• news.cision.com/
  • EY/
  • EY:n tutkimus: Suomalaisyritykset eivät koe riittävää kiirettä tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämisessä

EY:n tutkimus: Suomalaisyritykset eivät koe riittävää kiirettä tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämisessä

Report this content

Konsulttiyhtiö EY:n tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämistä sekä käyttöönottoa suomalaisyrityksissä kartoittaneen tutkimuksen tulokset osoittavat, että yli 95 % yritysten operatiivisesta johdosta ja hallitusjäsenistä uskoo yrityksensä hyödyntävän tekoälyä sisäisten toimintojen osalta jo vuonna 2020. Tällä hetkellä noin kolmannes yrityksistä ei kuitenkaan ole vielä päässyt alkuun. Ulkoisten toimintojen osalta viidennes yrityksistä on yhä lähtökuopissa.

EY suunnitteli tekoälyä ja koneoppimista kartoittaneen tutkimuksen yhteistyössä Nokian hallituksen puheenjohtajan Risto Siilasmaan kanssa. Siihen osallistui yli 100 vastaajaa suomalaisyhtiöiden hallituksista ja operatiivisesta johdosta helmi-maaliskuun 2018 aikana.

Tutkimuksesta ilmenee, että tekoälyn ja koneoppimisen vaikutukset yritysten liiketoimintaan kasvavat merkittävästi seuraavan 10 vuoden sisällä. Peräti 60 prosentissa suomalaisyrityksistä on jo lähdetty ensimmäisiin kokeiluihin, ja ”melko paljon joillakin alueilla” -kokeiluja oli tehnyt 16 prosenttia yrityksistä. Kokeiluinnokkuudessa löytyy kuitenkin eroja: pörssiyritykset ovat selvästi listaamattomia yrityksiä edellä. Listaamattomista vain 8 % kertoi tekoälyn ja koneoppimisen olevan kokeilussa joko melko paljon tai laajamittaisesti, kun taas listatuista yrityksistä peräti kolmanneksessa (32 %) on vähintäänkin melko paljon kokemusta tekoälystä ja koneoppimiskokeiluista.

Tällä hetkellä tekoälyä ja koneoppimista hyödynnetään sisäisistä toiminnoista eniten liiketoiminnan tehostamisessa. Jatkossa tarkoituksena on tehostamisen lisäksi suunnata katse vahvemmin liiketoiminnan laadun parantamiseen.

- Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen ovat selvästi edenneet suomalaisyrityksissä. Suunta tulee tutkimuksen valossa myös jatkumaan. Vain alle 5 % vastaajista uskoi, ettei yhtiön sisäisissä toiminnoissa hyödynnettäisi lainkaan tekoälyä ja koneoppimista kahden vuoden kuluttua. Tämän valossa pilotteja tulisi käynnistää mieluummin tänään kuin vasta ensi vuonna, jotta saadaan oppiminen käyntiin ja näin tukemaan liiketoiminnan tehokuutta ja kasvua, sanoo liikkeenjohdon konsultointipalveluista EY:llä vastaava partner Antti Hakkarainen.


Strategia ja osaaminen kuntoon

Hakkaraisen mukaan tutkimustuloksista ilmeni toisaalta myös yritysten huoli tekoälyn riskeistä ja mahdollisista mainehaitoista.

- Tärkeintä tekoälyn ja koneoppimisen käytössä on säilyttää asiakkaan luottamus. Esimerkiksi tekoälyn hyödyntämän datan kestävä ja eettinen käyttö sekä asiakkaan tietosuojaan liittyvät kysymykset ovat tärkeät varmistaa. Tämä edellyttää yrityksiltä paitsi strategian kuntoon laittamista ja osaamiseen panostamista myös huomiota sääntelyyn ja riskienhallintaan, Hakkarainen korostaa.

Noin kolmessa neljästä suomalaisyrityksestä ei ole vielä niin sanottua datastrategiaa tai sellainen on vasta suunnitteilla. Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävän strategian puuttuminen sekä osaamisen puute tunnistettiinkin suurimpina hidasteina tekoälyn hyödyntämiselle ja käyttöönotolle niin operatiivisessa johdossa kuin hallituksissakin. Viidennes operatiivista johtoa edustavista vastaajista piti myös resurssien vähyyttä esteenä ja reilu kymmenesosa koki datan puutteen tai sen vaikean hyödynnettävyyden haasteeksi. Hallituksen jäsenistä 15 % näki operatiivisen johdon ymmärryksen puutteen hidasteeksi kehitykselle.

Vastaajien mielestä tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävän strategian kehittäminen sekä ylipäänsä ymmärryksen lisääminen molempien hyödyntämismahdollisuuksista auttaisivat yrityksiä tällä hetkellä tehokkaimmin. Lisäksi ylimmän johdon koulutus ja uusien osaajien rekrytointi korostuivat keinoina kiihdyttää tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämistä.

Tekoälyn osaamiseen panostanut ja lukuisten suuryritysten ja valtioiden ylintä johtoa kouluttanut Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa näkee tilanteen huolestuttavampana ja patistaa yrityksiä nopeaan reagointiin.

- Tekoäly koetaan yrityksissä laajalti keskeiseksi kilpailukyvyn lähteeksi – muutaman vuoden kuluttua. Tästä syystä ei koeta eikä ymmärretä, että kehittämällä tämän kyvykkyyden muutaman vuoden kuluessa voi todennäköisesti parhaimmillaankin säilyttää kilpailukykynsä kaikkien kilpailijoiden tehdessä samat panostukset. Vain toimimalla muita nopeammin voi saavuttaa kilpailuetua. Ymmärryksen ja omien kokeilujen puuttuessa asia ei ole monissa yrityksissä vielä noussut riittävän korkealle hallitusten ja operatiivisen johdon prioriteettilistoilla. Suurimmaksi esteeksi yrityksissä mainittu osaamisen puute on sen sijaan helppo ratkaista: järjestäkää koulutusta, kehottaa Siilasmaa.

Lue lisää tuloksista: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tekoaly_koneoppiminen_suomalaisyrityksissa_2018/$FILE/2018_Tekoaly_koneoppiminen_suomalaisyrityksissa.pdf 

Lisätietoja:
Antti Hakkarainen, partner, antti.hakkarainen@fi.ey.com, tel. 040 592 4433
Katriina Puro, viestintäpäällikkö, katriina.puro@fi.ey.com, tel. 0400 791 537

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia