• news.cision.com/
  • EY/
  • Selvitys: pankeille nyt tärkeintä panostaa kyberturvallisuuteen ja tietoturvaan

Selvitys: pankeille nyt tärkeintä panostaa kyberturvallisuuteen ja tietoturvaan

Report this content

Konsulttiyhtiö EY:n pankkialan johtajille tekemän kansainvälisen kyselyn mukaan kyberturvallisuus ja tietoturva nousivat johdon prioriteettilistan kärkeen vuodelle 2018. Haasteita turvallisuuden varmistamiselle tuovat kuitenkin digitalisaatiokehityksen muutosnopeus sekä puute osaajista.

Pankkialan johtajista 89 % kertoi pitävänsä joko tärkeänä tai hyvin tärkeänä panostuksia kyber- ja tietoturvallisuuteen. Tulokset käyvät ilmi EY Global Banking Outlook 2018 -selvityksestä, johon vastasi yli 220 pankkialan johtajaa ympäri maailman viime marras-joulukuussa. Muutos johdon edellisvuoden prioriteettilistauksen kuutossijaan on huomattava, sillä vuonna 2017 vain noin kaksi kolmesta (64 %) korosti kyber- ja tietoturvallisuuden merkitystä. Vuosi sitten johto mainitsi tärkeimpänä painopisteenä maineriskien hallinnan (69 %).

- Pankit ovat jatkuvasti kyberhyökkäysten kohteena ja niiden tietoturvaa koetellaan. Myös kilpailu asiakkaista kiristyy entisestään, kun alan ulkopuolelta tulevat toimijat luovat paineita tuoda markkinoille asiakaskokemusta parantavia teknologiaratkaisuja sekä kokonaan uusia palveluita kiihtyvällä tahdilla. Pankit eivät ole onnistuneet kehittämään tietoturvapuolta riittävästi vaaditulla tasolla, ja johto näkee tässä nyt muutostarpeen, sanoo pankkialan konsultointipalveluista vastaava partner Janne Ahonen EY:ltä.

Innovaatiot muutoksen ytimessä

Ahosen mukaan pankkien tulisi muuntua sääntelyohjatuista organisaatioista innovaatiojohdetuiksi yrityksiksi, jotta ne voivat vahvistaa kilpailuasemaansa kiristyvän regulaation, alan ulkopuolisten toimijoiden ja asiakkaiden käyttäytymisen muutoksen ristipaineessa. Teknologiainnovaatioiden ja -hankintojen merkitys korostuu myös tutkimuksen vastauksissa.

- Pankkien on investoitava voimakkaasti teknologiaan kasvun aikaansaamiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Investointeja on tehtävä sekä perusjärjestelmien uudistamiseksi että aidosti digitaalisen liiketoiminnan mahdollistamiseksi, Ahonen sanoo.

Yli puolet pankeista vastasi kasvattavansa budjettia teknologiainvestointeihin yli 10 prosentilla viime vuoteen nähden, ja 85 % johtajista listasi digitaalisen muutosohjelman toteuttamisen toiseksi tärkeimmäksi painopistealueekseen. Tällä hetkellä vain viidesosa pankeista kokee olevansa digikypsässä vaiheessa. Yli puolet (62 %) arvioi kuitenkin saavuttavansa vahvan tai jopa johtavan aseman digitalisoitumisessa vuoteen 2020 mennessä.

Osaamisen vahvistaminen ratkaisee

Yli kaksi kolmasosaa pankeista sanoo juuri kilpailukyvyn vahvistamisen olevan tärkein syy investoida teknologiaan seuraavan kolmen vuoden sisällä. Pankit kertovat investoivansa mm. data-analytiikkaan, mobiili- ja pilvipalveluteknologiaan sekä tekoälyn hyödyntämiseen. Koska teknologian osuus painottuu, myös uudenlaisen osaamisen tarve korostuu. Kyselyyn vastanneet johtajat listasivatkin avainosaajien rekrytoinnin, kehittämisen ja heistä kiinnipitämisen kolmanneksi tärkeimmäksi prioriteetikseen (83 %).

- Innovaatioita ja uusia liiketoiminnan siemeniä syntyy pankeissa koko ajan, mutta nykyhenkilöstön osaaminen ja liiketoiminnan vaateet eivät välttämättä kohtaa. Tuloksista päätellen suurin pula on ammattilaisista, jotka kykenevät tarjoamaan kyberriskeihin ratkaisuja jo liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa sekä kehittämän osaltaan liiketoimintaa oikeaan suuntaan. Olisi tärkeää luoda yrityskulttuuri, jossa tuetaan uudelleenkouluttautumista ja haastetaan niin uudet kuin vanhatkin työntekijät vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, Ahonen sanoo.

Lisätietoja:

Janne Ahonen, liikkeenjohdon konsultointipalveluiden partner, EY, puh. 040 772 5793, janne.ahonen@fi.ey.com

Katriina Puro, viestintäpäällikkö, EY, puh. 0400 791 537, katriina.puro@fi.ey.com

Lue lisää selvityksestä: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-banking-outlook-2018/$File/ey-global-banking-outlook-2018.pdf

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia