

EY:n tavoitteena hiilinegatiivisuus vuoden 2021 loppuun mennessä

Report this content

Lehdistötiedote 28.1.2021 klo 10.00

EY pyrkii saavuttamaan vuoden 2021 loppuun mennessä hiilinegatiivisuuden vähentämällä merkittävästi päästöjään ja kompensoimalla enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin yrityksen toiminta tuottaa. Seitsemän osa-alueen avulla EY pyrkii hiilidioksidipäästöissään saavuttamaan laskennallisen nollatason vähentämällä maailmanlaajuisesti kokonaispäästöjään 40 prosentilla vuoden 2025 loppuun mennessä.

EY:n sitoutuminen vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen on olennainen osa yhtiön NextWave-strategiaa ja tavoitetta luoda pitkäaikaista arvoa kaikille sidosryhmille. EY:n strategian tavoitteena on rakentaa paremmin toimivaa maailmaa. Uusi ilmastotavoite korostaa EY:n sitoutumista pitkän aikavälin kestävän kasvun edistämiseen ja on jatkoa vuonna 2020 saavutetulle hiilineutraaliudelle.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen on keskeinen osa paremmin toimivan maailman rakentamista. Maailmanlaajuisesti 300 000 työntekijämme voimin pystymme muuttamaan EY:n toiminnan ympäristön kannalta kestäväksi ja auttamaan myös asiakkaitamme tekemään saman”, sanoo Mikko Äijälä, EY Suomen toimitusjohtaja.

Keskeiset osa-alueet EY:n maailmanlaajuisten toimintojen päästöjen vähentämisessä ovat:

  • Vähentää liikematkustamisen aiheuttamia päästöjä 35 prosentilla tilikauden 2025 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2019 tasoon.
  • Vähentää toimistojen sähkönkulutusta ja siirtyä 100 % uusiutuvaan energiaan tilikauden 2025 loppuun mennessä.
  • Tuomalla virtuaalisten sähköntoimitussopimusten avulla kansallisiin sähköverkkoihin enemmän energiaa kuin EY:n oma kulutus on. 
  • Tarjoamalla EY:n tiimeille työkalun, jonka avulla voidaan laskea asiakastyössä syntyvät hiilidioksidipäästöt, ja toimia päästöjen vähentämiseksi.
  • Hyödyntää luontopohjaisia ratkaisuja ja teknologioita, joilla voidaan vähentää hiiltä ilmakehästä tai kompensoida vuosittain enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin EY tuottaa.
  • Investoida palveluihin ja ratkaisuihin, joiden avulla EY:n asiakkaat voivat kannattavasti vähentää hiilidioksidipäästöjään ja tarjota ratkaisuja muihin vastuullisuushaasteisiin ja mahdollisuuksiin.
  • Edellyttää 75 % EY:n toimittajista asettamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet (Science Based Targets) tilikauden 2025 loppuun mennessä.

”Vähennämme systemaattisesti toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia myös Suomessa. Esimerkiksi lähes kaikki toimistomme siirtyvät  käyttämään 100 % uusiutuvaa energiaa jo helmikuun 2021 aikana. Meneillään oleva pandemia on kiihdyttänyt työn tekemisen muutoksta, ja tulemme hyödyntämään oppeja joustavista työskentelyratkaisuista ja teknologian hyödyntämisestä myös jatkossa päästöjemme vähentämiseksi”, sanoo Mikko Äijälä.

Lisätietoja EY:n päästötavoitteesta (englanniksi).

Lisätietoja EY Suomen vastuullisuudesta (englanniksi).

Käytetyistä termeistä:

Tieteeseen perustuvat tavoitteet (Science Based Targets). Organisaation kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaan rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 ˚C asteeseen esiteolliseen tasoon verrattuna.

Hiilineutraali. Organisaatio poistaa ja kompensoi hiilijalanjälkeä vastaavat päästöt vuosittain.

Hiilinegatiivinen. Organisaatio sekä vähentää päästöjään Pariisin ilmastosopimuksen mukaiselle tasolle että investoi luontopohjaisiin tapoihin ja hiiliteknologioihin, joilla poistetaan ja kompensoidaan enemmän hiiltä kuin organisaatio tuottaa vuosittain.

Laskennallinen nollataso. Tilanne, jossa organisaatio on saavuttanut päästöissään 1,5 ˚C tieteeseen perustuvan tavoitetason ja poistaa jäljellä olevat päästönsä ilmakehästä.                                                   

Lisätietoja
Mikko Äijälä

toimitusjohtaja, EY Suomi
mikko.aijala@fi.ey.com
p. 040 709 2907

Lotta Roitto
Head of PR
lotta.roitto@fi.ey.com
P. 040 747 0871

EY | Building a better working world 

EY rakentaa paremmin toimivaa maailmaa, auttaen luomaan pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteiskunnalle sekä rakentaen luottamusta pääomamarkkinoilla. 

Hyödyntäen dataa ja teknologiaa, EY:n monipuoliset tiimit yli 150 maassa luovat luottamusta tilintarkastuspalveluiden avulla sekä auttavat asiakkaitamme kasvamaan, uudistumaan ja toimimaan paremmin.  

Tilintarkastuksen, konsultoinnin, laki-, strategia-, vero- ja transaktiopalveluiden parissa työskentelevät EY-tiimit kysyvät parempia kysymyksiä löytääkseen uusia vastauksia nykypäivän monimutkaisiin ongelmiin.

Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi.
Voit myös seurata meitä Twitterissä @EY_Suomi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit