Työttömyyden lasku ja investointien kasvu euroalueen valopilkkuja

EY:n talousennuste odottaa euroalueen talouskasvun vahvistuvan asteittain vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon pysähdyksen jälkeen. Työttömyyden kasvu päättyy, kulutuksen kasvu kiihtyy ja yritysten investointiympäristö paranee. Suomi palaa talouskasvuun kuitenkin hitaasti ja vuonna 2014 kasvu jää vielä nollatasolle.

EY:n syksyn 2014 euroalueen talousennusteen mukaan alueen talous kasvaa vuoden 2014 aikana 0,9 prosenttia. Vuosille 2015 ja 2016 ennuste odottaa nyt 1,5 prosentin ja 1,7 prosentin kasvuvauhtia. Kahden edellisen vuoden taloustuotannon kutistumisen jälkeen elpyminen on tervetullutta, mutta kasvuvauhti jää selvästi hitaammaksi kuin kriisiä edeltäneenä aikana.

Myönteistä kehitystä on silti nähtävissä työttömyyden kasvun pysähtymisen kautta. Vaikka työttömyys vähenee hitaasti, kehitys kuitenkin tukee kuluttajien luottamuksen vahvistumista. EY:n ennusteen mukaan työttömyys euroalueella laskee nykyisestä 11,4 prosentista 10,9 prosenttiin vuoden 2016 loppuun mennessä. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen odotetaan samalla kasvavan yhdellä prosentilla vuonna 2015 ja 1,4 prosenttia vuonna 2016, mikä tukee yksityisen kulutuksen kasvua.

Euroalueen taloudet elpyvät eri tahtiin

Vielä vuonna 2014 euroalueen suuret taloudet ovat toipumassa kriisistä eri tahtiin. Ranska talous kasvaa ennusteen mukaan 0,4 prosenttia, Espanjan 1,3 prosenttia ja Saksan 1,5 prosenttia. Italian bruttokansatuotteen odotetaan kutistuvan 0,2 prosenttia vuonna 2014. Erot kasvuvauhdissa pienenevät vuosien 2015–2016 aikana mutta ennuste ei odota niiden häviävän kokonaan pitkälläkään aikavälillä.

EY:n ennuste Suomen talouskasvulle vuonna 2014 on tasan nolla prosenttia. Vuoden 2015 kasvuennuste Suomelle on 1,5 prosenttia. Ennuste sisältää kuitenkin alasuuntaisia riskejä, sillä Suomen kasvunäkymät ovat riippuvaisia sekä muun euroalueen että Venäjän kehityksestä.

Investoinnit tukevat kasvua

Euron heikkeneminen tukee vientiyrityksiä etenkin vähemmän kilpailukykyisissä maissa. Ennuste odottaa euroalueen viennin kasvavan kolme prosenttia vuonna 2014 ja nousevan yli neljän prosentin kasvuun vuosina 2015–2016.

Ennusteen mukaan investoinnit palaavat kasvuun ja nousevat kuluvan vuoden 1,3 prosentista 2,4 prosenttiin vuonna 2015 ja 2,8 prosenttiin vuonna 2016. Tämä on kansainvälisen kaupan kasvun sekä yritysten parantuneen rahoitustilanteen ansiota. Ennuste odottaa investointien kasvavan vuonna 2014 Saksassa 2,5 prosenttia ja Espanjassa 1,1 prosenttia. Ranskassa ja Italiassa investoinnit pienenevät tänä vuonna.

Investointien kasvu sekä Saksassa että muissa euromaissa vaikuttaa positiivisesti myös Suomessa tuotettavien investointihyödykkeiden kysyntään. Paremmat näkymät viennin kasvusta ja yritysten tuloskehityksestä luovat yhdessä alennetun yritysverokannan kanssa yritysten investointeja tukevan ympäristön. Tänä vuonna ennuste odottaa investointien supistuvan vielä 3,2 prosenttia mutta nousevat 3,3 prosentin kasvuun vuonna 2015 ja asettuvan 2,3 prosentin tasolle vuosina 2016–2018.

Kuluttajien luottamus palaamassa takaisin

EY:n ennuste odottaa kulutuksen kasvun kiihtyvän 1,4 prosenttiin vuonna 2015 ja 1,5 prosenttiin vuonna 2016 eli lähes kaksinkertaiseksi kuluvan vuoden 0,8 prosentin tasolta. Kuluttajien luottamus on elpymässä, minkä lisäksi tulojen kasvu ja työttömyyden lasku rohkaisevat kuluttajia lisäämään kulutusta säästämisen sijasta.

Suomessa kulutuksen kasvu on hitaampaa. Ennusteen mukaan vuonna 2014 kulutus supistuu vielä 0,2 prosenttia kunnes palaa yhden prosentin kasvuun vuonna 2015 ja nousee 1,6 prosentin tasolle vasta vuonna 2016.

EY Eurozone Forecast -ennusteesta

EY Eurozone Forecast -ennuste perustuu Euroopan keskuspankin laatimaan malliin euroalueen taloudesta. Ennustetta tehtäessä on noudatettu samaa metodologiaa, jota EKP käyttää laatiessaan oman ennusteensa euroalueen talouskehityksestä. EY:n talousennusteet ovat saatavilla EY Forecasts in Focus -mobiilisovelluksessa sekä internetsivuilta www.ey.com/eurozone

Ennusteet ovat myös ladattavissa oheisita linkeistä:

EY Eurozone Forecast Finland Autumn 2014 

EY Eurozone Forecast Autumn 2014

Lisätietoja

Jaakko Hirvola, toimitusjohtaja, EY, p. 0400 633 751, jaakko.hirvola@fi.ey.com
Jon Paavilainen, viestintä, EY, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.