Fazer firade sitt jubileum och planerade för en hälsosam och god framtid

Report this content

Fazers år 2016 karakteriserades av firande, investeringar och förnyelse. Företaget firade 125-årsjubileum, men såg också framåt och planerade för framtiden. Fazer ökade produktionskapaciteten och utökade sitt utbud med många nya produkter. Koncernens omsättning förbättrades, och rörelsevinsten ökade med 19 procent från föregående år. Fazer arbetade för att främja hållbarheten i värdekedjan och nådde sitt mål på 100 % ansvarsfull kakao i början av 2017. I mars 2017 förvärvade Fazer finländska Bioferme och grundade ett nytt affärsområde, Fazer Lifestyle Foods.

Alla Fazers affärsområden presterade goda resultat 2016. Företaget fortsatte att förbättra resultatet, med lönsam tillväxt som årets viktigaste mål. Fazers omsättning ökade med 2 procent år 2016 och uppgick till 1 603,5 miljoner euro. Koncernens rörelsevinst före goodwill-avskrivningar var 87,7 miljoner euro och rörelsevinsten uppgick till 52,7 miljoner euro – en ökning på 19 procent jämfört med 2015.

År 2016 investerade Fazer i ny produktionskapacitet och i att förbättra sitt utbud, samt i den kontinuerliga utvecklingen av varumärket Fazer. Koncernens investeringar uppgick totalt till nästan 105 miljoner euro. Fazer fortsatte att investera i havre genom att köpa Frebaco Kvarn i Sverige och fördubbla havreproduktionskapaciteten i Finland. I juni köpte Fazer hantverksbageriet Keisari i Finland. Företaget meddelade också sin långsiktiga avsikt att bygga ett nytt bageri i St. Petersburg.

“Vi förnyar och utvecklar Fazers verksamhet så den blir ännu effektivare, vilket möjliggör tillväxt och internationell expansion. Denna effektivitetsförbättring drivs av en högpresterande kultur, som byggs upp kring Fazers beteenden – att engagera, utveckla och prestera. Med ökat fokus på service- och produktkvalitet, verksamhetens effekter på miljön samt medarbetarnas hälsa och säkerhet förbättrar vi också Fazers operativa verksamhet”, säger Christoph Vitzthum, Fazers koncernchef.

År 2016 firade Fazer sin 125-åriga historia genom att öppna besökscentret Fazer Experience och lansera programmet 125 möjligheter till arbete i Finland. Fazer Experiences framgång visar det stora intresse som finns för Fazers verksamhet och historia. Besöken är mycket populära och responsen har varit mycket positiv. Målet med programmet 125 möjligheter till arbete är att hjälpa människor som har svårt att hitta arbete att utveckla sina färdigheter i arbetslivet. Målsättningen är att kunna erbjuda anställning för minst 70 % av programmets deltagare efter programmets slut.

Affärsområdena

För Fazer Bageri låg fokus under 2016 på att skapa en vinnande produktportfölj med ökad resurseffektivitet. Fazer Bageri förbättrade sin marknadsposition i Finland, Ryssland och Estland. Fazer Rotfruktsbröd fick internationellt erkännande i Gama Innovation Awards i oktober 2016, då brödet vann kategorin Positioning som den mest framgångsrika produktlanseringen. Hantverksbakat bröd ökar i popularitet. Det skapar tillväxtmöjligheter och Fazer gör stora investeringar i denna kategori.

Konfektyrförsäljningen för 2016 översteg klart föregående år på nästan alla marknader. Fazer Konfektyrs förnyade portföljstrategi har tydligt fokus på choklad. Framgången för chokladkakorna under flaggskeppsvarumärket Karl Fazer samt den nya, innovativa serien Karl Fazer Travel, som lanserades i början av året, visar att strategin fungerar bra. Portföljstrategin får stöd genom utvecklingen av ny design, digitala funktioner och shoppingalternativ.

Fazer Food Services fortsatte att skapa lönsam tillväxt under 2016. Fazer lyckades behålla viktiga kunder samtidigt som företaget tog hem ett antal nya avtal och säkerställde ökade intäkter inom de viktigaste sektorerna. Den operativa effektiviteten förbättrades i Finland, Sverige och Norge samtidigt som Danmark nådde sin bästa omsättning genom tiderna. Fazer fortsatte att fokusera på specifika sektorer inom tre områden – företag, offentlig verksamhet och den öppna marknaden så som till exempel företagsparker och universitet – för att öka fokus på kunder och matgäster.

För Fazer Kvarn var 2016 ett framgångsrikt år på många sätt. Stora investeringar genomfördes och verksamheten utvecklades väl. Omsättningen ökade trots fallande spannmålspriser, tack vare ökad export av havre och specialingredienser. En växande andel produkter i högre värdesegment samt framgångsrika lanseringar av nya produkter gav kunder och konsumenter ett mervärde, vilket hjälpte Fazer Kvarn att uppnå goda ekonomiska resultat.

Fazer Cafés har verksamhet i Finland, där cafémarknaden under 2016 växte med nya aktörer som etablerade sig på marknaden. Trots hårdnande konkurrens lyckades Fazer Cafés öka den jämförbara försäljningen och förbättra lönsamheten avsevärt, i huvudsak tack vare en förnyad produktportfölj och förbättrad effektivitet.

Ansvarsfull verksamhet i hela koncernen

År 2016 fokuserade Fazers företagsansvarsarbete bland annat på att öka andelen ansvarsfull kakao. Milstolpen med 100 procent ansvarsfull kakao uppnåddes i början av 2017.

Fazer uppmuntrade också användandet av grönsaker genom att ta fram en handbok om nudging och åtgärder inom initiativet Mer grönt. Fazer utvecklade också nya bageriprodukter som stödjer välmående samt genomförde en utvärdering av verksamhetens inverkan på de mänskliga rättigheterna inom moderbolaget och Fazer Konfektyr. Ett nytt hälsorelaterat forskningsprogram, Fazer Brainhow, inleddes för att undersöka kopplingen mellan kost och kognitiv förmåga.

Nya lanseringar och god utveckling av försäljningen i Finland

Fazers omsättning i Finland uppgick till 882 miljoner euro år 2016, och företaget sysselsatte 6 179 personer den 31 december 2016.

Fazer Bageris försäljningsutveckling i Finland var mycket god, och de nya rotfruktsbröden och munkarna sålde särskilt bra. Shop-in-shop-verksamheten fortsatte att uppnå utmärkta resultat. Trots kraftig konkurrens från internationella företag har Fazer Konfektyr lyckats försvara och stärka sin ställning i Finland. Avskaffandet av punktskatten på konfektyr i Finland i början av 2017 återställer jämlikheten på marknaden. Fazer tog en ledande ställning på kexmarknaden i Finland i och med förvärvet av tre välkända och uppskattade varumärken - Domino, Fanipala and Jaffa.

Fazer Food Services fortsatte att implementera sin tillväxtstrategi inom offentlig verksamhet efter förvärvet av finska Seniori Ateria i december 2015. Förvärvet har ytterligare stärkt Fazers ställning inom äldreomsorgen i Finland, vilken förväntas fortsätta att växa i takt med att befolkningen åldras. Fazer Culinary Team Finland skrev historia 2016 genom att ta guld i storköksklassen i kock-OS, Olympiade der Köche, som hölls i Erfurt i Tyskland i oktober. Teamet deltog i  den prestigefyllda tävlingen för första gången.

Fazer Kvarn lanserade Fazer Alku-mysli, en utveckling av de framgångsrika havreprodukterna och den populära gröten Fazer Alku. Två nya Fazer Cafés öppnades, ett i Vasa och ett i det nya besökscentret Fazer Experience i Vanda.

Firandet fortsätter

Finland firar 100-årsjubileum år 2017. Fazer har sett Finland under hela dess självständiga historia, och är en av huvudsamarbetspartnerna för Finland 100.

”Vi är glada över att fira Finlands jubileum. Vi ser det också som ett affärstillfälle och som en möjlighet att stärka Fazers anseende som framgångsrikt och ansvarsfullt företag. Vi vill öka samarbetet med relevanta intressegrupper och berätta vår historia genom produkter, tjänster och konkreta åtgärder. Vi firar också Finland tillsammans med grannar och internationella vänner”, säger Christoph Vitzthum.

Verksamhetsmiljön är fortfarande utmanande, men 2017 är också ett år av nya möjligheter och tillväxt. Fazer-koncernen fortsatte att förverkliga sin tillväxtstrategi och investera i havre genom förvärvet av Bioferme Oy, expert på fermenterade havreprodukter. I köpet ingår konsumentvarumärket Yosa. I och med förvärvet träder Fazer in på en ny marknad och produktkategori. För att möjliggöra tillväxt och internationalisering grundade Fazer ett nytt affärsområde, Fazer Lifestyle Foods, som fokuserar på mjölkersättande spannmålsprodukter samt vegetabiliska måltider och mellanmål.

”Vi fortsätter förverkliga vår tillväxtstrategi och är inställda på internationalisering med ett nytt affärsområde, Fazer Lifestyle Foods. Vi fortsätter att utveckla koncernen till ett modernt, hållbart matföretag genom att satsa på mat av hög kvalitet och närliggande affärsverksamheter. Vi ser stora möjligheter för vårt nya affärsområde och vår ambition är att denna verksamhet ska växa betydligt, med brett internationellt fokus”, säger Christoph Vitzthum.

Fokus för 2017 ligger på lönsam tillväxt, men Fazer kommer också att fortsätta arbetet med att förstärka företagets konkurrenskraft och öka effektiviteten. 

Fazers resultat 2016 i sammanfattning

  • Fazer-koncernens omsättning uppgick till 1 603,5 miljoner euro; en ökning på 2 procent från 2015
  • Rörelsevinsten var 52,7 miljoner euro; 19 procent högre än 2015
  • Affärsverksamhetens kassaflöde uppgick till 120,9 miljoner euro och bruttoinvesteringarna var 104,6 miljoner euro
  • De räntebärande nettoskulderna var -17.6 miljoner euro vid årets slut
  • Koncernens soliditet ökade med 1 procent och uppgick till 57,1 procent
  • I slutet av 2016 var 14 876 personer anställda på Fazer

Årsredovisning och företagsansvarsöversikt 2016

Fazer-koncernens årsredovisning och företagsansvarsöversikt 2016 är publicerade på Fazers hemsida www.fazergroup.com/sv/arsredovisning/

Ytterligare information

Jouni Grönroos, ekonomidirektör och vice verkställande direktör, Fazer-koncernen, tel. +358 40 504 5125

Ulrika Romantschuk, SVP, kommunikation och varumärkesledning, Fazer-koncernen, tel. +358 40 566 4246

Intervjuförfrågningar: Johanna Savander, Kommunikation, Fazer-koncernen, tel. +358 50 326 4098

Fazer-koncernen

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Fazers framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2016 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till närmare 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact.

Vi skapar smakupplevelser

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit