Kuntien miljardiomaisuutta kehittämällä ratkaisuja talousvaikeuksiin

Suomen kunnat pystyisivät EY:n selvityksen mukaan vähentämään kuntatalouteen ja veroasteen korottamiseen kohdistuvia paineita paremmalla omistajaohjauksella. Aktiivinen omistajaohjaus tukisi myös sote-uudistuksen onnistumista ja auttaisi ratkaisemaan nykyisten kuntayhtymien ohjaamiseen liittyviä haasteita. 

EY:n selvitys Suomen kuntien omistajaohjauksen tilasta ja suunnasta paljastaa, että aktiivinen omistajaohjaus hakee vielä muotojaan kuntakentässä. Vaikka suuressa osassa kuntia on jo toteutettu toiminnan ja omistuksen uudelleenjärjestelyjä, vain osalla ne ovat pohjautuneet selkeään strategiaan. Strategisena kokonaisuutena omistajaohjaustaan toteuttavat kunnat ovat tyytyväisempiä saatuihin tuloksiin kuin ne, jotka ovat toimineet kohde- tai projektikohtaisesti.

EY:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 40 kuntajohtajaa, minkä lisäksi selvitystä varten haastateltiin toistakymmentä suurimpien kaupunkien johtoon kuuluvaa virkamiestä.

- Aktiivisen omistajaohjauksen merkitys korostuu erityisesti taloudellisesti epävarmana aikana, kun kunta tekee merkittäviä päätöksiä toimintansa rakennetta ja taloutta koskien. Kysymys on myös siitä, mitkä ovat kunnan tehtävät tulevaisuudessa ja miten ne organisoidaan, johtaja Kaj Työppönen EY:ltä kertoo.

Kuntien kolme kastia omistajaohjauksen kehittämisessä

Selvitykseen osallistuneet kunnat voitiin jakaa omistajaohjauksen toimeenpanon perusteella kolmeen ryhmään. Osa kunnista oli edelläkävijöitä, jotka olivat jo ryhtyneet kehittämään omistajaohjaustaan. Osa kunnista oli myös herännyt aiheeseen ja ottanut hiljattain omistajaohjauksen kehittämisen tavoitteekseen. Nukkuvat kunnat eivät puolestaan olleet tunnistaneet vielä lainkaan tarvetta kehittää kunnan omistajaohjausta.

Omistajaohjauksen kehittämistarpeet liittyvät yleisesti omistuksen salkutukseen, omistaja-arvon kehityksen seurantaan ja markkinaehtoisuuden lisäämiseen sekä omistuksesta luopumisen periaatteiden luomiseen. Näillä osa-alueilla työn oli aloittanut vain joka kolmas tai neljäs vastaaja. Noin joka kolmas vastaaja ei ollut ottanut niiden sisällyttämistä omistajaohjausmalliin edes tavoitteekseen. Aktiivisen omistajaohjauksen kehittämisen ajankohtaisuutta korostettiin myös sote-uudistuksen näkökulmasta, kun sote-palvelujen järjestämis- ja tuottamismallit hakevat muotojaan.

- Kuntien investoinnit ovat valtakunnallisesti vuositasolla 4,6 miljardia, minkä lisäksi ne käyttävät 4,1 miljardia materiaaliostoihin. Kun kuntatalouden koko on noin 46,5 miljardia, niin yli 10 prosenttia siitä voidaan liittää suoraan eri omaisuuserien kasvattamiseen ja korvausinvestointeihin. Omistajastrategiaa kehittämällä pystytään ohjaamaan suuria omaisuuksia paremmin ja siten vähentämään kuntatalouteen sekä veroasteen korottamiseen kohdistuvia paineita, Työppönen toteaa.

Tutkimuksesta

Arvoa omistajille - Kuinka kehittää aktiivista omistajaohjausta kunnissa? Aktiivinen omistajaohjaus kuntasektorilla 2014. EY toteutti loppukeväästä 2014 selvityksen kuntien omistajaohjauksen tilasta ja suunnasta. Selvitys toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina ja kyselytutkimuksena, johon kutsuttiin toista sataa kuntien johtavaa viranhaltijaa ympäri Suomea. Raportti on ladattavissa oheisesta linkistä: EY:n Arvoa omistajille -selvitys 2014

Lisätietoja

Kaj Työppönen, johtaja, julkisen sektorin palvelut, EY, puhelin 040 761 1834, sähköposti kaj.tyopponen@fi.ey.com
Jon Paavilainen, viestintä, EY, puhelin 050 300 9452, sähköposti jon.paavilainen@fi.ey.com

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Tilaa

Pikafaktat

Strategisena kokonaisuutena omistajaohjaustaan toteuttavat kunnat ovat tyytyväisempiä saatuihin tuloksiin kuin ne, jotka ovat toimineet kohde- tai projektikohtaisesti.
Tweettaa

Lainaukset

Aktiivisen omistajaohjauksen merkitys korostuu erityisesti taloudellisesti epävarmana aikana, kun kunta tekee merkittäviä päätöksiä toimintansa rakennetta ja taloutta koskien.
Kaj Työppönen, EY