• news.cision.com/
  • EY/
  • Seitsemän asiaa, jotka henkilöstöjohtajan tulee huomioida vuonna 2023

Seitsemän asiaa, jotka henkilöstöjohtajan tulee huomioida vuonna 2023

Report this content

Yritysten henkilöstöhallinnnossa on jouduttu reagoimaan nopeasti muuttuneeseen markkinatilanteeseen: pandemiavuosien jälkeen seurasi Venäjän hyökkäyssota ja sen jälkeen energiakriisi. Tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY listasi seitsemän asiaa, jotka ovat henkilöstöjohtajan työpöydällä vuonna 2023.

”Henkilöstöjohtajan työpöydällä on melkoinen vyyhti toinen toistaan kiharaisempia haasteita, joista pitäisi valita ne asiat, joihin omassa organisaatiossa pitää pureutua. Valintoja ei voi enää tehdä vain sen perusteella, mistä saadaan nopeimmin vastinetta investoinneille. Organisaatioihin kohdistuu valtava paine paitsi henkilöstön, myös eri sidosryhmien taholta, ja vaatimus toiminnan läpinäkyvyydelle kasvaa”, sanoo EY Suomen henkilöstöjohtamisen konsultointipalveluiden johtaja Eva Tuominen.  

1. Skenaarioihin perustuvat työvoimastrategiat

Henkilöstöhallinnolta edellytetään taloudellisen ja geopoliittisen epävarmuuden aikoina kykyä ennustaa ja suunnitella henkilöstötarpeita nopeasti muuttuvissa markkinatilanteissa. Dataan perustuva tulevaisuuden työvoimaskenaarioiden mallintaminen on tärkeämpää kuin koskaan.

”Jotta organisaatioissa voitaisiin tehokkaasti hyödyntää kansainvälisiä osaajamarkkinoita, on rakennettava entistä joustavampia malleja kansainväliseen rekrytointiin ja henkilöstön liikkuvuuteen”, Tuominen suosittelee.

2. Hybridityön johtaminen ja toimitilaoptimointi

Hybrityö tuli jäädäkseen ja se saa henkilöstöjohtajat sekä toimitiloista vastaavat raapimaan päätään. Hybridityön johtaminen tulee säilyttämään paikkansa henkiöstöjohtajan työlistalla.

”Kustannusten noustessa syyniin päätyvät myös toimitilat, sillä etätyön lisääntyminen on johtanut monessa yrityksessä toimitilojen vajaakäyttöön eikä tyhjistä työtiloista kannata maksaa. Ensi vuonna johtoryhmissä pohditaan, millaiset työtilat tukevat parhaiten hybridityötä sekä osaamisen kehittymistä tulevaisuudessa”, Tuominen ennustaa.

3. Työntekijäkokemuksen kehittäminen nousee keskiöön

Yhdessä sovitut prioriteetit ja tavoitteet, kattava perehdytys, oikeudenmukainen palkitseminen ja yhteenkuuluvuutta edistävä kulttuuri ovat sekä työnantajan että työntekijän kannalta tärkeitä asioita ja menestyksen avaintekijöitä. Työntekijäkokemuksen kehittämisessä ei enää ole kyse vain eduista ja henkilöstöjuhlien järjestämisestä, vaan ennen kaikkea selkeydestä ja molemminpuolisesta sitoutumisesta.

”Henkilöstöjohtamisessa puhutaan uudehkosta ongelmasta, hiljaisista irtisanoutumisista. Työntekijät, jotka eivät ole enää motivoituneita tehtävistään ja eivät löydä uutta työpaikkaa, päättävät rajata työntekoaan niin, että töitä tehdään vain vaadittu minimimäärä”, Tuominen toteaa.

4. Kohti ketteriä projektimaisia toimintamalleja ja osaamisen johtamista

Johtamisen trendinä on jo jonkin aikaa puhuttu siirtymästä perinteisestä roolien ja tehtävien johtamisesta kohti joustavampaa osaamisten johtamista ja projektimaista toimintamallia.

”IT-alalla tämä on monissa paikoissa ollut jo pitkään käytäntö, mutta nyt tilanteeseen olisi syytä herätä laajemmin. Yritysten tulisi nyt alkaa rakentaa uudenlaisia osaamisen kehittämistä tukevia toimintamalleja, sisäisiä osaajamarkkinoita ja palkitsemismalleja, jotka varmistavat organisaation kyvyn reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin”, Tuominen suosittelee.

5. Automaation lisääminen ja prosessien virtaviivaistaminen henkilöstöhallinnossa

Henkilöstöjohtajien odotetaan monessa yrityksessä karsivan ensi vuonna oman yksikkönsä kuluja luopumatta kuitenkaan palveluiden määrästä tai laadusta. Tämä on yleensä mahdollista vain lisäämällä automaatiota, yksinkertaistamalla prosesseja ja selkeyttämällä työnjakoa.

6. ESG ja monimuotoisuus johtamisen ytimessä

ESG-raportointi (Environmental, Social, Governance) ja DEIB (Diversity, Equity, Inclusion, Belonging) nousivat kuluneen vuoden aikana yritysjohdon agendalle. Palkkatasa-arvo, työyhteisön monimuotoisuus ja oikeudenmukaisuus, tuotantoketjun sosiaalinen vastuu sekä hiilijalanjäljen pienentäminen tulevat olemaan vielä vahvemmin johtoryhmien asialistalla vuonna 2023.

7. Henkilöstön kokonaisvaltainen hyvinvointi

Taloudellinen hyvinvointi nousee vahvasti fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin rinnalle henkilöstöjohtajan asialistalla. Työntekijältä ei voi odottaa huippusuoritusta ja henkistä jaksamista työssä, jos hänen palkkansa ei riitä edes asumiskuluihin ja terveelliseen ruokaan. Elinkustannusten ja hintojen nousulla on pitkäkestoiset vaikutukset, jos kuukausipalkasta ei jää mitään säästöön.

”Nyt jos koskaan tarvitaan johtamistaitoja, joihin kuuluvat selkeä ja innostava visio, toiminnan ketteröittäminen sekä psykologisen turvallisuuden lisääminen. Lisäksi tarvitaan kumppanuuksia ja yhteistyötä sekä kykyä hyödyntää dataa ja teknologiaa henkilöstöjohtamisessa”, Tuominen tiivistää.

Eva Tuominen
Workforce Advisory -palveluiden johtaja
eva.tuominen@fi.ey.com
p. 040 555 5646

Niina Afflecht
Head of PR & Communications
niina.afflecht@fi.ey.com
p. 050 506 7642

EY | Building a better working world 

EY rakentaa paremmin toimivaa maailmaa, auttaen luomaan pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteiskunnalle sekä rakentaen luottamusta pääomamarkkinoilla. 

Hyödyntäen dataa ja teknologiaa, EY:n monipuoliset tiimit yli 150 maassa luovat luottamusta tilintarkastuspalveluiden avulla sekä auttavat asiakkaitamme kasvamaan, uudistumaan ja toimimaan paremmin.  

Tilintarkastuksen, konsultoinnin, laki-, strategia-, vero- ja transaktiopalveluiden parissa työskentelevät EY-tiimit kysyvät parempia kysymyksiä löytääkseen uusia vastauksia nykypäivän monimutkaisiin ongelmiin.

Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi.
Voit myös seurata meitä Twitterissä @EY_Suomi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit