Fazers ambitiösa klimatmål har godkänts av Science Based Targets initiative

Report this content

Fazer fokuserar på smakupplevelser och ser mat som en lösning. Sätten att odla, producera och konsumera mat har en betydande inverkan på omgivningen, samhället och vårt välmående. Fazers klimatmål har nu godkänts och validerats av Science Based Targets initiative (SBTi) och som en följd stöder Fazers åtgärder för att minska utsläppen Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 °C.  

Det globala livsmedelssystemet genomgår för närvarande en genomgripande förändring. Den globala klimatkrisen, den allt snabbare utvecklingen av livsmedelsinnovationer och uppkomsten av ny teknologi samt de snabbt föränderliga konsumenttrenderna förändrar hur livsmedel produceras, distribueras, konsumeras och uppfattas. Konsumenterna blir allt mer medvetna om vilken inverkan maten har på deras hälsa och på miljön och kräver i allt högre grad att förstå varifrån deras mat kommer och hur den produceras.

”Fazers ambitiösa hållbarhetsarbete avspeglas i vår mission, Mat med mening. Hållbarhet är i kärnan av vår strategi när vi utvecklar mat som en lösning för en mer hållbar planet och verksamhet. Våra hållbarhetsmål har alltid varit ambitiösa, och våra nu godkända klimatmål visar vårt genuina engagemang i klimatfrågor. Att vidta åtgärder gynnar inte enbart vår planet, utan också konsumenterna och vår verksamhet”, säger Christoph Vitzthum, Fazers koncernchef. 

Fazer vidtar åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C

Att minska utsläppen för att motverka klimatförändringarna har varit en viktig del av Fazers hållbarhetsarbete under en lång tid. Eftersom vetenskapligt baserade mål har blivit en globalt erkänd standard för företag att fastställa mål för minskade koldioxidutsläpp, är åtagandet till SBTi en naturlig fortsättning på Fazers klimatarbete. Fazers nya klimatmål ligger i linje med målen i Parisavtalet, dvs. att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. I och med de nya målen ligger Fazer i framkant bland företag globalt i bekämpningen av klimatförändringarna.  

Fazers ambitiösa mål för minskade utsläpp inkluderar både företagets egen verksamhet och dess värdekedja. Fazer kommer att

  • minska sina absoluta utsläpp av växthusgas (GHG) i scope 1 och 2 med 42 procent senast 2030 jämfört med referensåret 2020
  • minska de absoluta utsläppen av växthusgas (GHG) i scope 3 med 42 procent senast 2030 jämfört med referensåret 2020 och
  • få 53 procent av sina leverantörer i värdekedjan beräknat utifrån utgifterna (inkl. varor, tjänster, logistik och distribution) att förbinda sig till de vetenskapligt baserade målen senast 2025

Fazers åtgärder för att minska utsläppen

För att nå målen fokuserar Fazer sina åtgärder på fossilfri energi och energieffektivitet. Fazer har redan i flera år vidtagit åtgärder för att använda energi mer effektivt vid sina produktionsanläggningar och systematisk gått över till att köpa grön el. I Finland, Sverige och Lettland är den köpta elen redan till 100 procent grön från fossilfria källor, medan andelen på koncernnivå var 86 procent 2020.

Fazer uppdaterade nyligen sin energi- och klimatplan. Planen styr Fazers verksamhet i alla länder och inkluderar bland annat åtgärder som att övergå från naturgas till biogas, öka värmeåtervinningen, förbättra ventilationen, investera i biovärmeanläggningar.

Eftersom merparten av Fazer-koncernens totala årliga CO2-utsläpp hänför sig till råvaruproduktionen i värdekedjan, kommer samarbete med värdekedjan att ha en fortsatt viktig roll för att minska utsläppen även framöver. Målet är att minska utsläppen både från Fazers egen verksamhet och i hela värdekedjan. Därför har Fazer fastställt att 53 procent av företagets leverantörer beräknat utifrån utgifterna, ska ha vetenskapligt baserade mål senast 2025.

Fazer följer aktivt den senaste utvecklingen inom vetenskap och teknik. Vi tror att vi kommer att få se nya fossilfria lösningar som har låga koldioxidutsläpp, och tillsammans med våra affärspartner, kunder och leverantörer kommer vi att hitta nya sätt att minska utsläppen i framtiden. Fazer rapporterar om framstegen inom klimatåtgärderna varje år.

”Fazer har haft klimatrelaterade mål i många år. Genom att förbinda oss till vetenskapligt baserade mål kommer vi att fortsätta vårt klimatarbete inom en globalt erkänd referensram tillsammans med våra intressenter. Företagen och deras leveranskedjor har en avgörande roll när det gäller att motverka klimatförändringarna. Genom att sätta upp vetenskapligt baserade mål åtar vi oss att minska utsläppen inte enbart i vår egen verksamhet, utan också i vår värdekedja. Endast genom samarbete och gemensamma åtgärder i hela värdekedjan kommer vi att lyckas minska utsläppen så att vi når målnivån enligt Parisavtalet”,säger Joséphine Mickwitz, EVP, kommunikation och hållbarhet inom Fazer-koncernen.   

Vad är SBTi?

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, World Resource Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och Carbon Disclosure Project (CDP). Syftet med initiativet är att stötta företag att vidta snabba klimatåtgärder genom att sätta upp ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Företagens mål anses vara vetenskapligt baserade då de är i linje med Parisavtalet, vilket innebär att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C över den pre-industriella nivån, med ytterligare insatser för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.  

Mer information (länk https://sciencebasedtargets.org

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Joséphine Mickwitz, EVP, kommunikation och hållbarhet, Fazer-koncernen, tfn +358 400 784 889, josephine.mickwitz@fazer.com 

Fazers medietelefon är öppen mån–fre kl. 8.00–16.00 EET, tfn +358 40 668 2998 

Fazer-koncernen

Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med missionen att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Enligt sin vision För perfekta dagar, formar Fazer framtidens smaker, traditioner och matupplevelser. Förankrade i vårt unika arv och baserade på djupa konsumentinsikter, fokuserar vi på innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Vi vill att människorna skall uppleva den nordiska magi vi skapar. Fazer fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter, har verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2020 uppgick till 1,1 miljarder euro och antalet anställda till närmare 8 500. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact.

Northern Magic. Made Real.

Tilaa

Multimedia

Multimedia