• news.cision.com/
  • EY/
  • Maailman listautumismarkkina jatkui vahvana vuoden 2018 - veturina etenkin teknologiasektori

Maailman listautumismarkkina jatkui vahvana vuoden 2018 - veturina etenkin teknologiasektori

Report this content

Listautumisaktiivisuutta seuraavan konsulttiyhtiö EY:n raporttisarjan tuoreimman julkaisun Global IPO Trends: Q4 2018 mukaan vuoden 2018 listautumisilla kerätty pääoma nousi 6% edellisvuodesta 204,8 miljardiin Yhdysvaltain dollariin, vaikka lukumääräisesti listautumisia toteutettiin 21 % vähemmän eli 1 359 kappaletta. Pohjoismaissa listautumismarkkina hiljeni hieman vilkkaaseen vuoteen 2017 verrattuna, mutta Suomessa aktiviteetti säilyi hyvänä.

Toteutuneiden listautumisten määrän laskusta huolimatta markkinoilta kerätty pääoma kasvoi. Listautumismarkkinaa tukivat edelleen alhaiset korot, keskeisten markkinapaikkojen korkeat arvostustasot, sijoittajien luottamus sekä sijoituskohdetta etsivien pääomien suuri määrä. Veturina toimi etenkin teknologiasektori: teknologiayritysten listautumisten määrä maailmanlaajuisesti oli 254 kappaletta keräten liki 39 miljardia Yhdysvaltain dollaria eli 19 % koko pääomamäärästä.

”Pääomatuottojen kasvun taustalla oli etenkin niin sanottujen unicorn-yhtiöiden, eli yli yhden miljardin dollarin arvoisten start-up -yritysten, listautumisten määrän kasvu. Myös muita megadiilejä eli yli miljardin dollarin IPO:ja nähtiin maailmalla useita ”, kertoo listautumispalveluista vastaava johtaja Päivi Pakarinen EY:ltä. 

Pohjoismaissa listautumisten lukumäärä notkahti edellisvuodesta 22 %, vaikka Ruotsin markkina jatkoikin vahvana. Suomessakin pörssitulokkaita on nähty kappalemääräisesti jo enemmän kuin viime vuonna – 12 uutta yhtiötä viime vuoden kymmenen sijaan. Lisäksi paikallista aktiviteettia kasvattivat Tallinkin rinnakkaislistaus sekä yksi siirtyminen First Northista päämarkkinapaikalle.

”Pohjoismaat ovat olleet geopoliittisista jännitteistä kauempana ja vaikutus listautumismarkkinaan on jäänyt lievemmäksi kuin maailmalla. Meillä kotimaassa aktiviteetti säilyi suunnilleen viime vuoden tasolla, sen sijaan kerätyn pääoman määrä putosi selvästi ”, Pakarinen sanoo. 

IPO-aktiivisuudessa eroja eri markkina-alueilla

Kokonaisuutena vuoden 2018 viimeisen neljänneksen listautumisaktiivisuutta leimasi varovaisuus. Geopoliittiset jännitteet, kauppapoliittiset kiistat Yhdysvaltain, Kiinan ja EU:n välillä, Iso-Britannian lähitulevaisuudessa häämöttävä ero EU:sta sekä epävarmuus muutaman Euroopan maan talouden tilasta hiljensivät selkeästi listautumisaktiivisuutta.

”Näkemyksemme mukaan sama varovaisuus jatkuu myös vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla, mutta loppuvuotta kohden markkinoille olisi tiedossa piristymistä. Valmisteilla olevien IPO:jen määrä on edelleen hyvä, mutta toki niiden toteutuminen riippuu sitten monesta tekijästä, poliittisten kysymysmerkkien lisäksi myös esimerkiksi Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankkien korkopäätöksistä. Listautumisen sijaan irtautumisprosessi voi päätyä myös yrityskauppaan”, Pakarinen taustoittaa.

Eri markkina-alueita vertailtaessa listautumisaktiivisuus oli edelleen vilkkainta Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueella. Lukumäärällä mitaten APAC-alueella toteutettiin valtaosa (49 %) kaikista listautumisista globaalisti ja myös alueen osuus globaalisti kerätyistä pääomista (47 %) oli suorastaan dominoiva.

Pohjois- ja Etelä-Amerikka oli ainut alue, joka onnistui vuonna 2018 kasvattamaan sekä listautumisten että markkinoilta kerätyn pääoman määrää: tänä vuonna alueella tehtiin listautumisia yhteensä 261 kpl (kasvua edellisvuoteen 14 %) kerätyn pääoman ollessa 60 miljardia dollaria (+ 16 %).

Poliittiset epävarmuudet vaikuttivat erityisen selvästi Euroopan alueen aktiivisuuteen. Alueen listautumisten määrä väheni 16 % edellisvuoteen verrattuna ja kerätyn pääoman määrä pieneni jopa 26 %. Tästä huolimatta alueen osuus globaaleista markkinoista kasvoi ja myös kaksi vuoden 2018 suurimmista listautumisista tehtiin juuri Euroopan alueella.

Pohjoismaissa toteutettiin vuonna 2018 yhteensä 77 listautumista, joista 12 Suomessa. Ruotsin markkina oli jälleen kaikkein vilkkain 40 listautumisellaan. Viiden merkittävimmän pohjoismaisen IPO:n joukossa oli peräti kaksi suomalaista: kärjessä Kojamo 556 miljoonan euron annillaan ja neljäntenä Altia (174 milj. euroa). Muita merkittäviä listautujia olivat tanskalainen IT-palveluyritys Netcompany Group sekä ruotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö Cibus Nordic Real Estate.

”Helsingin pörssi ja First North –markkinapaikka saivat kuluneena vuonna listoilleen epävarmuuksien puuskista huolimatta kokonaisen tusinan uutta yritystä. Toimialoissa painottuivat aiemmista vuosista poiketen finanssisektori sekä erilaiset palveluyritykset. Ensi vuoden näkymää värittää tietynlainen varovaisuus ja tarkkaileva tunnelma – kiinnostusta listoille on, mutta rinnalla pidetään pääsääntöisesti myös muita vaihtoehtoja rahoitukselle tai irtautumiselle”, summaa Pakarinen.

Lisätietoja:

Päivi Pakarinen, IPO Leader, EY, paivi.pakarinen@fi.ey.com, p. 040 754 8419

Satu Jaatinen, viestintäpäällikkö, EY, satu.jaatinen@fi.ey.com, p. 040 722 8068

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat: