Fintech-palveluiden käyttö tuplaantunut 1,5 vuodessa – jo 33 % digitaalisesti aktiivisista kuluttajista hyödyntää

Konsulttiyhtiö EY:n tekemän finanssiteknologian käyttöä kartoittavan selvityksen mukaan 33 % digitaalisesti aktiivisista kuluttajista oli käyttänyt vähintään kahta muiden kuin perinteisten finanssialan toimijoiden tarjoamaa finanssialan palvelua viimeisen puolen vuoden aikana. Luku on tuplaantunut 1,5 vuodessa. Käytetyimpiä fintech-palveluita olivat edelleen maksupalvelut, mutta digitalisuuteen perustuvat, esimerkiksi auton käytön seurantaa ja kehon mittausta hyödyntävät vakuutuspalvelut ovat kirineet kuluttajien suosiossa merkittävästi.

Kiinnostus siirtyä muiden kuin perinteisten finanssialan toimijoiden tarjoamien finanssiteknologiapalveluiden (fintech) pariin näyttää entisestään kasvavan kuluttajien keskuudessa. Tämä käy ilmi kansainvälisestä 2017 EY FinTech Adoption Indexistä. Selvitys toteutettiin online-haastatteluina maalis-huhtikuussa 20 eri maassa, mm. Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, USA:ssa, Brasiliassa ja Kiinassa. Kyselyyn vastanneista yli 22 000 digiaktiivisesta kuluttajasta 33 % (vuonna 2015: 15,5 %) oli käyttänyt vähintään kahta fintech-yrityksen tarjoamaa palvelua viimeisen puolen vuoden aikana. Aktiivisimmat käyttäjät löytyivät Kiinasta, Intiasta sekä Isosta-Britanniasta.

- Fintech-yritysten vetovoima on edennyt kriittisen massan saavuttamisen alkuvaiheeseen. Ensimmäisen aallon käyttäjät sukkuloivat jo tottuneesti fintech-palveluiden välillä hyödyntäen eri toimijoiden tuotteita säännöllisesti. Maksupalveluiden suosion jälkeen merkittävintä kasvua on ollut vahinkovakuutuksessa, jossa kuluttajakiinnostuksen aalto näyttää jo tietä, sanoo liikkeenjohdon konsultointipalveluiden partner Antti Hakkarainen EY:ltä.

Vakuutuspalvelut toiseksi suosituin fintech-tuote

EY:n selvityksessä finanssiteknologiapalvelut on jaettu viiteen eri kategoriaan. Kyselyn mukaan kuluttajille mieluisimpia olivat maksupalvelut. Vastaajista puolet (vuonna 2015: 18 %) ilmoitti käyttävänsä online-maksuja, valuutanvaihtoa ja maanrajat ylittäviä maksupalveluja muiden kuin perinteisten pankkien välityksellä. 65 % vastaajista arvioi tekevänsä näin tulevaisuudessa.

Vahvin nousu verrattuna vuoden 2015 tutkimukseen oli nähtävissä vakuutuspalveluissa, jotka kirivät käytössä kakkossijalle. Fintechien tarjoamia erimerkiksi auton käytön tai terveyden sensoriavusteiseen seurantaan digitaalisesti perustuvia vakuutuspalveluita hyödynsi nyt 24 % vastaajista, kun vuonna 2015 näin teki vain 8 %. Suosio näyttäisi myös jatkuvan. Lähes 40 % arvioi hyödyntävänsä fintechien tarjoamia vakuutuspalveluita tulevaisuudessa.

- Keskenään yhdistetyt laitteet ovat mahdollistaneet fintechien tuottamien vakuutustuotteiden kehittämisen entistä houkuttelevammaksi vaihtoehdoiksi kuluttajille. Finanssiteknologia antaa asiakkaalle esimerkiksi mahdollisuuden vaikuttaa omalla käyttäytymisellään vakuutusmaksuihin, kun ajotavasta saadaan suoraan dataa vakuutusten pohjaksi. Saksassa ja Isossa-Britanniassa digitaalisesti aktiivisista fintech-kuluttajista jo 30–40 prosenttia on ottanut vakuutustuotteet omakseen. Pohjoismaissa kehon mittaukseen perustuvat vakuutuspalvelut ovat kasvussa, Hakkarainen sanoo.

Säästöihin ja sijoituksiin liittyvät käyttösyyt, kuten online-kaupankäynti ja -sijoituspalvelut, olivat selvityksen mukaan kolmanneksi (20 %) suosituin tapa käyttää finanssiteknologiapalveluita. Sen sijaan edes 22 000 digiaktiivisen vastaajan joukosta ei juuri löytynyt netissä toimivien vertaislainapalveluiden käyttäjiä – vain joka kymmenes kertoi hyödyntävänsä näitä. Myöskään fintechien tarjoamien talouden suunnitteluun liittyvien palveluiden käyttö ei ole vielä kovin suosittua (10 %).

Jakamistalouteen osallistuminen suositumpaa aktiivisilla käyttäjillä

2017 EY FinTech Adoption Indexistä käy ilmi, että fintechien käyttäjistä lähes kaksi kolmesta (64 %) valitsee mieluummin digitaaliset kanavat elämänsä osa-alueiden hallintaan – ei-käyttäjistä vain reilu kolmannes (38 %). Aktiivikäyttäjät ovat ylipäänsä ei-käyttäjiä innostuneempia määrätyistä digitaalisuuden luomista uusista mahdollisuuksista ja palveluista. Heistä 44 % osallistui esimerkiksi jakamistalouteen, kuten pyörän vuokraamiseen, ei-käyttäjistä vain 11 %. Myös on-demand palvelut, kuten ruoan tai taksin tilaaminen mobiilipalveluntarjoajan kautta, olivat suositumpia fintechejä käyttävien keskuudessa (40 %) kuin ei-käyttäjien (11 %). Sen sijaan viestittely, chattaaminen tai sosiaalisen median profiilin omistaminen ei juurikaan erottanut fintech-käyttäjiä muista.

Ikäryhmistä hanakammin palveluita hyödynsivät 25–34-vuotiaat – heistä 48 % kertoi käyttäneensä vähintään kahta tuotetta viimeisen puolen vuoden aikana. Seuraavaksi aktiivisimmat löytyivät 35–44-vuotiaiden joukosta (41 %) ja kolmanneksi kyselyn nuorimmista eli 18–24-vuotiaista (37 %). Selvitys kuvastaa hyvin yli 45-vuotiaiden vakiintuneempaa tapaa ostaa ja käyttää finanssipalveluita: suhde palveluntarjoajiin on ehtinyt muodostua vuosien varrella, jolloin myös kynnys siirtyä muualle kasvaa.

- Muiden kuin perinteisten finanssialan yritysten palvelut vetävät kuluttajia puoleensa ketteryydellään, käyttäjäystävällisyydellään ja personoidummilla palveluillaan. Fintechit eivät näin ole vain merkittäviä tekijöitä finanssialalla, ne myös muuttavat sen tulevaisuutta ja tulevat taatusti houkuttelemaan lisää asiakkaita, kun tietoisuus palveluista kasvaa. Kuluttajakäyttäytymisen muutoksen myötä uskomme, että uudet ja perinteiset finanssipalveluiden tarjoajat tulevat toimimaan entistä tiiviimmin rinnakkain ja yhteistyössä, sanoo EY:n Hakkarainen.

Lisätietoja:

Antti Hakkarainen, partner, antti.hakkarainen@fi.ey.com, tel. 040 592 4433

Katriina Puro, viestintäpäällikkö, katriina.puro@fi.ey.com, tel. 0400 791 537

Lue lisää tutkimuksesta: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf

Kuva 1: Finanssiteknologian käyttöaste EY:n selvityksessä mukana olleissa maissa

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY | Building a better working world EY rakentaa paremmin toimivaa maailmaa, auttaen luomaan pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteiskunnalle sekä rakentaen luottamusta pääomamarkkinoilla. Hyödyntäen dataa ja teknologiaa, EY:n monipuoliset tiimit yli 150 maassa luovat luottamusta tilintarkastuspalveluiden avulla sekä auttavat asiakkaitamme kasvamaan, uudistumaan ja toimimaan paremmin. Tilintarkastuksen, konsultoinnin, laki-, strategia-, vero- ja transaktiopalveluiden parissa työskentelevät EY-tiimit kysyvät parempia kysymyksiä löytääkseen uusia vastauksia nykypäivän monimutkaisiin ongelmiin.

Tilaa

Multimedia

Multimedia