Fazers projekt 125 möjligheter till arbete är Årets Rekryteringsgärning

Report this content

Fazers rekryteringsutbildningsprojekt 125 möjligheter till arbete har utnämnts till Årets Rekryteringsgärning. Projektet har skapat många olika möjligheter för deltagarna att fortsätta på sin yrkesbana. Hittills har 70 procent av de utexaminerade fått jobb antingen på Fazer eller i något annat företag. En del har också intresserat sig för fortsatta studier. Den sista utbildningsgruppen startade i augusti.

År 2016 inledde Fazer rekryteringsutbildningsprojektet 125 möjligheter till arbete för personer som har haft svårt att hitta anställning. Projektet går planenligt och hittills har 85 personer tagit examen. Den senaste utbildningsgruppen firade sin examensdag den 5 juni 2018. Totalt har utbildning ordnats för fem grupper, varav två inom restaurangverksamheten och tre i produktionen. Den sista utbildningen inom restaurangverksamheten började i slutet av augusti.

Projektet 125 möjligheter till arbete utnämndes till Årets Rekryteringsgärning i samband med rekryteringsgalan Rekrygaala, som arrangerades för första gången. Experter inom rekrytering röstade segraren utav tre utnämnda finalister.

”Vi är mycket glada över att projektet faktiskt har erbjudit deltagarna möjligheter att ändra riktning i livet”, säger Mika Videman, personaldirektör inom Fazer-koncernen. Många har erbjudits möjlighet att fortsätta på sin yrkesbana efter utbildningen. ”Av dem som tagit examen har 70 procent fått anställning, för längre eller kortare tid, hos oss eller i andra företag. Dessutom har utbildningen gett många mer självförtroende och mod att söka sig till vidare utbildning.”

Olikhet är en positiv resurs

Mångfalden kommer att öka på arbetsplatserna i Finland framöver. Långtidsarbetslösa, unga arbetslösa, delvis arbetsförmögna och invandrare har deltagit i Fazers utbildningsprojekt.

”Invandrare har ofta svårt att hitta jobb på grund av ofullständiga språkkunskaper. Men det lättaste sättet att lära sig facktermer och samtidigt språket är genom att jobba”, säger Mika Videman. Cheferna för praktikplatserna har också berättat att språkkunskaperna inte har utgjort något problem. Vid behov har man tagit hjälp av gester och kroppsspråk. ”Projektet har gett cheferna erfarenhet av och tilltro till sin förmåga att leda heterogena team och mod att rekrytera olika typer av människor”, säger Videman.

På Fazer upplevs olikhet vara en positiv resurs, och social sysselsättning är en viktig del av företagsansvaret. En särskild arbetsgrupp har också inrättats för att främja mångfald.

”Hela företaget är stolt över rekryteringsutbildningsprojektet, och medarbetarna är glada över att kunna göra gott i samhället”, säger Videman. ”Vi hoppas att även andra företag blir inspirerade och startar liknande projekt.”

Fazers projekt 125 möjligheter till arbete

År 2016 inledde Fazer rekryteringsutbildningsprojektet 125 möjligheter till arbete. Projektet är avsett för personer som har haft svårt att hitta anställning, till exempel långtidsarbetslösa, unga arbetslösa, delvis arbetsförmögna och invandrare. Utbildningen innehåller både teori- och arbetspraktikperioder. Den genomförs i samarbete med Suomen Diakoniaopisto (f.d. Helsingfors Diakoni-institut) och NTM-centralen.

#125mahdollisuutta

För media: Fazers medietelefon är öppen vardagar kl. 8.00–16.00, tfn +358 40 668 2998

Fazer-koncernen  

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, mjölkfria produkter, vegetabiliska måltider och on-the-go-mat och -drycker samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Fazers mission är Mat med mening Koncernen har verksamhet i åtta länder och exporterar till cirka 40 länder. Fazers framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, engagerade och kunniga medarbetare samt företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2017 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till närmare 15000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact. 

Vi skapar smakupplevelser 

Tilaa

Multimedia

Multimedia