Luvassa vilkas yrityskauppavuosi - yritysjohtajista 99 % uskoo vahvaan yrityskauppamarkkinaan

  • Yli puolet yrityksistä (56 %) suunnittelee yrityskauppaa seuraavan 12 kk aikana
  • 51 % yritysjohtajista näkee pääomasijoittajat pahimpana kilpailijanaan ostokohteista
  • Maanrajat ylittävät yrityskaupat porskuttavat geopoliittisista uhkista ja sääntelystä huolimatta

Konsulttiyhtiö EY:n puolivuosittain julkaiseman yrityskauppabarometrin mukaan yrityskauppanäkymät ovat kansainvälisesti poikkeuksellisen positiiviset. Tuoreimmassa EY Global Capital Confidence Barometer -selvityksessä haastateltiin lähes 3 000 johtajaa 43 maassa tämän vuoden syys-lokakuun aikana. Talousnäkymät vaikuttavat vastaajien silmissä nousujohteisilta, sillä 98 % yritysjohtajista uskoo kansainvälisen talouskasvun joko kohentuvan tai vähintäänkin pysyvän vakaalla pohjalla.

Yrityskauppamarkkinausko on yhtä lailla korkealla, jopa ennätyslukemissa. Peräti 99 % johtajista näkee markkinan joko kehittyvän positiiviseen suuntaan tai pysyvän samalla tasolla seuraavan vuoden kuluessa. Ainoastaan yksi prosentti vastaajista ennustaa yrityskaupoille laskusuhdannetta. EY:n selvityksen mukaan 56 % yrityksistä myös suunnittelee yrityskauppaa seuraavan 12 kuukauden aikana.

- Selvityksemme valossa ja myös yritysjärjestelypalveluidemme aktiviteettitasoon peilaten markkinakasvu on ilmeinen ja jatkuu vahvana. En ole nähnyt yhtä aktiivista markkinaa sitten vuoden 2007. Kiinnostavaa on, että kansainväliselle kasvulle ei näytä olevan loppua. Positiiviset näkymät enteilevät hyviä aikoja myös Suomen taloudelle ja suomalaisyrityksille, kommentoi yritysjärjestelypalveluista vastaava johtaja Mikko Äijälä EY:ltä.

Selvityksen mukaan 60 % yritysjohdosta odottaa kilpailun ostokohteista kiristyvän. Heistä 24 % uskoo kilpailun tiukentuvan muiden ostoaikeisten yritysten takia, mutta pahimmaksi kilpailijaksi yrityskauppa-aikeille nähdään kuitenkin pääomasijoittajat (51 %). Noin viidesosa vastaajista ennustaa erityisesti vihamieleisten ostoaikeiden leimaavan markkinaa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Yritykset aikovat kaupoille yli maarajojen

Kun markkina käy kuumana, yritykset etsivät entistä aktiivisemmin ostokohteita nimenomaan ulkomailta. Yritysjohtajista lähes kolme neljästä (73 %) kertoo tähyilevänsä maarajojen yli. Potentiaalisia ostokohteita löytyy yritysten ykkösvaihtoehtojen USA:n ja Kiinan lisäksi Euroopasta, joka on vahvistanut asemaansa kiinnostavana sijoituskohteena. Euroopan maista Iso-Britannia pitää kiinni ykkössijastaan Brexitistä huolimatta, Saksa on selvityksen valossa toisena.

- Vaikka nationalismi ja protektionismi ovat nousussa niin Euroopassa kuin USA:n markkinalla, yritykset ovat ottaneet kasvuaikeissaan aktiivisen roolin sen sijaan, että antaisivat geopoliittisten riskien hallita toimintaansa. Myös suomalaisyritykset ja sijoittajat etsivät yhä aktiivisemmin ostokohteita ulkomailta, tällä hetkellä erityisesti Euroopasta ja USA:n markkinoilta. Euroopan maista Ruotsi on yhä suomalaisten ykkösvaihtoehto, Äijälä sanoo.

Toimialarajat ylittävää yrityskauppaa leimaa edelleen kiinnostus teknologiayrityksiä kohtaan. Lähes kolmasosa yrityksistä (30 %) aikoo vastata digitalisaation vaatimiin muutoksiin yrityskaupan, allianssien tai yhteisyritysten muodossa. Näin erityisesti öljy- ja kaasusektorilla (jossa 69 prosentilla ostoaikeita), kaivosalalla (63 %), biotieteissä (60 %) sekä teletoimialalla (59 %) ja teollisuustuotteissa (59 %).

Yritysten omat riskipääomasijoitukset suosittuja

EY:n tutkimuksesta ilmeni, että yritysten omat riskipääomasijoitukset (corporate venture capital, CVC) ovat kehittymässä tärkeäksi sijoitusmuodoksi monella toimialalla. Peräti kaksi kolmesta yrityksestä jo hyödyntää tai suunnittelee hyödyntävänsä instrumenttia.

- Perinteisesti nimenomaan teknologiayhtiöt ovat olleet yritysten omien riskipääomasijoitusten hyödyntämisen kärjessä. Nyt on kuitenkin havaittavissa, että myös muilla sektoreilla sijoitusmuoto on entistä suositumpi. Riskisijoitusosaaminen on kehittynyt. CVC:n suosio on kasvanut erityisesti yrityksissä, jotka toimivat biotieteiden, kuluttajatavaran ja teollisuustuotteiden aloilla, Äijälä sanoo.

Kaupoilla vastataan kilpailuun

Äijälän mukaan kasvava usko maailmantalouteen haastaa yritysjohtoa, sillä samalla myös sijoittajien vaatimukset ja odotukset tuottoa kohtaan nousevat.

- Kansainvälisesti megaluokan yrityskauppoja on ehkä odotettavissa aiempaa vähemmän. Silti ostajat pohtivat strategisesti tärkeitä sijoituskohteita. Kun huomioidaan se, että selvityksemme mukaan 57 prosenttia yritysjohdosta uskoo yrityskauppamarkkinan kiihtyvän seuraavan 12 kuukauden kuluessa, voimme odottaa erityisesti pienempien, mutta kuitenkin kilpailuun vastaamisen kannalta merkittävien kauppojen vilkastumista, hän sanoo.

Lisätietoja:
Mikko Äijälä, partner, EY, puh. 040 709 2907, mikko.aijala@fi.ey.com,
Katriina Puro, viestintäpäällikkö, puh. 0400 791 537, katriina.puro@fi.ey.com

EY:n yrityskauppabarometrin tuloksista tarkemmin täällä:
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-capital-confidence-barometer-17/$File/ey-capital-confidence-barometer-17.pdf

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia