Kansainvälisten yrityskauppamarkkinoiden näkymät hiljaisimmillaan neljään vuoteen – talousnäkymät kuitenkin nousujohteiset

  • 46 % kansainvälisistä ja 52% suomalaisista yritysjohtajista suunnittelee yrityskauppaa seuraavan 12 kk aikana, mikä on alhaisin määrä neljään vuoteen.
  • Etenkin regulatiiviset, kansainväliseen kauppaan ja tariffeihin liittyvät epävarmuudet jarruttavat yrityskauppaintoa. Lyhyen tähtäimen aktiivisuuteen vaikuttaa myös halu keskittyä jo tehtyjen ostosten integrointiin.
  • Pidemmän aikavälin yrityskauppanäkymät ovat kuitenkin vahvat: kansainvälisistä vastaajista 85 % ja suomalaisista 91 % odottaa talouskasvun kohenevan.

Konsulttiyhtiö EY:n puolivuosittain julkaiseman yrityskauppabarometrin mukaan lyhyen aikavälin yrityskauppanäkymät ovat alhaisimmillaan neljään vuoteen. Vaikka kuluvan vuoden 2018 ensimmäinen puolisko näyttikin olevan ennätysaktiivinen tehtyjen kansainvälisten yrityskauppojen suhteen, vajaa puolet yritysjohtajista kertoo suunnittelevansa yrityskauppaa seuraavan 12 kk aikana, kun vuosi sitten osuus oli 56 %. Tuoreimmassa EY Global Capital Confidence Barometer -selvityksessä haastateltiin yli 2 600 yritysjohtajaa ympäri maailman tämän vuoden elo-lokakuun aikana.

Yrityskauppaintoa jarruttaa etenkin geopoliittinen epävarmuus. 46 % vastaajista piti sääntelyyn ja meneillään oleviin kauppa- ja tariffineuvotteluihin, kuten Brexitiin sekä USA:n ja Kiinan väliseen kauppakiistaan, liittyviä epävarmuustekijöitä suurimpina potentiaalisina riskeinä yrityskaupoille seuraavan 12 kk aikana.

Talousnäkymät vaikuttavat vastaajien silmissä kuitenkin nousujohteisilta ja valtaosa yritysjohtajista (85 %) näkee kansainvälisen talouskasvun kohenevan. Liki 90 % vastaajista myös uskoo, että kansainvälinen yrityskauppamarkkina piristyy seuraavan 12 kk kuluessa – vaikkakin omaa aktiivisuuttaan moni pitää alhaisempana.

Suomalaiset yritysjohtajat ovat samoilla linjoilla muiden kanssa: vaikka usko kansainvälisen talouden (91 % vastaajista) ja kansainvälisen yrityskauppamarkkinan (83 %) kasvuun on vahvaa, vain hivenen reilu puolet (52%) arvioi itse tekevänsä yrityskauppoja seuraavan 12 kk aikana.

Yrityskauppamarkkinat tauolla, ei kokonaan pysähdyksissä

”Poliittinen epävarmuus on saanut yritysjohtajat painamaan jarrua yrityskaupoissa. Toisaalta, yrityksillä on nyt hyvä hetki varmistella viimeisen vuoden aikana tehtyjen yrityskauppojen integraatio sekä tarkastella nykyistä liiketoimintaportfoliotaan. Näkemyksemme mukaan kyseessä on nyt todellakin vain tauko, ei markkinoiden pidempi aikainen pysähtyminen, sillä yrityskauppojen strategiset perusteet eivät ole muuttuneet mihinkään ja talouden fundamentit ovat edelleen hyviä. Tämä näkyy siinäkin, että hiljaisemman elo- ja syyskuun jälkeen markkina on nyt hyvin aktiivinen”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Äijälä Suomen EY:ltä.

Uusille markkinoille pääsyn (26 % vastaajista) lisäksi yritysjohtajat listasivat tärkeimmiksi yrityskauppojen strategisiksi perusteiksi jatkuvasti muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen (21 %), uuden osaamisen hankkimisen (19 %), toimitusketjun turvaamisen (11 %) sekä uusien teknologioiden, tuotantokyvykkyyksien tai startup-yritysten hankkimisen (8 %).

15 % vastaajista myös katsoi, että yrityskaupoilla he pyrkivät suojautumaan haitallisten tariffien ja muiden kaupanesteiden vaikutuksilta – trendi, jonka tuloa on ennustettu pitkään, mutta joka näyttää realisoituvan nyt kun kauppaliittojen ja -alueiden muutokset ovat näköpiirissä. 20 % yritysjohtajista arvioikin, että he keskittyvät etenkin kansainvälisiin yrityskauppamahdollisuuksiin ja juuri poliittista riskiä vähentääkseen. Maailmanlaajuisesti viisi suosituinta yrityskauppojen kohdemaata ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kanada, Saksa ja Ranska. Suomalaiset yritykset tähyävät ostoksille kotimaan lisäksi etenkin Iso-Britanniaan, Ruotsiin, Japaniin ja Saksaan.

Pääomasijoittajat kiristävät kilpailua

Poliittisen epävarmuuden lisäksi myös teknologinen epäjatkuvuus ja jatkuvasti muuttuvat kuluttajien preferenssit ajavat yrityksiä tarkastelemaan omaa liiketoimintaportfolioitaan entistä useammin. Liki 40 % yritysjohtajista kertoi, että nyt tällaista arviointia tehdään 6 kk välein, kun puoli vuotta sitten heidän osuutensa oli vain 27 %. Yhtä lailla, vain 33 % yrityksistä tekee arviointia kerran vuodessa tai harvemmin, kun puoli vuotta sitten heidän osuutensa oli 64 %.

Liiketoimintaportfolioiden arviointien seurauksena 73 % yrityksistä on tunnistanut myytäviä kohteita. Tämä osaltaan tuo lisäaktiivisuutta yrityskauppamarkkinaan, kun ydintoimintaan kuulumattomia liiketoimintoja myydään. Ja kun liiketoimintaa tai sen osaa tai muita omaisuuseriä ollaan myymässä, yhä useammin varteenotettavien ostajaehdokkaiden joukossa on myös pääomasijoittajia. 68 % yritysjohtajista arvioikin, että tulevat käymään suurinta kilpailua yrityskauppakohteista juuri pääomasijoittajien kanssa.

Toinen nouseva trendi on liiketoimintasektoreiden rajat ylittävien yrityskauppojen määrän kasvu.

”Kuluttajien paine pakottaa yritykset toimimaan yli perinteisten liiketoimintasektoreiden rajojen ja yrityskauppa voi olla tehokkain ja nopein tapa vastata näihin haasteisiin”, Äijälä sanoo.

Lisätietoja:
Mikko Äijälä, toimitusjohtaja, EY, puh. 040 709 2907, mikko.aijala@fi.ey.com,
Satu Jaatinen, viestintäpäällikkö, EY, puh. 040 722 8068, satu.jaatinen@fi.ey.com

EY:n yrityskauppabarometrin tuloksista tarkemmin täällä.

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa