• news.cision.com/
  • EY/
  • EY tukee kansainvälisten osaajien työllistymistä tarjoamalla työnhakutaitojen koulutusta

EY tukee kansainvälisten osaajien työllistymistä tarjoamalla työnhakutaitojen koulutusta

Report this content

Lehdistötiedote 20.1.2021 klo 9.00

Konsulttiyritys EY järjestää yhdessä rekrytointiyritys Pointer Potentialin kanssa työnhakukoulutusta Suomessa asuville kansainvälisille osaajille. Koulutusten tavoitteena on antaa valmiuksia työnhakuun ja parantaa siten työllistymismahdollisuuksia. Koulutusyhteistyö on osa EY Ripples -vastuullisuusohjelmaa ja koulutukset järjestetään pro bono -työnä.

Suomessa maahanmuuttajien työllisyys on muuta väestöä matalampaa. Erityisesti korkeakoulutetuilla on vaikeuksia työllistyä koulutustaan vastaaviin töihin Suomessa.

”EY Ripples -yritysvastuuohjelmamme osana järjestettävät työnhakukoulutukset toteuttavat tavoitettamme rakentaa osaamisemme ja kokemuksemme avulla paremmin toimivaa maailmaa. Merkityksellinen työ lisää yksilön ja koko perheen hyvinvointia laajasti. On koko yhteiskunnan etu, että koulutetut kansainväliset työnhakijat löytävät osaamistaan vastaavaa työtä. Haluamme osaltamme auttaa eri syistä Suomeen muuttaneita osaajia kehittämään työnhakutaitojaan vastaamaan suomalaisia käytäntöjä”, sanoo Katariina Jalas, EY Suomen henkilöstöjohtaja.

Työnhakukoulutukset järjestetään virtuaalisesti kevään 2021 aikana, ja ne ovat osallistujille ilmaisia. Koulutuksissa käsitellään hakuprosessin eri vaiheita, kuten työhakemuksen ja CV:n tyyli- ja sisältövaatimuksia Suomessa. Koulutussarjan yhdessä osassa tutustutaan suomalaisen työkulttuurin piirteisiin. Tavoitteena on antaa työttömille työnhakijoille konkreettisia neuvoja, joiden avulla he pystyvät parantamaan asemaansa työnhakuprosessissa.

”Olemme erittäin kiitollisia, että EY lähtee kanssamme tukemaan kansainvälisten osaajien työnhakutaitoja ja sitä kautta tukee heidän työllistymistään Suomessa. Suomen työmarkkinat ovat voimakkaassa murroksessa, kun suomalainen väestöpohja ja käytettävissä oleva tulevaisuuden työvoima kansainvälistyy kovaa vauhtia. Yritysten monimuotoisella osaajapohjalla on todistetusti paljon etuja, siksi olemme voimakkaasti kannustamassa yrityksiä rekrytoimaan ennakkoluulottomammin ja arvioimaan osaamista laaja-alaisemmin”, kertoo Johanna Korpia, kansainvälisten osaajien rekrytointiin erikoistuneen Pointer Potentialin toimitusjohtaja.

EY hyödyntää henkilöstönsä osaamista yritysvastuutyössä

EY Ripples on maailmanlaajuinen yritysvastuuohjelma, jonka avulla pyritään vastaamaan eräisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa määritellyistä haasteista. Ohjelma on keskittynyt tukemaan seuraavaa sukupolvea, tekemään yhteistyötä sosiaalista muutosta edistävien yrittäjien kanssa sekä nopeuttamaan ympäristön kannalta kestävää kehitystä.

Vastuullisuusohjelmassa hyödynnetään EY:n henkilöstön taitoja ja kokemusta mahdollisimman suuren vaikutuksen aikaan saamiseksi. EY:n henkilöstö voi käyttää vuosittain 15 tuntia työaikaa yrityksen vapaaehtoistyöhankkeisiin.

EY työllistää Suomessa noin 1 000 henkilöä ja maailmanlaajuisesti lähes 300 000 henkilöä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutuksiin osoitteessa hankkeen verkkosivulta.  

Mediayhteydenotot:
Katariina Jalas

HR-johtaja, EY Suomi
katariina.jalas@fi.ey.com
p. 040 777 83 26

Lotta Roitto
Head of PR
lotta.roitto@fi.ey.com
P. 040 747 0871


Pointer Potential on Suomen ainoa rekry-yritys, joka keskittyy Suomessa asuvien kansainvälisten osaajien rekrytointiin, aloitimme toimintamme maaliskuussa 2020. Ruotsalainen sisaryrityksemme Novare Potential on toiminut vuodesta 2016 ja rekrytoinyt 400 maahanmuuttajaa Ruotsissa. Missiomme on toimia siltana suomalaisten yritysten ja kansainvälisten osaajien välillä. Käymme jatkuvaa dialogia suomalaisten yritysten kanssa koskien heidän osaamistarpeitaan. Usein kyseessä on välitöntä rekrytointia laajempi tarve. Monet yritykset haluavat monimuotoistaa henkilöstöään ja osaamispohjaansa sekä konkreettisesti toimeenpanna diversity & inclusion – agendaansa sekä sen kautta tulevaa yrityskulttuuria ja työnantajamielikuvaa. Kyse on myös laajemman yhteiskunnallisen agendan toteuttamisesta sekä  yritysten tulevaisuuden työvoimapankin ja kestävämmän suomalaisen yhteiskunnan rakentamisesta. Lisätietoja Pointer Potentialista sekä maahanmuuttajien tarinoita löytyy osoitteesta: http://pointerpotential.fi/
 

EY | Building a better working world 

EY rakentaa paremmin toimivaa maailmaa, auttaen luomaan pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteiskunnalle sekä rakentaen luottamusta pääomamarkkinoilla. 

Hyödyntäen dataa ja teknologiaa, EY:n monipuoliset tiimit yli 150 maassa luovat luottamusta tilintarkastuspalveluiden avulla sekä auttavat asiakkaitamme kasvamaan, uudistumaan ja toimimaan paremmin.  

Tilintarkastuksen, konsultoinnin, laki-, strategia-, vero- ja transaktiopalveluiden parissa työskentelevät EY-tiimit kysyvät parempia kysymyksiä löytääkseen uusia vastauksia nykypäivän monimutkaisiin ongelmiin.

Lisätietoja verkkosivuiltamme www.ey.com/fi.
Voit myös seurata meitä Twitterissä @EY_Suomi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit