EY:n tutkimus: suomalaisyritykset uskovat vahvaan kasvuun

Report this content

Konsulttiyhtiö EY:n keskisuurten yritysten kasvuaikeita kansainvälisesti tarkastelevasta Growth Barometer 2018 -tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisyritysten luottamus talouteen ja liiketoiminnan kasvuun on vahvaa. Suomalaisista yritysjohtajista 90 prosenttia uskoo liikevaihtonsa kasvavan vähintään 6 prosenttia ja heistä joka viides yli 10 prosenttia kuluvan vuoden aikana. Tämä on huomattavasti enemmän kuin Maailmanpankin Suomen kansantaloudelle ennustama 2,6 prosentin kasvu. Talouskasvu Suomessa oli vuonna 2017 nopeinta seitsemään vuoteen.

EY tutki keväällä 2018 yritysjohdon näkemyksiä kasvusta 21 eri maassa. Vastaajina EY:n Kasvubarometrissa oli 2 766 johtajaa yrityksistä, joiden liikevaihto vaihtelee miljoonan ja kolmen miljardin dollarin välillä. Suomalaisia vastaajia oli 106.

Pienten kansantalouksien tavoin suomalaiset yritykset ovat aina etsineet kasvua ulkomaan- markkinoilta. Suomalaisista yrityksistä lähes joka neljäs (24 %) näkee kansainvälisen laajentumisen tärkeimpänä kasvun ajurina tällä hetkellä. Vastaajista 23 prosenttia asettaa ulkomaiset markkinat etusijalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia arvioidessaan. Yrityksistä 37 prosenttia odottaa saavansa viidenneksen tämän vuoden liikevaihdostaan viennistä, mikä on 34 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Toiseksi (23 %) tärkeimpänä kasvun ajurina suomalaiset yritykset näkevät yritysjärjestelyt. Tähän vaikuttaa voimakkaasti se, että toimialakonvergenssi on joka viidennen yrityksen mielestä merkittävin disruptiivinen tekijä markkinassa. Kolmanneksi tärkeimmäksi (23 %) kasvun ajuriksi nousi liiketoiminnan laajentaminen uusille sektoreille.

”Suomalaisyritysten optimistisuus on merkki Suomen talouden positiivisesta vireestä. Tulojen nousu ja työttömyysasteen lasku lisäävät kotimaista kysyntää. Samalla yritykset laajentavat liiketoimintaansa kansainvälisillä markkinoilla ja kehittävät kilpailukykyään vauhdittaakseen vientiä”, sanoo johtaja Matti Copeland Suomen EY:ltä.  

Suurin riskitekijä on maailmantalouden hidastuminen

Kansainväliset markkinat on myös suurin riski suomalaisille yrityksille. Lähes joka kolmas (32 %) vastaaja kertoi maailmantalouden kasvun hidastumisen olevan suurin riskitekijä yrityksensä liiketoiminnalle. Luku on 19 prosenttia edellisvuotta enemmän ja selvästi muuta maailmaa (25 %) suurempi. Kotimaan-markkinan kasvun hidastuminen huolettaa vain 11 prosenttia suomalaisista, kun luku muualla maailmassa on 17 prosenttia.

Suurimpana kasvun haasteena suomalaiset pitävät muun maailman tavoin (40 %) riittämätöntä kassavirtaa. Luku oli noussut 27 % edelliseen vuoden tutkimuksesta.

”Suomi saattaa olla oman menestyksensä uhri. Taloutemme ja yritysten kasvuvauhti on nyt normaalia kovempi. Kasvumahdollisuudet, teknologiainvestoinnit ja uusille toimialoille siirtyminen rasittavat käyttöpääomaa, minkä vuoksi käteisen puute taseessa on merkittävä kasvun haaste kaikkialla maailmassa. Myös siirtyminen kivijalkakaupasta verkkokauppaan muuttaa perinteisiä kassavirran rakenteita. Helpottaakseen tilannetta yli kolmannes yrityksistä näkee liiketoiminnan mittakaavan kasvattamisen tuottavuuden lisääjänä. Siksi yritysostot nähdäänkin tärkeänä kasvuajurina tällä hetkellä”, Copeland sanoo.

Oikeanlainen, osaava työvoima edelleen haasteena

Suomalaisten yritysten kovista kasvutavoitteista huolimatta lähes puolet (47 %) tutkimukseen vastanneista ei aio lisätä henkilöstönsä määrää tämän vuoden aikana. Vastaavasti 30 prosenttia yrityksistä aikoo rekrytoida työntekijöitä vakituiseen työsuhteeseen. Suurimmaksi kasvua kiihdyttäväksi tekijäksi (33 %) koetaan oikealla osaamisella varustettujen työntekijöiden palkkaaminen. Yli kolmannes (36 %) yrityksistä haluaa palvelukseensa nuoria diginatiiveja. Houkuttelevan yrityskulttuurin ja työnantajamielikuvan kehittäminen on tärkeää joka kolmannessa yrityksessä.

Keskeinen osaamiseen ja rekrytointiin liittyvä tekijä kaikissa Pohjoismaissa on organisaation monimuotoisuuden lisääminen. Suomalaisista yrityksistä 40 prosenttia piti tätä tärkeänä. Tiimityöskentelytaitoisen henkilöstön lisääminen oli listalla toisena 20 prosentilla. Yhdeksässä prosentissa suomalaisista vastaajayrityksistä on toimitusjohtajana nainen (3 % globaalisti). Monimuotoisuus ei Suomessa tarkoita pelkästään sukupuolta, vaan myös esimerkiksi kansallisuutta, kun lainsäädännön muutoksin pyritään helpottamaan ulkomaisten osaajien työskentelyä maassa. Liiketoiminnan disruptiivisista voimista suomalaisia huolettaa eniten (36 %) väestön ikärakenteen muutos ja sen vaikutukset liiketoimintaan. Joka neljäs taas näkee työtapojen muutokset, kuten keikkatyön, liiketoimintaa muuttavana tekijänä.

Tekoäly kiinnostaa suomalaisyrityksiä

Suomalaisyritykset eivät vielä ole edelläkävijöitä tekoälyn hyödyntämisessä. Vain 5 prosenttia yrityksistä hyödyntää tekoälyä liiketoiminnassaan. Maailmalla luku on lähes sama (6 %). Tilanne kuitenkin muuttuu Suomessa lähivuosina: suomalaisvastaajista 79 % aikoo ottaa tekoälyn käyttöön vuoteen 2020 mennessä, mikä̈ on 12 prosenttia muuta maailmaa enemmän.

”Lähes kaikki (98 %) suomalaisyritykset aikovat hyödyntää tekoälyä seuraavan viiden vuoden kuluessa. Muutos on merkittävä, sillä vuoden 2017 tutkimuksessa 62 prosenttia suomalais-johtajista sanoi, etteivät koskaan siirtyisi ohjelmistorobotiikan käyttöön”, Copeland sanoo.

Suomalaiset yritykset näkevät teknologian mahdollistajana. Yli viidennes (22 %) vastaajista nimeää̈ teknologian tuottavuutta parhaiten lisääväksi tekijäksi, mikä on toiseksi eniten heti mittakaavaetujen jälkeen.

Lue lisää EY Growth Barometer 2018 -tutkimuksesta

Lisätietoja:

Matti Copeland, Executive Director, Business Development, EY, matti.copeland@fi.ey.com,
p. 040 834 8999

Hannele Lindell, markkinointi- ja viestintäjohtaja, EY, hannele.lindell@fi.ey.com, p. 040 506 8456

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Tilaa