• news.cision.com/
  • EY/
  • Tulevaisuuden talousjohtaja on perinteisen raportoijan sijaan yrityksen liiketoiminnan ketterä sparraaja

Tulevaisuuden talousjohtaja on perinteisen raportoijan sijaan yrityksen liiketoiminnan ketterä sparraaja

Report this content

Pankki- ja vakuutusalan talousosaajien aika menee tänä päivänä vielä pitkälti perinteiseen tekemiseen eli laskentaan ja kirjanpitoon etenkin vanhojen järjestelmien ja lisääntyneen sääntelyn vuoksi. Yhä useammin talousjohtajien odotetaan kuitenkin toimivan enemmän liiketoiminnan strategisina kumppaneina, mutta esteeksi nousevat reaaliaikaisten analyysityökalujen puute ja aukot ihmisten osaamisessa.

Pohjoismaalainen pankki- ja vakuutusalan talousjohtaja haluaisi hyödyntää työssään nykyaikaista tekniikkaa enemmän, hienostuneemmin ja monipuolisemmin. Silti tämän päivän käytännön työssä korostuu vielä perinteinen osaaminen ja tekeminen: yli 80 % talousosaajien ajasta menee edelleen numeroiden keräämiseen ja raportointiin. Tiedot käyvät ilmi kesällä 2019 toteutetusta EY:n Finance Function of the Future CFO 2019 -tutkimuksesta, johon haastateltiin pankki- ja vakuutusalan talousjohtajia Pohjoismaista.

”Talousjohtajat ovat valmiita ottamaan strategisemman roolin ja haluavat hyödyntää uutta teknologiaa tuottaakseen syvempää tietoa liiketoiminnan johtamiseen, mutta kokevat esteeksi analyyttisen osaamisen puutteen, työkalujen vanhentumisen sekä perustoimintojen heikon automatisoinnin”, EY:n finanssitoimialan konsultointipalveluista vastaava partner Anne Nahkala toteaa.

Talousjohtajat näkevät talousosastojen roolin viiden vuoden päästä varsin erilaisena kuin nyt. Tuossa ajankuvassa talousfunktio on liiketoiminnan ketterä mahdollistaja, joka tukee liiketoimintaa parempien päätösten tekemisessä tuottamalla eteenpäin suuntautuvia analyyseja strategisen päätöksenteon tueksi. Arjen tekemisessä tämä tarkoittaa, että yhä vähemmän aikaa käytetään esimerkiksi perinteiseen talouslukujen raportointiin tai regulatiivisten muutosten soveltamiseen käytäntöön.

Lähivuosien aikana ratkaisevaksi nouseekin kyky uudistua. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. Big Datan ja edistyneen analytiikan osaamista sekä muutoksia talouden ennustamisen ja suunnittelun prosesseihin. Digiosaajista on siis tulevaisuudessa yhä suurempaa tarvetta myös talousosastoilla.

”Liiketoiminta muuttuu koko ajan ja myös taloustoiminnon on pysyttävä tässä muutoksessa mukana. Tulevaisuudessa tarvitaan uudenlaista osaamista, eikä pelkästään uusien rekrytointien muodossa. Ihmisiin ja muutoksen johtamiseen panostaminen on välttämätöntä eikä esimerkiksi voi olettaa, että teknologisessa murrosvaiheessa nykyinen henkilöstö voisi tehdä kaiken itse”, Nahkala korostaa.

Lisätietoja:

Anne Nahkala, partner, EY, puh. 040 760 5811, anne.nahkala@fi.ey.com

Satu Jaatinen, viestintäpäällikkö EY, puh. 040 722 8068, satu.jaatinen@fi.ey.com

Satu Jaatinen
Head of PR
satu.jaatinen@fi.ey.com

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Tilaa