EY on hiilinegatiivinen

Report this content

Lehdistötiedote 25.10.2021 klo 10.00

Tilintarkastus- ja konsultointiyritys EY on saavuttanut tammikuussa 2021 asettamansa tavoitteen hiilinegatiivisuudesta tilikaudella 2021. Hiilinegatiivisuus on yksi askel EY:n tavoitteesta saavuttaa päästöissä laskennallinen nollataso vuoden 2025 loppuun mennessä.

Maailmanlaajuisesti toimivan yhtiön päästöt ovat vähentyneet merkittävästi liikematkustamisen vähennyttyä koronaviruspandemian vuoksi. Päästöjen pienentymisen lisäksi yhtiö on tilikaudella 2021 poistanut ja kompensoinut enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin sen toiminta on tuottanut.

”Olemme tyytyväisiä, että pystyimme näin nopeasti saavuttamaan kunnianhimoisen tavoitteemme hiilinegatiivisuudesta. Suomessa yksi askel oli toimistojemme siirtyminen käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa helmikuussa 2021”, sanoo Mikko Äijälä, EY Suomen toimitusjohtaja.

”Työmme pysyvästä päästöjen vähentämisestä jatkuu ja tulemme tarkastelemaan eri tekijöitä, joiden avulla voimme saavuttaa ilmaston kannalta kestävän päästötason. Uusi hybridityömallimme ja teknologian aikaisempaa tehokkaampi hyödyntäminen auttavat osaltaan tavoitteidemme saavuttamisessa.”

EY jatkaa aktiivisesti kokonaispäästöjensä vähentämistä ilmastotavoitteidensa mukaisesti saavuttaakseen Science Based Targets -aloitteen (SBTi) 1,5 asteen lämpenemisrajan mukaisen tavoitteen. EY:n tavoitteena on saavuttaa päästöissä laskennallinen nollataso vuoden 2025 loppuun mennessä.

EY:n päästöt vähentyivät tilikauden aikana merkittävästi globaalisti koronaviruspandemiasta johtuneen liikematkustuksen vähentymisen sekä EY:n seitsemänkohtaisen päästövähennystoimintasuunnitelman ansiosta. Tilikaudella 2021 EY:n hiilidioksidipäästöt (CO2e) globaalisti olivat 394 tuhatta tonnia, mikä oli 60 prosenttia edellistä tilikautta vähemmän. Kokonaisuudessaan yhtiön päästöt ovat laskeneet 71 prosenttia tilikauden 2019 hiilidioksidipäästöjen tasosta.

Käytetyistä termeistä:

Science Based Targets -aloite (SBTi) kannustaa organisaatioita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti, jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin rajoitettua 1,5 - 2 ˚C asteeseen esiteolliseen tasoon verrattuna.

Hiilinegatiivinen. Organisaatio sekä vähentää päästöjään Pariisin ilmastosopimuksen mukaiselle tasolle että investoi luontopohjaisiin tapoihin ja hiiliteknologioihin, joilla poistetaan ja kompensoidaan enemmän hiiltä kuin organisaatio tuottaa vuosittain.

Laskennallinen nollataso. Tilanne, jossa organisaatio on saavuttanut päästöissään 1,5 ˚C tieteeseen perustuvan tavoitetason ja poistaa jäljellä olevat päästönsä ilmakehästä.

CO2e. Hiilidioksidiekvivalentti kuvaa kasvihuonepäästöjen ilmakehän lämmittävää vaikutusta.

Lue tarkemmin tavoitteestamme ja suunnitelmastamme päästöjen vähentämiseksi 28.1.2021 julkaistusta lehdistötiedotteesta: EY:n tavoitteena hiilinegatiivisuus vuoden 2021 loppuun mennessä

Lisätietoja:

Lotta Roitto
Head of Communications and PR
lotta.roitto@fi.ey.com
P. 040 747 0871

EY | Building a better working world 

EY rakentaa paremmin toimivaa maailmaa, auttaen luomaan pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteiskunnalle sekä rakentaen luottamusta pääomamarkkinoilla. 

Hyödyntäen dataa ja teknologiaa, EY:n monipuoliset tiimit yli 150 maassa luovat luottamusta tilintarkastuspalveluiden avulla sekä auttavat asiakkaitamme kasvamaan, uudistumaan ja toimimaan paremmin.  

Tilintarkastuksen, konsultoinnin, laki-, strategia-, vero- ja transaktiopalveluiden parissa työskentelevät EY-tiimit kysyvät parempia kysymyksiä löytääkseen uusia vastauksia nykypäivän monimutkaisiin ongelmiin.

Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi.
Voit myös seurata meitä Twitterissä @EY_Suomi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit