EY Suomelle ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

Report this content

Tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY Suomen ympäristöjärjestelmälle on myönnetty ISO 14001:2015 -standardin mukainen sertifikaatti syyskuussa 2022.

Ympäristöjärjestelmä on luotu pohjoismaisella tasolla EY:n jäsenyritysten yhteistyönä Suomessa, Norjassa ja Tanskassa vuosina 2021–2022. Tähän mennessä EY:n jäsenyritykset Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska, on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. 

EY on sitoutunut maailmanlaajuisesti Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaiseen tavoitteeseen saavuttaa kasvihuonepäästöjen laskennallinen nollataso vuoteen 2025 mennessä. EY Suomen tavoitteena on vähentää yhdessä muiden pohjoismaisten EY:n jäsenyritysten kanssa päästöjä 40 prosenttia Scope 1,2 ja 3 -luokissa vuoden 2019 lähtötasosta, joka oli 14,8 tuhatta hiilidioksiekvivalenttitonnia vuoteen 2025 mennessä.

"ISO 14001 -sertifikaatin saaminen on osoitus sitoutumisestamme pitkäjänteiseen ympäristötyöhön. ISO-standardin myötä varmistamme, että käytössämme on vankka ja hyvin jäsennelty johtamisjärjestelmä, joka auttaa meitä ympäristötavoitteidemme toteuttamisessa, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen laskennallisen nollatason saavuttamisessa vuoteen 2025 mennessä", sanoo EY Suomen toimitusjohtaja Mikko Äijälä.

EY on tunnistanut ympäristöjärjestelmästandardia toteuttaessaan alueita, joilla on mahdollista vähentää ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Asiantuntijapalveluyritys EY:n ensisijaisia painopistealueita ovat liikematkailu, energiankulutus ja jätteet.

Niina Afflecht
Head of PR & Communication, EY Suomi
niina.afflecht@fi.ey.com
p. 050 506 7642

EY | Building a better working world 

EY rakentaa paremmin toimivaa maailmaa, auttaen luomaan pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteiskunnalle sekä rakentaen luottamusta pääomamarkkinoilla. 

Hyödyntäen dataa ja teknologiaa, EY:n monipuoliset tiimit yli 150 maassa luovat luottamusta tilintarkastuspalveluiden avulla sekä auttavat asiakkaitamme kasvamaan, uudistumaan ja toimimaan paremmin.  

Tilintarkastuksen, konsultoinnin, laki-, strategia-, vero- ja transaktiopalveluiden parissa työskentelevät EY-tiimit kysyvät parempia kysymyksiä löytääkseen uusia vastauksia nykypäivän monimutkaisiin ongelmiin.

Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi.
Voit myös seurata meitä Twitterissä @EY_Suomi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit