• news.cision.com/
  • Fazer Group/
  • Enkätundersökning: Matens betydelse inom vården och individuella lösningar betonas på framtidens sjukhus

Enkätundersökning: Matens betydelse inom vården och individuella lösningar betonas på framtidens sjukhus

Report this content

Enligt den färska undersökningen Framtidens sjukhus 2019 (Tulevaisuuden sairaala 2019) anses kosten vara en allt mer central del av vården och ett stöd för rehabiliteringen. För beslutsfattarna betonas matens övergripande betydelse före, under och efter vårdperioden på sjukhuset. Både patienterna och beslutsfattarna förväntar sig att maten ska vara välsmakande och ha ett näringsinnehåll som stöder tillfrisknandet. Mer flexibilitet och valfrihet efterlyses när det gäller måltidsalternativen i framtiden, till exempel med hjälp av digitala lösningar. 

I januari 2019 genomförde Fazer en undersökning om vilken roll patientmåltiderna på sjukhusen har i hela vårdkedjan. Syftet med undersökningen Framtidens sjukhus 2019 var att utreda sjukhusens framtida matbehov och synpunkter på vilka förändringar eller eventuella hinder måltidstjänsterna inom sjukhusvärlden kommer att stöta på i framtiden. Undersökningen genomfördes av Innolink på uppdrag av Fazer.

Maten stöder rehabiliteringen, även på det psykiska planet

Enligt de beslutsfattare och konsumenter som deltog i undersökningen bör uppmärksamhet fästas vid kosten före, under och efter vården på sjukhus. Enligt beslutsfattarna kommer matens betydelse i vården och rehabiliteringen av patienterna att öka i framtiden. För tillfrisknandet är det viktigt att patienterna får rätt sorts kost med ett ändamålsenligt näringsinnehåll.

Det behövs dock mer information om kostens övergripande betydelse, eftersom endast 33 procent av konsumenterna upplever sig få tillräcklig information om måltidstjänsterna under sjukhusvård och om kostens betydelse. Det behövs information och handledning under, före och efter sjukhusvården för att vården och eventuella ingrepp ska kunna göras planenligt.

”Resultaten av undersökningen utmanar aktörerna att fundera på hur de vid upphandlingar framöver ska ta hänsyn till matens övergripande betydelse för patienternas tillfrisknande och förmåga. Tillsammans med samarbetspartners kan aktörerna säkerställa att patientfokuserade måltidstjänster är en del av vårdkedjan”, säger Jaana Korhola, VD för Fazer Food Services Finland.

De ansvariga för vårdarbete och stödtjänster anser det viktigare än de övriga beslutsfattarna att måltiderna och matstunderna skapar välbefinnande och fyller en social funktion. För patienterna är måltiden vanligen dagens höjdpunkt: måltiderna ger dagen struktur och är programpunkter under dagarna på sjukhuset, som ibland kan kännas långa.

Undersökningar visar obestridligen att kosten har stor betydelse för barns utveckling, förvärvsarbetandes välmående, seniorers prestationsförmåga och patienters rehabilitering. Även i Fazers undersökning erkänner beslutsfattarna att maten har en viktig roll i vårdarbetet och de efterlyser flexibilitet och valfrihet bland annat med hjälp av digitala lösningar.

”Vid upphandlingar är alla dessvärre inte villiga att erkänna matens viktiga, obestridliga roll. Oavsett om parterna är offentliga, privata eller bådadera borde kommuninvånarnas, dvs. klienternas, välmående vara samtliga aktörers gemensamma mål. Detta måste återspeglas även i upphandlingskriterierna”, säger Korhola.
 

Framtidens måltidstjänster

Enligt beslutsfattarna påverkas sjukhusens verksamhet av flera olika faktorer, bland annat av flerproducentmodellen och digitaliseringen samt av att samarbetet mellan sjukhusen ökar, enheterna blir större, de äldre blir fler till antalet och vårdtiderna förkortas.

Förändringarna i sjukhusvärlden påverkar även måltidstjänsterna. På framtidens sjukhus kan måltidstjänsterna genomföras stegvis, så att vårdarbetet inte äventyras. Även i svaren på frågorna om mat betonas att måltidstjänsterna ska vara individuella och maten välsmakande och näringsrik.

”Liksom de som deltog i undersökningen anser vi på Fazer att måltidstjänsterna på sjukhusen ska utvecklas med fokus på patienternas individuella behov samt på välsmakande och näringsrik mat. Vi är förberedda på att svara på dessa önskemål genom att ge patienterna möjlighet att välja bland ett par måltidsalternativ och buffémåltider och även erbjuda besökare möjlighet att köpa patientmåltider”, säger Tuomas Nurmela, chef för kundrelationer på Fazer Food Services Finland.

Fazer Food Services är den ledande leverantören av måltidstjänster i Norden. I Finland serverar Fazer dagligen 130 000 lunchmåltider till barn, unga, studerande, förvärvsarbetande och seniorer på cirka 600 restauranger runt om i landet. Fazer levererar hemservicemåltider till exempel i anslutning till hemvård och handhar måltidstjänsterna på två sjukhus.

Undersökningen Framtidens sjukhus 2019

Undersökningen genomfördes i två delar: i form av en panelundersökning bland konsumenter (n = 1 020) som har fått sjukhusvård och/eller hemsjukvård under minst ett dygn under de tre senaste åren samt i form av telefonintervjuer med beslutsfattare vid sjukhus och ansvariga för social- och hälsovårdsreformen samt förändring inom landskapen (n = 101). Bland beslutsfattarna var 49 procent ansvariga för vårdarbetet, 25 procent ansvariga för social- och hälsovårdsreformen samt förändring, 15 procent ansvariga för stödtjänster och 10 procent direktörer eller verkställande direktörer för sjukhus. Undersökningen genomfördes i januari 2019 av Innolink på uppdrag av Fazer.

Ytterligare information och mediekontakt

Fazers medietelefon är öppen vardagar kl. 8–16, tfn +358 40 668 998, media@fazer.com  
 

Fazer-koncernen 

1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med en mission att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Detta är Northern Magic. Made Real. I dag är Fazer ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mjölkfria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång grundar sig på Karl Fazers vision, värderingar och kreativitet: bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till över 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact 

Northern Magic. Made Real. 

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit