Ulkomaiset sijoitukset kertovat Suomen talouden kansainvälistyvän vauhdilla

Suorat ulkomaiset investoinnit Eurooppaan saavuttivat kaikkien aikojen korkeimman tason vuonna 2013. EY:n raportin mukaan eniten investointiprojekteja kohdistui Iso-Britanniaan ja Saksaan. Kovin kasvuvauhti oli kuitenkin Suomella niin sijoitusten vastaanottamisessa kuin tekemisessä. Suurin sijoittaja Eurooppaan oli edellisvuoden tapaan Yhdysvallat, mutta BRIC-maat parantavat jatkuvasti sijoituksiaan.

EY:n vuosittaisen European Attractiveness Survey -raportin mukaan Eurooppaan tehtyjen suorien ulkomaisten investointien lukumäärä nousi edellisestä vuodesta 4 prosenttia kaikkien aikojen huipputasolle, yhteensä 3 955 projektiin. EY:n raportti mittaa sekä toteutuneiden ulkomaisten investointiprojektien määrää että kansainvälisten sijoittajien näkemyksiä eri maiden ja alueiden houkuttelevuudesta. Raportti keskittyy kuvaamaan vain sellaisia projekteja, jotka synnyttävät uusia työpaikkoja tai tuotantolaitoksia.

Suomen saamat investoinnit painottuvat pääkaupunkiseudulle

Eniten investointeja kohdistui Isoon-Britanniaan (799 projektia), Saksaan (701) sekä Ranskaan (514), ja investointien määrä niihin myös kasvoi edellisestä vuodesta. Neljäntenä listalla olevaan Espanjaan tehtyjen projektien määrä (221) puolestaan putosi 19 prosenttia vuodesta 2012.

Viime vuoden suurimmat kasvajat ulkomailta saatujen investointien määrässä olivat sekä Suomi että Helsingin seutu. Suomeen tehdyt ulkomaiset investointiprojektien määrä lisääntyi 44 prosentilla edellisen vuoden 75 projektista 108 projektiin vuonna 2013. Helsingin seutu sai näistä 90 projektia, mikä tarkoittaa 48 prosentin kasvua vuodesta 2012. Molemmat kasvoivat eniten koko Euroopassa vuoteen 2012 verrattuna.

- Suorien ulkomaisten investointien lukumäärän kasvu sekä Suomeen että Suomesta ulkomaille on hyvä merkki siitä, että taloutemme verkottuu yhä vahvemmin kansainvälisesti. Talousennusteet Suomelle ovat tällä hetkellä melko synkkiä, joten on hyvä nähdä, että ulkomaiset yritykset silti kokevat markkinan houkuttelevana perustamalla tänne erityisesti myynti- ja markkinointitoimintoja. Samalla yhä useampi suomalaisyritys hakee investointien kautta kasvua ulkomailta, Suomen EY:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola kommentoi.

Vaikka Helsingin saamat sijoitukset ovat kasvussa, sijoittavat eivät mielikuvatasolla kuitenkaan näe Helsingin kuuluvan vielä Euroopan houkuttelevimpien alueiden joukkoon. Kiinnostavimmat kaupungit sijoittajien mielissä ovat Lontoo, Pariisi ja Berliini. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen kertoo raportissa Helsingin tavoittelevan sijaa kärkiviisikossa vuoteen 2020 mennessä.

Yhdysvallat suurin sijoittaja, BRIC-maista ennätysmäärä investointeja

Yhdysvallat piti ykkösasemansa Eurooppaan tehtyjen investointien lukumäärässä 1 027 projektilla.

Myös suomalaisten into investoida ulkomaille kasvoi huomattavasti. Suomalaisten Eurooppaan tekemien investointiprojektien määrä kasvoi 63 prosenttia edellisen vuoden 43 projektista 70 projektiin, mikä teki Suomesta vuoden vahvimman kasvajan myös sijoittajana.

Suomen jälkeen eniten Eurooppaan tehtyjen investointien lukumäärää kasvattivat Intia (39 prosentin kasvu 103 projektiin) ja Kiina (25 % kasvu 153 projektiin). Kaikista BRIC-maista lähtöisin olevat investoinnit kasvoivat yhteensä 28 prosenttia ja nousivat myös kaikkien aikojen huipputasolleen, yhteensä 313 projektiin. Valtaosa, 62 prosenttia, BRIC-maiden investoinneista suuntautui Isoon-Britanniaan ja Saksaan.

Investointien työllistävä vaikutus vaihtelee suuresti kohdemaittain

Työpaikkoja investointiprojektien myötä syntyi eniten Isoon-Britanniaan (27 953 työpaikkaa), Ranskaan (14 122) ja Puolaan (13 862). Venäjä seurasi tiiviisti Puolaa 13 621 ulkomaisten investointien luomalla työpaikalla, vaikka Venäjälle tehtyjen projektien määrä maahan putosi 11 prosenttia edellisestä vuodesta, 114 projektiin. Viidenneksi eniten työtä loivat Serbian saamat investoinnit.

Suomeen tehdyt projektit olivat työllistävältä vaikutukseltaan selvästi pienempiä ja synnyttivät keskimäärin kuusi työpaikkaa projektia kohden, kun Euroopan keskiarvo oli 42 työpaikkaa projektia kohden. Sijoitukset synnyttivät yhteensä kuitenkin 639 työpaikkaa eli yli kaksinkertaistuivat edellisen vuoden investointien luomasta 309 työpaikasta.

- Tuotantoteollisuuden investoinnit luovat eniten työpaikkoja Euroopassa, mutta niitä ei juuri kohdistu Suomeen. Saamme kuitenkin yhä enemmän investointeja korkeamman lisäarvon aloille, joissa Suomella on vahvaa osaamista kuten ohjelmistoalalle, lääketeollisuuteen ja liike-elämän palveluihin, Jaakko Hirvola kuvailee ulkomaisia sijoituksia.

Investointien työllistävä vaikutus Suomessa on kuitenkin vielä alhaisempi kuin vuonna 2011, jolloin 62 projektia synnytti 937 työpaikkaa.

- Kehityssuunta harvoista, mutta suurikokoisista investoinneista useampiin pienempiin on pitkällä aikavälillä katsottuna tervettä, sillä se tukee talouden ja työvoiman monipuolisuutta, eivätkä työpaikat rakennu vain yhden kortin varaan, Hirvola toteaa.

Eniten työpaikkoja Eurooppaan synnyttivät Yhdysvalloista Eurooppaan tehdyt investoinnit, yhteensä 38 718 työpaikkaa vuonna 2013. Suomeen eniten investointiprojekteja ja työpaikkoja loivat sijoitukset Ruotsista, 28 projektia ja 140 työpaikkaa.

Sijoittajat näkevät Euroopan tulevaisuuden valoisana

Raportin osana maaliskuussa 2014 toteutetussa kyselyssä yli 800 kansainvälistä yritysjohtajaa ja sijoittajaa kertoi näkemyksensä Euroopasta sijoituskohteena. Usko Eurooppaan oli selvästi vahvempi kuin vuosi sitten. Nyt 54 prosenttia vastaajista näki Euroopan tulevan yhä houkuttelevammaksi kohteeksi sijoituksille seuraavan kolmen vuoden aikana, kun viime vuonna uskoa riitti vain 39 prosentilla. Positiivisimmin Euroopan näkivät aasialaiset sijoittajat, joista 60 prosenttia uskoi Euroopan imun vahvistuvan.

Tärkeimpinä Euroopan kasvua tukevina toimialoina tuona ajanjaksona vastaajat pitävät tieto- ja viestintäteknologiaa, bio- ja lääketiedettä sekä energiateollisuutta. Euroopan liiketoimintaympäristön suurimpina kehityskohteina nähtiin työvoiman liikkuvuuden ja osaamisen jatkuva kehittäminen, sääntelyn keventäminen sekä taloudellisen integraation syventäminen.

Tutkimuksesta

EY:n raportti ”EY’s attractiveness survey Europe 2014 - Back in the game” on kaksiosainen: se mittaa sekä tehtyjä suoria ulkomaisia sijoituksia Euroopan maihin että kansainvälisten sijoittajien ja yritysjohtajien näkemyksiä Euroopan maiden ja alueiden houkuttelevuudesta investointikohteena.

Raportin toteutettuja investointeja käsittelevä osa perustuu European Investment Monitor (EIM) -tietokannan tietoihin suorista ulkomaisista sijoituksista. Tilastossa huomioidaan vain sellaiset investointiprojektit, joista syntyy uutta taloudellista toimintaa kuten työpaikkoja ja tuotantolaitoksia. Raportin ulkopuolelle jätetään yrityskaupat ja muut pääomasijoitukset, joissa liiketoiminta tai omaisuus vaihtaa vain omistajaa.

Raportin toinen osa kuvaa sijoittajien mielikuvia, luottamusta ja näkemyksiä maiden ja alueiden houkuttelevuudesta investoinneille. Raporttia varten haastateltiin yli 800 kansainvälistä päättäjää ympäri maailman.

Lisätietoja

Jaakko Hirvola, Suomen EY:n toimitusjohtaja, p. 0400 633 751, jaakko.hirvola@fi.ey.com

Jon Paavilainen, viestintä, EY, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com

Raportti on ladattavissa sivuiltamme osoitteessa http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/european-attractiveness-survey

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa

Pikafaktat

Investoinnit BRIC-maista Eurooppaan kasvoivat yhteensä 28 prosenttia ja nousivat kaikkien aikojen huipputasolleen.
Tweettaa
Suomeen eniten investointiprojekteja ja työpaikkoja loivat sijoitukset Ruotsista.
Tweettaa

Lainaukset

Suorien ulkomaisten investointien lukumäärän kasvu sekä Suomeen että Suomesta ulkomaille on hyvä merkki siitä, että taloutemme verkottuu yhä vahvemmin kansainvälisesti.
Jaakko Hirvola, EY