Fazers och SOS-Barnbyarnas gemensamma arbete för en tryggare familjemiljö fortsätter

Report this content

Fazer har förnyat sitt avtal med SOS-Barnbyarna för åren 2019–2021. Som partnerföretag fortsätter Fazer att stödja barnbyarnas arbete för att främja en trygg familjemiljö för barn och ungdomar. Med hjälp av stöd från Fazer har man bland annat byggt barnbyar i Tammerfors och Vanda.

Fazer har stöttat SOS-Barnbyarnas arbete i över 40 år. Nu fortsätter partnerskapet med ett förnyat avtal för åren 2019–2021. Samarbetet består av ekonomiskt stöd, gemensamma upplevelser och samhällspåverkan.

Fazers förnyade varumärkeslöfte - Northern Magic. Made Real. – är starkt förankrat i företagets arv och värden, och är synligt i all verksamhet. ”Jag är mycket glad över   samarbetet med SOS-Barnbyar som redan pågått i flera årtionden, fortsätter”, poängterar Ulrika Romantschuk, EVP, kommunikation och varumärkesledning på Fazer-koncernen. ”Samarbetet representerar för oss viktiga värden såsom äkta relationer och jämlika möjligheter för alla. Vår verksamhet grundar sig på jämlikhet, acceptans och inkludering. Vi bryr oss om varandra och om samhället.”

Samarbetet med SOS-Barnbyar Finland

SOS-Barnbyar Finland arbetar för att främja välbefinnandet bland barn och barnfamiljer i Finland och runt omkring i världen. Målet är att ge alla barn möjligheten att växa upp i en familj med kärlek och respekt i en trygg omgivning. SOS-Barnbyar har verksamhet i över 130 länder och stöder barn vars föräldrar inte längre kan ta hand om dem eller som riskerar att bli utsatta för det.

”Fazer har en alldeles speciell plats i vårt hjärta på SOS-Barnbyar Finland, vi är som en familj! Vi är lyckliga över att samarbetet fortsätter och utvecklas. Mat är en grundpelare i barnens och ungdomarnas välbefinnande och familjens gemensamma matstunder har en långsiktig inverkan i barnens liv. Den omsorg vi kan förmedla runt en gemensam måltid har en stor betydelse i SOS-Barnbyarnas arbete, berättar Leena Poutanen, direktör för kommunikation och partnerskap för SOS-Barnbyar Finland.

Fazer är ett modernt hållbart matföretag. Som familjeägt bolag bär företaget traditionellt ansvar för det omgivande lokalsamhällets välmående. Familjen har stor betydelse för att en ung individ skall kunna växa upp till en stark och balanserad vuxen. Mat och gemensamma måltider har en viktig roll i familjens välmående.  Mat när och vårdar: en hälsosam kost och regelbunden matrytm främjar barnens välmående. ”Man kunde säga att vår mission Mat med mening konkretiseras i samarbetet med SOS-Barnbyarna”, berättar Ulrika Romantschuk.

Med hjälp av stöd från Fazer har man bland annat byggt barnbyar i Tammerfors och Vanda och inletts stödfamiljsverksamhet för barn i Vanda. ” Vi erbjuder också unga möjligheter till arbetspraktik och sommarjobb på Fazer”, berättar Romantschuk. ”I år planerar vi därtill en matlagningskurs för att stödja familjernas vardag och främja ungdomars strävan efter att bli mer självständiga.”

Fazer har förbundit sig till principerna i FN initiativet Global Compact, som bland annat strävar efter att främja utbildning, jämlikhet och mångfald och minska fattigdom. ”Som företag vill vi bära vårt ansvar och göra gott för världen runt omkring oss”, säger Ulrika Romantschuk. ”Vi känner ansvar för lokalsamhället och människorna som bor på de orter där vi har verksamhet.”

Fazer stödjer SOS-Barnbyarnas verksamhet i Finland, Ryssland och Sverige. I Finland styrs medlen till den nya formen av barnbyar i Ängskulla i Esbo och i Kivistö i Vanda. I de nya byarna bor fosterfamiljerna i en vanlig stadsmiljö, men ändå nära varandra. Medlen i Sverige riktas till Ecuador, där Fazer upphandlar stora mängde kakao. I Ryssland hjälper Fazer barn och ungdomar i St. Petersburg-området.

Ytterligare information:

Liisa Eerola, kommunikationsdirektör, Fazer Konfektyr, tfn. +358 44 710 8860

Leena Poutanen, direktör för kommunikation och partnerskap, SOS-Barnbyar Finland, tfn. +358 40 570 8298

Fazers e-postadresser har formen fornamn.efternamn@fazer.com

Fazers medietelefon är öppen vardagar kl. 8–16, tfn +358 40 668 29 98 media@fazer.com

SOS-Barnbyars e-postadresser har formen fornamn.efternamn@sos-lapsikyla.fi

Fazer-koncernen 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med en mission att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Detta är Northern Magic. Made Real. I dag är Fazer ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mjölkfria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång grundar sig på Karl Fazers vision, värderingar och kreativitet: bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till över 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Northern Magic. Made Real.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit