Yrityksen korkeat eettiset standardit ja liikevaihdon kasvu korreloivat keskenään

Paine kasvun etsimiseksi nopean kasvun markkinoilta altistaa yrityksiä lahjonnan ja korruption riskeille. EY:n kansainvälisen tutkimuksen mukaan ne yritykset, jotka pitävät kiinni korkeista eettisistä standardeistaan, menestyvät kuitenkin paremmin. 

EY:n Fraud Survey: Fraud and corruption the easy option for growth? -kyselytutkimus käsittelee lahjontaa, korruptiota ja väärinkäytöksiä liiketoiminnassa. Tutkimukseen vastasi 3 800 suuryritysten edustajaa 38 maasta Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja Intiassa, mukaan lukien 100 vastaajaa Suomesta.

Kolmannes tutkimukseen vastanneista koki, että yritysjohdolla on entistä kovempi paine laajentaa yrityksen toimintaa uusille kasvumarkkinoille viime vuosien heikon talouskehityksen myötä. Samaan aikaan näillä markkinoilla, joihin tutkimuksessa lukeutuvat muun muassa Egypti, Etelä-Afrikka, Intia, Nigeria, Puola, Saudi-Arabia, Tšekki, Turkki, Ukraina ja Venäjä, keskimäärin 61 prosenttia vastaajista pitää korruptiota liiketoiminnassa omassa maassaan yleisenä ja 37 prosenttia kokee yritysten raportoivan taloudellisen tuloksensa todellista parempana.

Suomessa korruptiota pidetään pienempänä ongelmana kuin muualla

Suomessa selvitykseen vastasi 100 henkilöä. Heistä vain 11 prosenttia oli sitä mieltä, että lahjonta ja korruptio on yleistä Suomessa. Luku on linjassa EY:n aiempien selvitysten kanssa. Länsi-Euroopassa luku oli keskimäärin 35 prosenttia.

Suomessakin silti yritysten altistuminen riskeille saattaa olla kasvussa, sillä 71 prosenttia vastaajista näki odotettua hitaamman talouskasvun haasteena yritykselleen. Valtaosa vastaajista uskoi myös yritysjohdon paineen kasvaneen uusien taloudellista tulosta parantavien mahdollisuuksien etsimiseen.

Liika tyytyväisyys omiin eettisiin standardeihin voi olla riski suomalaisyrityksille

68 prosenttia suomalaisista vastaajista luottaa siihen, että negatiiviset tiedot yrityksen talouskehityksestä saatetaan avoimesti ja läpinäkyvästi pääkonttorin tietoon. Muualla Länsi-Euroopassa tähän luotti keskimäärin vain 43 prosenttia. Samoin 68 prosenttia suomalaisista (Länsi-Euroopassa keskimäärin 51 %) uskoo, että heidän edustamiensa yritysten toiminta täyttää samat eettiset standardit kaikissa maissa.

Samaan aikaan vaatimukset suomalaisyrityksissä eivät ole vastaajien mukaan juurikaan kehittyneet: vain 17 prosenttia kokee eettisten standardien kehittyneen paremmiksi kuluneen kahden vuoden aikana. Edes regulaation lisääntyminen heidän yrityksensä toimialalla ei ole vaikuttanut asiaan. Suomalaisyritykset näyttävät selvityksen valossa olevan suhteellisen tyytyväisiä omaan eettisten standardien tasoonsa.

- Tyytyminen omaan tilanteeseen näissä asioissa voi olla yrityksille riski. Kansainvälinen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja yritysten laajentuminen uusille markkinoille tuo mukanaan uusia haasteita, jotka vaativat uusien käytäntöjen kehittämistä, Fraud Investigation and Dispute Services -palveluiden johtaja Markus Nylund EY:ltä kuvailee.

Monelta suomalaisyritykseltä puuttuvat tehokkaat työkalut korruption torjuntaan

Suomalaisten vastausten perusteella näyttää, että monilta yrityksiltä puuttuvat vielä tehokkaat työkalut vaatimustenmukaisuusriskien vähentämiseksi. Yritysjohdon viestintä henkilöstölle on tärkeä tapa välittää tietoa yrityksen eettisistä standardeista, mutta vain joka viides vastaaja (20 %) kertoi yrityksen ylimmän johdon viestivän usein niiden merkityksestä.

Lisäksi vain puolet suomalaisista vastaajista (50 %) oli saanut lahjonnan- ja korruptionvastaista koulutusta kun kaikista vastaajista koulutusta oli saanut 63 %. Suomalaisvastaajista vain 22 prosenttia piti saamaansa koulutusta hyödyllisenä.

Suomalaiset yritykset vaikuttavat vastausten valossa olevan jäljessä myös siinä, kuinka usein yritysjohto vierailee paikallistason toimipisteissä tai tehtaissa. Vain 22 prosenttia vastaajista arveli johdon vierailevan paikallisissa toimipisteissä vähintään kuuden viikon välein, kun kaikkien maiden vastaajien keskiarvo oli 42 prosenttia. 28 prosenttia suomalaisista arvioi johdon tekevän vierailuja vähemmän kuin kerran vuodessa.

- Suomalaiset yritykset perustavat johtamisen muita maita vahvemmin luottamukselle kuin valvonnalle. Erityisesti maantieteellisen laajentumisen aikana voi olla syytä tarkistaa sellaista toimintatapaa, Markus Nylund kommentoi.

Korkeat eettiset standardit ja liikevaihdon kasvu korreloivat keskenään  

Vaikka lyhyellä aikavälillä kasvun tavoittelu voi luoda houkutuksen riskien ottamiseen eettisissä kysymyksissä, selvitys osoittaa, että kasvua todellisuudessa saavuttaneet yritykset näyttävät huomioivan vaatimustenmukaisuuden muita paremmin.

Ne vastaajat, joiden edustamat yritykset olivat saavuttaneet liikevaihdon kasvua viimeisen kahden vuoden aikana:

  • pitivät muita useammin yrityksensä eettisiä standardeja erittäin hyvinä,
  • tunsivat muita useammin yrityksensä lahjonnan- ja korruptionvastaisen politiikan ja
  • arvioivat samojen eettisten standardien koskevan yrityksensä toimintaa kaikilla markkinoilla.

- Korkeamman riskin markkinoilla ei pidä nähdä yrityksen eettisiä standardeja kasvun esteenä. Päinvastoin, juuri siellä tarvitaan oikeanlaista valvontaa ja prosesseja sekä henkilöstön valmiutta toimia oikein tilanteissa, joihin liittyy lahjonnan tai korruption riski, Markus Nylund toteaa.

Tutkimuksesta

EY:n lahjontaa, korruptiota ja väärinkäytöksiä käsittelevään Europe, Middle East, India and Africa Fraud Survey 2015, Fraud and corruption – the easy option for growth? -tutkimukseen osallistui 3 800 henkilöä 38 maassa online- ja henkilökohtaisin haastatteluin anonyymisti ja paikallisilla kielillä kaikissa maissa. Haastattelut toteutti tutkimusyritys Ipsos joulukuun 2014 ja tammikuun 2015 aikana.

Raportti on ladattavissa pdf-tiedostona EY:n verkkosivuilta tästä linkistä.

Lisätietoja

Markus Nylund, johtaja, Fraud Investigation & Dispute Services, EY, 040 532 2098, markus.nylund@fi.ey.com
Jon Paavilainen, viestintä, EY, 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa

Pikafaktat

Monelta suomalaisyritykseltä puuttuvat tehokkaat työkalut korruption torjuntaan
Tweettaa
Liika tyytyväisyys omiin eettisiin standardeihin voi olla riski suomalaisyrityksille
Tweettaa

Lainaukset

Suomalaiset yritykset perustavat johtamisen muita maita vahvemmin luottamukselle kuin valvonnalle. Erityisesti maantieteellisen laajentumisen aikana voi olla syytä tarkistaa sellaista toimintatapaa.
Markus Nylund, EY