Fazers undersökning: Finländarna visar intresse för ansvarsfull spannmålsodling

Fazer fortsätter målmedvetet att utveckla en hållbar spannmålsodling i samarbete med värdekedjan. Enligt en kvalitativ konsumentundersökning som Fazer har låtit göra bekymrar sig finländarna över bland annat den inhemska livsmedelsproduktionens fortlevnad, övergödningen av vattendragen och urlakningen av jordmånen.

I maj 2017 publicerade Fazer sina principer för hållbar spannmålsodling: tio konkreta åtgärder för att dämpa övergödningen av vattendragen och säkerställa att jordmånen bibehåller sin livskraft långt in i framtiden. Arbetet har fått en fin start och Fazer har nu även undersökt hur finländarna förhåller sig till ansvarsfull odling.

Finländarna har starka band till naturen och är därför intresserade av frågan. För dem som deltog i gruppdiskussionen i undersökningen innebär ansvarsfull matproduktion bland annat följande: inga skadliga ämnen, verksamhet på naturens villkor samt en kompetent och övergripande verksamhet från sådd till bakning. Tilltron till den inhemska livsmedelsproduktionen är stark, men det finns ändå rum för förbättring.

Enligt deltagarna i gruppdiskussionen i den kvalitativa undersökningen är de frågor inom ansvarsfull livsmedelsproduktion som mest akut kräver en lösning bland annat mikroplaster i vattendragen, urlakning av jordmånen och den inhemska livsmedelsproduktionens fortlevnad. När det gäller vattendragen är det blågröna alger och övergödning som finländarna oroar sig mest över.

”För finländarna är de rena vattendragen en nationalskatt och vi vill vårda denna skatt”, säger Markus Hellström, vd för Fazer Bageri Finland. Liksom hos en stor del av finländarna ligger omsorgen om vattendragen och miljön honom varmt om hjärtat. År 2012 funderade Hellström på hur miljöarbete kan bedrivas även ur företagets perspektiv. Tanken om ett åtagande för Östersjön föddes. Fazer gjorde sitt första åtagande för Östersjön 2013. De positiva resultaten uppmuntrade till fortsättning och åtagandet har förnyats för 2018–2022. Hållbar spannmålsodling är ett av de fyra delområdena i åtagandet.

”Som den största mjölinköparen och en betydande användare av kvarnspannmål i Östersjöregionen anser vi att vi både har möjlighet och skyldighet att påverka Östersjöns och våra vattendrags tillstånd”, säger Hellström.

Odlarnas arbete uppskattas – samarbete i värdekedjan är viktigt

Undersökningen visade att den inhemska matproduktionen är viktig för finländarna. Odlarnas arbete och kontinuiteten från generation till generation uppskattas. Principerna för hållbar spannmålsodling stöder resurseffektivitet och produktivitet i spannmålsodlingen. Samtidigt bevaras jordens näringsrikedom.

Fazer följer upp implementeringen av principerna med en enkätundersökning som skickas till odlarna en gång om året samt genom mätningar och enkäter i samband med att förhandsprov tas på spannmålen. De färska resultaten av enkätundersökningen om år 2017 visar att många av principerna redan nu efterlevs på de finländska gårdarna. Totalt 583 odlare svarade på enkäten. Den mest positiva utvecklingen jämfört med resultaten för 2016 har skett inom integrerat växtskydd. Ytterligare insatser krävs särskilt inom tillämpning av precisionsjordbruk och användning av tillväxtreglerande medel. Med integrerat växtskydd (IPM) avser man alla sedvanliga jordbruksmetoder som förbättrar odlingsväxtens naturliga möjligheter att ge en så god skörd som möjligt.

Fazer utvecklar också uppföljningen av principernas effekter. Mätning av effekterna testas på inledningsvis tre gårdar tillsammans med Fazer Kvarn. Fazer sammankallade en workshop bestående av odlare och experter våren 2018 där man granskade olika sätt att mäta effekterna och hur principerna kan implementeras på ett så effektivt sätt som möjligt.

I mars 2018 undersökte Fazer hur finländarna förhåller sig till ansvarsfull odling genom en kvalitativ marknadsundersökning där 43 personer runt om i Finland deltog. Undersökningen genomfördes i samarbete med Frankly Partners.

Ytterligare information:

Markus Hellström, vd, Fazer Bageri Finland, tfn +358 40 732 00 57

Katri Perälä, forskningschef, Fazer Bageri Finland, tfn +358 40 747 62 52 (konsumentundersökning)

Fazers medietelefon är öppen vardagar kl. 8.00–16.00, tfn +358 40 668 29 98

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fazer.com

Yrityksestä

Fazer-koncernen Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med missionen att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Enligt sin vision För perfekta dagar, formar Fazer framtidens smaker, traditioner och matupplevelser. Förankrade i vårt unika arv och baserade på djupa konsumentinsikter, fokuserar vi på innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Vi vill att människorna skall uppleva den nordiska magi vi skapar. Fazer fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter, har verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2020 uppgick till 1,1 miljarder euro och antalet anställda till närmare 8 500. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Northern Magic. Made Real.

Tilaa

Multimedia

Multimedia