• news.cision.com/
  • EY/
  • Kansainvälinen yrityskauppamarkkina porskuttaa positiivisissa tunnelmissa: aktiivisuus ennätyslukemissa ja yritysten usko talouteen vahva

Kansainvälinen yrityskauppamarkkina porskuttaa positiivisissa tunnelmissa: aktiivisuus ennätyslukemissa ja yritysten usko talouteen vahva

Report this content
  • 59 % yritysjohtajista kertoi suunnittelevansa yrityskauppaa seuraavan vuoden aikana, vuosi sitten heidän osuutensa oli 52 %.
  • Valtaosa (93 %) vastaajista uskoi kansainvälisen talouden kasvuun, mikä on 20 % enemmän kuin vuosi sitten.
  • Vahvaa on myös vastaajien usko omaan talouteensa: 76 % johtajista arvioi yrityksensä liikevaihdon kasvavan seuraavana vuonna 6-15 prosenttia.

Konsulttiyhtiö EY:n puolivuosittain julkaiseman yrityskauppabarometrin mukaan aktiivisuus kansainvälisillä yrityskauppamarkkinoilla on korkeimmillaan kymmeneen vuoteen. Geopoliittisen epävarmuuden jatkuessa yritykset pyrkivät yrityskaupoilla varmistamaan tulevaisuuden kasvuaan ja toisaalta myös optimoimaan omaa liiketoimintaportfoliotaan. Tuoreimmassa EY Global Capital Confidence Barometer -selvityksessä haastateltiin yli 2 900 yritysjohtajaa 47 maasta.

”Vastoin aiempia odotuksia, disruptio ja epävarmuus näyttävät nyt enemmänkin ruokkivan yrityskauppaintoa kuin jarruttavan sitä. Kun yritysten toimintaympäristö muuttuu nopeasti, edellyttää uusien kasvumahdollisuuksien tunnistaminen ja riskienhallinta yrityksiltä yhä useammin toistuvaa liiketoimintaportfolion tarkastelua ja nopeutta tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Tätä joustavuutta haetaan nyt yrityskaupoilla”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Äijälä Suomen EY:ltä.

Yrityskauppamarkkinan positiivista virettä tukee yritysjohtajien vahva usko paitsi omaan talouteensa myös koko maailmantalouden kasvuun. Tämän suhteen yritysjohtajien näkemykset makroekonomisista tekijöistä ovat positiivisempia kuin monien ekonomistien, jotka ennustavat kansainvälisen talouskasvun hidastumista.

Suomalasista yritysjohtajista 90 % luottaa maailmantalouden parantuvan. Noin 60 % vastaajista arvioi, että myös heidän yrityksensä liikevaihto kasvaa seuraavana vuonna 6-15 %. Selkeä enemmistö suomalaisista yritysjohtajista (95 %) uskoi myös kansainvälisen yrityskauppamarkkinan piristymiseen.

”Kyselyymme vastanneista suomalaisista yritysjohtajista 71 % kertoi suunnittelevansa yrityskauppoja seuraavaan 12 kk:n aikana, mikä on selkeästi enemmän kuin vuosi sitten (55 %) ja myös enemmän, kuin mitä kansainvälisten yritysjohtajien (59 %) osuus”, Äijälä taustoittaa.

Brexit-hämmennyksestä huolimatta Iso-Britannia suosituin yrityskauppojen kohdemaa

Tärkeimmiksi yrityskauppojen strategisiksi perusteiksi yritysjohtajat nostavat uuden teknologian, osaamisen, tuotantokyvykkyyden tai start-up-yritysten hankkimisen (23 % vastaajista), liiketoimintasektoreiden konvergenssin (21 %), jatkuvasti muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen (19 %), toimitusketjun turvaamisen (19 %) sekä uusille markkinoille pääsyn (18 %).

Kun kaupoille sitten lähdetään, maailmanlaajuisesti viisi suosituinta yrityskauppojen kohdemaata ovat Iso-Britannia, Yhdysvallat, Saksa, Kiina ja Ranska. Iso-Britannian vähintäänkin epäselvä ero EU:sta ei näytä yrityskauppaintoa enää painavan ja maa sijoittui nyt ensimmäistä kertaa koko Capital Confidence Barometer -tutkimuksen kymmenvuotisen historian aikana suosituimmaksi kohdemaaksi. Myös Kiina palasi viiden suosituimman kohdemaan joukkoon, vaikka sen kauppapoliittiset neuvottelut EU:n ja Yhdysvaltojen kanssa ovat edelleenkin kesken.

Lisätietoja:
Mikko Äijälä, toimitusjohtaja, EY, puh. 040 709 2907, mikko.aijala@fi.ey.com,
Satu Jaatinen, viestintäpäällikkö, EY, puh. 040 722 8068, satu.jaatinen@fi.ey.com

EY:n yrityskauppabarometrin tuloksista tarkemmin täällä.

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Tilaa