• news.cision.com/
  • EY/
  • Uusi indeksi edistää yritysten moninaisuutta ja inklusiivisuutta

Uusi indeksi edistää yritysten moninaisuutta ja inklusiivisuutta

Report this content

Lehdistötiedote 9.12.2021 klo 9.00

SHE Index Powered by EY -työkalu auttaa yrityksiä mittamaan tasa-arvon ja inklusiivisuuden toteutumista ja kehitystä. Indeksi on nyt ensimmäistä kertaa suomalaisten yritysten käytettävissä. Parhaiten sijoittuvat yritykset julkaistaan maaliskuussa 2022.

Yhteistyössä norjalaisen SHE Communityn kanssa toteutetun työkalun avulla yksittäiset yritykset voivat arvioida miten hyvin tasa-arvo yrityksessä toteutuu. Indeksi ottaa myös huomioon käytännöt, jotka luovat pitkän aikavälin myönteisiä muutoksia moninaisuuteen ja inklusiivisuuteen.

”Olemme EY:llä todella sitoutuneita tukemaan inklusiivista kulttuuria. Toimintamme tavoitteeseen paremmin toimivan maailman rakentamisessa sisältyy myös se, että naiset ovat mukana päätöksenteossa kaikilla tasoilla yhteiskunnassa, liike-elämässä ja politiikassa. Suomessa tasa-arvo on pitkällä, mutta täälläkin on edelleen työtä tehtävänä ja monia lasikattoja rikottavana”, sanoo Kinga Charpentier, EY Suomen partneri.

Vuonna 2019 Suomi sijoittui Euroopan Unionissa viidenneksi Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE:n tutkimuksessa. Tutkimuksesta kävi ilmi, että vain 34 prosenttia julkisesti listattujen yritysten hallitusten jäsenistä Suomessa on naisia.

”Haluamme tukea kaikkia yrityksiä kaventamaan sukupuolten välistä kuilua ja mahdollistamaan naisille koko potentiaalinsa hyödyntämisen. Tämä hyödyttää yhteiskuntaa ja taloutta kokonaisuudessaan sekä tukee liike-elämän ja yritysten tulosta”, kertoo Charpentier.

Norjalainen tasa-arvon puolestapuhuja, SHE Community, on kehittänyt SHE Index Powered by EY -työkalun yhdessä asiantuntijayritys EY:n kanssa. Indeksi pohjautuu osallistuvien yritysten täyttämään kyselyyn. Tavoitteena on kiinnittää huomiota moninaisuuden ja inklusiivisuuden kehittämiseen ja mitata muutoksen tukemiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta.

Indeksin avulla yritykset ovat voineet arvioida tasa-arvon, moninaisuuden ja inklusiivisuuden toteutumista toiminnassaan vuodesta 2018 lähtien Norjassa ja vuodesta 2020 lähtien Ruotsissa. Yhteensä yli 210 yritystä on jo hyödyntänyt työkalua mitatakseen käytäntöjään ja kehitystään.

Yrityksillä on mahdollisuus vastata kyselyyn 20. helmikuuta 2022 saakka. Indeksiin voi osallistua vuosittain ja seurata sen avulla moninaisuuden ja inklusiivisuuden kehitystä toiminnassaan. Osallistuminen on maksutonta.

Suomen tasa-arvoisimmat yritykset julkaistaan maaliskuussa Helsingissä järjestettävässä SHE-konferenssissa. Helsingin konferenssi on sisartapahtuma Oslon ja Tukholman vastaaville konferensseille, joissa julkaistaan Norjan ja Ruotsin tasa-arvoisimmat yritykset.

SHE Index Powered by EY -työkalu löytyy osoitteesta sheindex.com/fi

Lotta Roitto
Head of Communications and PR
lotta.roitto@fi.ey.com
P. 040 747 0871

EY | Building a better working world 

EY rakentaa paremmin toimivaa maailmaa, auttaen luomaan pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteiskunnalle sekä rakentaen luottamusta pääomamarkkinoilla. 

Hyödyntäen dataa ja teknologiaa, EY:n monipuoliset tiimit yli 150 maassa luovat luottamusta tilintarkastuspalveluiden avulla sekä auttavat asiakkaitamme kasvamaan, uudistumaan ja toimimaan paremmin.  

Tilintarkastuksen, konsultoinnin, laki-, strategia-, vero- ja transaktiopalveluiden parissa työskentelevät EY-tiimit kysyvät parempia kysymyksiä löytääkseen uusia vastauksia nykypäivän monimutkaisiin ongelmiin.

Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi.
Voit myös seurata meitä Twitterissä @EY_Suomi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit