Yritysten kiinnostus strategisiin myynteihin rajussa kasvussa – digitalisaatiokehitys vaatii lisää pääomaa

Konsulttiyhtiö EY:n kansainvälisestä Global Corporate Divestment Study 2018 -tutkimuksesta ilmenee, että ennätysmäärä yrityksiä hakee pontta kasvuunsa strategisista myynneistä seruraavan kahden vuoden sisällä. Myynti-intoisten yritysten määrä on kasvanut edellisvuoden 47 prosentista peräti 87 prosenttiin. Lähes kolme neljästä yritysjohtajasta myöntää, että teknologiakehityksen aikaansaamat muutokset kilpailuympäristöön vaikuttavat divestointiaikeisiin. Peräti puolet harkitsee luopuvansa osasta liiketoimintaansa voidakseen investoida teknologiaan.

EY:n tutkimukseen haastateltiin loka-joulukuussa 2017 yli 1 000 yritysjohtajaa ympäri maailmaa. Tutkimuksessa ei ole eriteltyjä tilastoja Pohjoismaiden osalta, mutta EY:n partner Antti Uusitalo näkee merkkejä siitä, että myyntiaktiivisuus on rantautunut myös Suomeen.

- Tällä hetkellä yritysmyyntiaikeet ovat maailmanlaajuisesti ennätyksellisen korkealla. Myös Suomessa monet suuryritykset erityisesti teollisuuden puolella pohtivat liiketoimintaosiensa myyntiä ja investoivat uusiin teknologioihin sekä digitaalisiin valmiuksiin, sanoo EY:n corporate finance -palveluista vastaava johtaja Antti Uusitalo.

Yritykset keskittyvät ydinliiketoimintoihin

Yritysten syyt myydä ovat usein moninaiset. EY:n kyselyssä yritysjohtajat mainitsivat liiketoimintayksikön suhteellisesti heikon markkinaosuuden määräävimmäksi tekijäksi divestoinnille (85 % mainitsi). Jopa 71 % paljasti yrityksensä myyneen hiljattain myös puhtaasta opportunismista, esimerkiksi potentiaalisen ostajan lähestymisyrityksen myötä. Kolmantena myyntisyynä mainittiin geopoliittisesti ja maailmantaloudellisesti epävarma tilanne (47 %).

- Niin Suomessa kuin maailmallakin yritysmyynnin pääasiallinen motiivi on ydinliiketoimintoihin keskittyminen. Mikäli liiketoimintayksikkö ei tuo kasvua tai sen markkina-asema on heikko, investointihalukkuus kyseiseen liiketoimintaan laskee. Pääomat kannattaa tällöin vapauttaa muuhun käyttöön. Myytävän yhtiön arvon voidaan nähdä olevan korkeampi uuden omistajan ohjauksessa, Uusitalo sanoo.

Suomessa liiketoiminta-alueidensa mahdollisista myynti- tai eriyttämisaikeista ovat hiljattain ilmottaneet muun muassa Orion ja Cramo – ensimmäinen diagnostiikkaliiketoimintansa ja jälkimmäinen modulaarirakennusliiketoimintansa osalta. Vastaavasti uuden teknologian perässä on viime aikoina ollut esimerkiksi Wärtsilä, joka edellisviikolla ilmoitti ostavansa älykkäitä navigointijärjestelmiä valmistavan Transasin yli 200 miljoonan euron kaupalla.

Huolellinen valmistautuminen kannattaa

EY:n selvityksestä ilmenee, että yritykset, jotka käyvät läpi portfolioitaan vuosittain ja valmistautuvat huolellisesti kauppaan hyötyvät eniten.

- Liiketoiminnan kehittäminen ja arvon kasvattaminen ennen myyntiä on kannattavaa. Näin toimivista yrityksistä jopa 27 prosenttia sai tutkimuksemme mukaan odotuksia paremman myyntihinnan. Erityisen tärkeää on, että myyjä tietää tarkasti, mitä ja miten ollaan myymässä. Huolella tehtyyn liiketoimintasuunnitelmaan sekä myyjän omaan due diligence -tarkasteluun kannattaa panostaa. Talouslukujen lisäksi on hyvä huomioida se, miltä myytävä kokonaisuus näyttää operatiivisesti, kun se erotetaan omaksi kokonaisuudekseen. Usein kauppaa tehdessä positiivinen liiketoiminnan kehitys palkitaan moninkertaisena sen saavuttamiseksi tarvittuihin investointeihin nähden, Uusitalo toteaa.

Lue lisää tutkimuksesta: https://divest.ey.com/Documents/1710-2438834%202018%20Global%20Divestment%20Study_FINAL_LR.pdf

Lisätietoja:

Antti Uusitalo, partner, Corporate Finance -palvelut, EY, puh. 0400 202 663, antti.uusitalo@fi.ey.com

Katriina Puro, viestintäpäällikkö EY, puh. 0400 791 537, katriina.puro@fi.ey.com

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY | Building a better working world EY rakentaa paremmin toimivaa maailmaa, auttaen luomaan pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteiskunnalle sekä rakentaen luottamusta pääomamarkkinoilla. Hyödyntäen dataa ja teknologiaa, EY:n monipuoliset tiimit yli 150 maassa luovat luottamusta tilintarkastuspalveluiden avulla sekä auttavat asiakkaitamme kasvamaan, uudistumaan ja toimimaan paremmin. Tilintarkastuksen, konsultoinnin, laki-, strategia-, vero- ja transaktiopalveluiden parissa työskentelevät EY-tiimit kysyvät parempia kysymyksiä löytääkseen uusia vastauksia nykypäivän monimutkaisiin ongelmiin.

Tilaa