Kasvumarkkinoiden talouskehitys vauhdittaa investointeja uusiutuvaan energiaan

Kasvumarkkinoiden huikea talouskasvu sekä yhä lisääntyvä energiatarve vauhdittavat investointeja uusiutuviin energiamuotoihin, selviää Ernst & Youngin Renewable Energy Country Attractiveness Indices -tutkimuksesta.

– Niin talouskasvun kuin investointienkin painopiste on siirtymässä kehittyneiltä markkinoilta kasvumarkkinoille. Kun kehittyneet markkinat painivat hidastuvan kysynnän ja kulukuurien kanssa, kasvumarkkinoilla investoidaan nyt uuteen, kommentoi cleantech-toimialasta vastaava partneri Mikko Rytilahti Ernst & Youngilta.

Kasvumarkkinoiden talouskehitys on tuonut mukanaan akuutin energiatarpeen, mikä on kasvattanut kiinnostusta myös uusiutuvia energiamuotoja kohtaan. Monet kasvumarkkinoiden toimijat ovatkin tehneet päätöksen jättää fossiiliset polttoaineet hyödyntämättä ja siirtyä suoraan uusiutuvien energiamuotojen pariin.

Kiina johtaa vertailua, vain yksi länsieurooppalainen maa kymmenen kärjessä

Uusiutuville energiamuodoille on kysyntää tällä hetkellä niin Itä-Euroopassa, Lähi-Idässä, Pohjois-Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa kuin Latinalaisessa Amerikassakin. Sen sijaan Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa uusiutuvat energiamuodot ovat joutuneet vastatuuleen, kun hallitukset vähentävät omia aloitteitaan niiden tukemiseksi. Niin ikään rahoituksen puute ja lisääntynyt kansainvälinen kilpailu tekevät uusiutuvien energiamuotojen tilanteen hankalaksi kehittyneillä markkinoilla.

– Kiina johtaa 40 maan vertailua panostuksillaan uusiutuviin energiamuotoihin. Tosin Kiinassakin investointien kasvu on hidastunut viime vuodesta, Rytilahti huomauttaa.

Yhdysvallat on vertailun toisella sijalla, Saksan tullessa kolmantena. Saksa on myös vertailun kymmenen kärjen ainoa länsieurooppalainen maa. Saksan menestystä vertailussa selittää valtion omistaman KfW-pankin tekemä päätös tarjota 100 miljardin euron rahoitusta maan siirtymiseksi ydinenergiasta uusiutuviin energiamuotoihin.  

Globaali pääomatarve luo alalle haasteita

Globaali kilpailu rajallisesta pääomasta sekä tehostamisen tarve ovat leimanneet myös uusiutuvan energian alaa viimeisen vuoden aikana. Hallitusten aloitteet ja signaalit uusiutuvien energiamuotojen suhteen ovat olleet ristiriitaisia, mikä on saanut myös sijoittajat harkitsemaan entistä tarkemmin uusia investointejaan. Alalla on nähty myös liiketoimintahankkeiden epäonnistumisia sekä työntekijöiden vähennyksiä, mikä osaltaan on kääntänyt yleisen mielipiteen sitä vastaan joissakin Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan maissa.

Lisäksi Basel III:n kaltaiset toimenpiteet, joilla on pyritty vakauttamaan pankkisektoria, ovat heikentäneet lainamarkkinoiden likviditeettia ja heikentäneet pankkien mahdollisuuksia tarjota pitkän tähtäimen pääomaa projekteille.

– Uusiutuvassa energiassa on suuri tarve pääomalle ja uusille investoinneille, ja alalla joudutaan tulevaisuudessa panostamaan aiempaa enemmän pääoman hallintaan. Kilpailuetua saavat jatkossa toimijat, joilla on vakaa rahoitus ja turvattu edullisen sekä luotettavan pääoman saatavuus, Rytilahti arvioi.

Lisätietoa tutkimuksesta Ernst & Youngin Country Attractiveness Indices -tutkimusta on tehty vuodesta 2003 lähtien. Tutkimus arvioi ja pisteyttää kansallisia uusiutuvan energian markkinoita, infrastruktuuria sekä niiden soveltuvuutta eri teknologioille.Tutkimuksessa on mukana 40 maata: Argentiina, Australia, Belgia, Brasilia, Bulgaria, Chile, Egypti, Espanja, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Hollanti, Intia, Irlanti, Iso-Britannia, Israel, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina, Kreikka, Marokko, Meksiko, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Suomi, Taiwan, Tanska, Tsekin Tasavalta, Tunisia, Turkki, Unkari, Uusi Seelanti, Ukraina ja Yhdysvallat. Tutkimusraportin löydät osoitteesta www.ey.com/CAI .

 

Lisätietoja:

Mikko Rytilahti, KHT, partneri, Ernst & Young Oy, puhelin 040 578 6742, sähköposti mikko.rytilahti@fi.ey.com
Jenni Pekkinen, viestintäpäällikkö, Ernst & Young Oy, puhelin 050 582 4323, sähköposti jenni.pekkinen@fi.ey.com

 

Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin ja liikejuridiikan asiantuntija. Yhteiset arvot ja vahva sitoutuminen laatuun muodostavat perustan 141 000 ammattilaisemme kansainväliselle yhteistyölle. Vaikutamme henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja kehitykseen tunnistamalla mahdollisuudet ja tukemalla tavoitteiden toteuttamisessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa