• news.cision.com/
  • EY/
  • Korruptio yhä haaste yrityksissä – 38 % johdosta tunnustaa osaksi liiketoimintaa

Korruptio yhä haaste yrityksissä – 38 % johdosta tunnustaa osaksi liiketoimintaa

Report this content

Konsulttiyhtiö EY:n kansainvälisestä tutkimuksesta ilmenee, että lainsäädännön tiukentamisesta ja muista suitsimisyrityksistä huolimatta lahjonta ja korruptio rehottavat yritysmaailmassa edelleen. Peräti 38 % yritysjohdosta kertoi sen olevan tavallinen osa maansa liiketoimintakulttuuria, mikä on sama tulos kuin vuonna 2012. Yli kymmenesosa yrityksistä kertoo kohdanneensa merkittävää korruptiota ja väärinkäytöksiä viimeisen kahden vuoden aikana, Suomessa 6 %. Kansainvälisesti reilu kolmannes (36 %) piti korruptiota ja väärinkäytöksiä potentiaalisena riskinä, suomalaisjohtajista vain joka kymmenes.

- Kokemuserot Suomen ja muiden maiden välillä vaikuttavat isoilta, koska suomalaisvastaajat pääosin kuitenkin edustavat kansainvälistyneitä yrityksiä, jotka toimivat samoilla globaaleilla markkinoilla kuin muut vastaajat. Yhdysvalloissa ja Britanniassa yrityksille on määrätty 11 miljardin dollarin edestä sakkoja korruption ja väärinkäytösten takia viimeisen kuuden vuoden aikana. Näissä maissa myös valvonta ja lainsäädäntö ovat yrityksille tiukat. Se taas aikaansaa panostuksia yritysten sisäisiin prosesseihin ja tuo ilmi väärinkäytöksiä tehokkaammin. Meillä lainsäädäntö ja valvonta laahaavat muuta maailmaa jäljessä, sanoo hyvän hallinnointitavan noudattamiseen ja väärinkäytösten tutkintaan erikoistuneen tiimin johtaja Markus Nylund EY:ltä.

Lahjonta ja korruption riski ovat kaksin verroin suuremmat kehittyvillä kuin kehittyneillä markkinoilla. Eniten väärinkäytöksiä koetaan tapahtuvan Brasiliassa, Kolumbiassa ja Nigeriassa, vähiten Saksassa ja Sveitsissä. Tiedot käyvät ilmi konsulttiyhtiö EY:n vuosittain toteuttamasta tutkimuksesta, joka selvitti 2 550 yritysjohtajan suhtautumista korruptioon ja väärinkäytöksiin isoissa yrityksissä 55 maassa, myös Suomessa. Viime loka-helmikuun aikana toteutetun tutkimuksen tulokset on esitelty Integrity in the spotlight, the future of compliance -raportissa.

Integriteetti koetaan tärkeäksi

EY:n tutkimukseen vastanneista yritysjohtajista keskimäärin 97 % koki lahjomattomuuden osoittamisen olevan edustamalleen yritykselle tärkeää ja hyödyllistä. Suomessa suuren yleisön mielipide nousi tärkeimmäksi perusteeksi integriteetille – näin totesi peräti 100 % suomalaisjohtajista. Hyvän julkisuuskuvan säilyttämisen jälkeen toiseksi tärkeimmäksi syyksi mainittiin asiakkaiden näkemykset yrityksestä (96 %). Suomalaisjohdosta 94 % uskoi lahjomattomuuden osoittamisen myös edistävän liiketoiminnan suotuisaa tulosta. Kansainvälisesti vain 59 % vastaajista jakoi näkemyksen tuloshyödystä.

- Kun tarkastelee tutkimustuloksia kokonaisuutena, niissä on havaittavissa selkeä ristiriita. Yhtä aikaa korruptiota yhä esiintyy, vaikka yritykset tunnistavat sen kitkemisen hyödyt ja tärkeyden. Haasteena on, että mikäli kansallinen lainsäädäntö ei edellytä yrityksiltä toimenpiteitä ja viranomaiset valvo yrityksiä, kaikki eivät ponnistele korruption kitkemiseksi. Joitakin hyviä poikkeuksia lukuun ottamatta esimerkiksi suomalaisyritykset ovat investoineet compliance-ohjelmiin ja niiden toteuttamiseen varsin maltillisesti, vaikka toimivatkin kansainvälisillä markkinoilla ja muiden maiden lakien alla. Aiheen tärkeyteen ei siis ole vielä riittävästi herätty yritysjohdossa tai hallituksissa. Yritykset voisivat hyödyntää uutta tekniikkaa vaikkapa data-analytiikan alueella ja näin tehostaa compliance-ohjelmiaan, sanoo Nylund.

Lue lisää tutkimuksesta

Lisätietoja:
Executive Director Markus Nylund, EY, puh. 040 532 2098, markus.nylund@fi.ey.com
Viestintäpäällikkö Katriina Puro, EY, puh. 0400 791 537, katriina.puro@fi.ey.com

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia