Saharan eteläpuolinen Afrikka houkuttelee uusia investointeja

Suorat ulkomaiset sijoitukset Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan lisääntyivät 4,7 prosenttia vuonna 2013. Afrikan valtioiden väliset sijoitukset ovat kasvussa, ja investoinnit kohdistuvat perusteollisuuden sijasta yhä useammin kuluttajavetoisiin toimialoihin. EY:n ”Africa Attractiveness Survey 2014 - Executing growth” -raportti kuvaa Afrikan kehitystä investointikohteena sekä tehtyjen suorien ulkomaisten sijoitusten että sijoittajien Afrikkaa koskevien näkemysten kautta.

EY:n raportin mukaan Afrikan osuus koko maailman suorista ulkomaisista sijoituksista on korkeimmillaan vuosikymmeneen. Raportti perustuu analyysiin Afrikkaan tehdyistä kansainvälisistä sijoituksista vuodesta 2003 lähtien sekä kyselyyn, jossa yli 500 yritysjohtajaa eri puolilta maailmaa kertoi näkemyksistään Afrikan markkinan houkuttelevuudesta.

Koko Afrikan tasolla sijoitusten lukumäärä laski edellisvuoden 774 investointiprojektista 750 projektiin vuonna 2013 pääasiassa Pohjois-Afrikan epävarman tilanteen vuoksi. Pohjois-Afrikkaan tehdyt sijoitukset putosivat lähes 30 prosenttia, kun taas Saharan eteläpuolisessa Afrikassa projektien lukumäärä kasvoi 4,7 prosenttia. Yli 80 prosenttia Afrikkaan tehdyistä sijoituksista kohdistui Saharan eteläpuolelle.

Eniten sijoituksia Afrikkaan tehtiin Isosta-Britanniasta, mutta myös Afrikan maiden väliset sijoitukset kasvavat vakaasti. Sijoittajat ovat kiinnostuneita Etelä-Afrikan, Nigerian ja Kenian vakiintuneempien markkinoiden lisäksi uusista maista liiketoimintansa laajentamiseksi, ja Afrikan kasvava keskiluokka saa yritykset investoimaan yhä enemmän kuluttajavetoisille sektoreille.

- Afrikan osuus koko maailman suorista ulkomaisista sijoituksista on kasvanut tasaisesti kuluneen vuosikymmenen aikana. Sijoittajien huomion kohdistuminen yhä useampiin maihin ja toimialoihin on hyvä merkki. Uskon, että alueellinen integraatio ja infrastruktuurin kehitys houkuttelevat sijoittajia jatkossakin Afrikan kiinnostavien mahdollisuuksien äärelle, EY:n Afrikan aluejohtaja Ajen Sita kommentoi.

Sijoitusten uudet kohdealueet

Afrikan kymmenen suosituimman investointien kohdemaan lista muuttui huomattavasti vuoteen 2012 verrattuna. Vain Etelä-Afrikka ja Nigeria säilyttivät ykkös- ja kolmossijansa listalla. Suurimpia nousijoita olivat Kenia, Ghana ja Mosambik. Uusia maita kymmenen joukossa olivat Sambia ja Uganda. Pohjois-Afrikan Marokko, Tunisia ja Egypti pysyivät kärkikymmenikössä, mutta viime vuotista alemmilla sijoilla.

Iso-Britannia innokkain investoija

Iso-Britannia nousi aktiivisimmaksi sijoittajaksi Afrikkaan pudottaen sijoituksia aiemmin hallinneen Yhdysvallat toiselle sijalle. Kolmanneksi suurin sijoittaja Afrikkaan oli Etelä-Afrikka, jonka lisäksi kymmenen suurimman sijoittajamaan joukkoon mahtui Afrikan maista vain Kenia.

Afrikan maiden väliset sijoitukset ovat kuitenkin kasvussa. Ne ovat nostaneet osuuttaan Afrikkaan kohdistuvista suorista ulkomaisista sijoituksista vuoden 2003 kahdeksasta prosentista lähes 23 prosenttiin vuonna 2013. Kehitystä tukee tarve luoda toimivampia alueellisia arvoketjuja ja vahvistaa alueellista integraatiota. Afrikkalaiset sijoittajat ymmärtävät myös paremmin alueen markkinaa sekä sen mahdollisuuksia ja haasteita.

Sijoitusten painopiste siirtyy kohti kuluttajavetoisia toimialoja

Kolme eniten sijoituksia kerännyttä toimialaa olivat teknologia, media ja telekommunikaatio; kauppa ja kuluttajatuotteet sekä finanssisektori. Yli puolet kaikista investoinneista kohdistui näille toimialoille.

Sijoitukset kiinteistö-, hotelli- ja ravintola- sekä rakennustoimialalle kasvoivat 63 prosenttia. Samalla metalli- ja kaivosteollisuuden sijoitukset putosivat kärkikymmenikön joukosta.

Sijoittajat näkivät toisaalta kaivos- ja metalliteollisuudessa suurimman kasvupotentiaalin tulevan kahden vuoden aikana. Lähes yhtä lupaavana pidettiin maataloutta, ja näitä seurasivat infrastruktuuri sekä öljy- ja kaasuteollisuus.

- Yritysten kannattaa nyt ottaa Afrikan markkina huomioon investointeja suunnitellessaan ja samalla laajentaa näkökulmaansa perusteollisuudesta kuluttajamarkkinoille. Afrikka erottuu edukseen sekä kasvumarkkinoiden että kehittyneiden talouksien joukossa, kun muualla kasvutahti on jäänyt odotuksia hitaammaksi, nopean kasvun markkinoista vastaava partner Risto Venermo Suomen EY:ltä kommentoi.

- Keskiluokan kasvaessa ja ostovoiman vahvistuessa kysyntä kuluttajatuotteille ja -palveluille erityisesti urbaaneissa keskuksissa tulee kasvamaan merkittävästi tulevina vuosina, Venermo lisää.

Sijoittajien mielikuva Afrikasta kirkastui huomattavasti

Afrikan houkuttelevuus suhteessa muihin alueisiin on parantunut huomattavasti viime vuosina, ja yritysjohtajat pitävät sitä nyt koko maailman toiseksi kiinnostavimpana alueena Pohjois-Amerikan jälkeen. 60 prosenttia tutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että Afrikan houkuttelevuus sijoituskohteena parani kuluneen vuoden aikana.

- Sijoittamista Afrikkaan tukee moni seikka: demokratiakehitys, talouskasvu, kehittyvä liiketoimintaympäristö, kasvava keskiluokka, runsaat luonnonresurssit sekä infrastruktuurin kehitys, Ajen Sita kuvailee.

Mielikuviin vaikuttaa suuresti se, toimiiko yritys jo Afrikassa vai ei. Ne, joilla on liiketoimintaa Afrikassa, pitävät sitä maailman houkuttelevimpana sijoituskohteena, mutta ne, jotka eivät toimi siellä, pitävät Afrikkaa maailman vähiten houkuttelevana alueena investoinneille. Kolme neljästä vastaajasta, joilla oli jo toimintaa Afrikassa, näki Afrikan houkuttelevuuden parantuneen kuluneena vuonna.

- Liikkeenjohdon olisi syytä tarkistaa Afrikkaa koskevia näkemyksiään. Aiemmin Kiinaankin kohdistui ennakkoluuloja samaan tapaan: ne, jotka eivät tunteneet maata, eivät olleet siitä kiinnostuneita, mutta siellä toimivat näkivät markkinan tärkeyden ja riskit aivan toisin silmin, Risto Venermo toteaa.

Tutkimuksesta

EY:n raportti ”Africa Attractiveness Survey 2014 - Executing growth” on kaksiosainen: se mittaa sekä tehtyjä suoria ulkomaisia sijoituksia Afrikan maihin että kansainvälisten sijoittajien ja yritysjohtajien näkemyksiä Afrikan houkuttelevuudesta investointikohteena.

Raportin toteutettuja investointeja käsittelevä osa perustuu fDi Markets -tietokannan tietoihin suorista ulkomaisista sijoituksista Afrikkaan. Raportin painopiste on uusien investointiprojektien tai aiempien investointien laajennusten seurannassa. Tilastossa huomioidaan vain sellaiset sijoitukset, joista syntyy uutta taloudellista toimintaa kuten työpaikkoja ja tuotantolaitoksia. Raportin ulkopuolelle jätetään yrityskaupat ja muut pääomasijoitukset, joissa liiketoiminta tai omaisuus vaihtaa vain omistajaa.

Raportin toinen osa kuvaa sijoittajien mielikuvia, luottamusta ja näkemyksiä maiden ja alueiden houkuttelevuudesta investoinneille. Raporttia varten haastateltiin 503 yritysjohtajaa 34 maasta ja useilta talouden avainsektoreilta.

Raportti on ladattavissa oheisesta linkistä: EY-attractiveness-africa-2014

Tämä ja aihealueen aiemmat raportit sekä online-työkalu markkinavertailujen tekoon löytyvät osoitteesta http://emergingmarkets.ey.com/

Raportti on luettavissa myös iPad-, iPhone- ja Android -yhteensopivan, ilmaisen EY Insights -sovelluksen kautta.

Lisätietoja

Risto Venermo, partner, nopean kasvun markkinat, EY, p. 040 754 9139, risto.venermo@fi.ey.com

Jon Paavilainen, viestintä, EY, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa

Pikafaktat

Yritysjohtajat pitävät Afrikkaa koko maailman toiseksi kiinnostavimpana alueena.
Tweettaa
Afrikan kasvava keskiluokka saa yritykset investoimaan yhä enemmän kuluttajavetoisille sektoreille.
Tweettaa

Lainaukset

Yritysten kannattaa nyt ottaa Afrikan markkina huomioon investointeja suunnitellessaan.
Risto Venermo, EY