Fin start för Fazers diskussionsserie i kommunerna

Fazers diskussionsserie inleddes den 30 januari 2018 med närmare 100 deltagare vid besökscentret Fazer Experience i Vanda. Diskussionsmöten kommer att ordnas på olika håll i Finland under året i syfte att hitta möjligheter att skapa nya slags partnersamarbeten för kommunala tjänster i framtiden. 

Fazer vill föra en aktiv dialog om hur företaget på ett högkvalitativt och kostnadseffektivt sätt kan stödja kommunerna och landskapen med att tillhandahålla offentliga måltidstjänster. Under våren ordnar Fazer en serie diskussionsmöten i kommuner runt om i Finland.

Vid det första diskussionsmötet var huvudtalaren Vandas blivande stadsdirektör Ritva Viljanen.

”I framtiden kommer den offentliga förvaltningen att fungera allt mer nätverksorienterat genom olika partnersamarbeten – stat, kommun, landskap och privat sektor. Särskilt vård- och landskapsreformen kommer att öka fragmenteringen ytterligare. Det huvudsakliga målet bör dock vara en god och välfungerande service, oavsett vem som tillhandahåller den service som betalas med offentliga medel. Samtidigt får medborgarnas rättigheter inte inskränkas, och därför ska samma språkliga rättigheter, öppenhet och besvärsrätt uppnås, även om den offentligfinansierade servicen tillhandahålls av en privat aktör. Genuin ledningskompetens kommer i framtiden att innebära förmåga att samarbeta och interagera”, säger Viljanen.

Genom diskussionerna vill Fazer skapa sig en bättre förståelse för hur den offentliga och den privata sektorn kan samarbeta på ett sätt som gynnar alla finländare. Fazer vill ha en allt starkare roll som kommunernas och de framtida landskapens partner inom måltidstjänster. För närvarande har Fazer verksamhet i cirka tio kommuner.

Mat med mening

”Vår mission är Mat med mening och vi bidrar till att skapa framtiden och välbefinnande för kommuninvånarna genom att göra hållbara val på ett långsiktigt sätt. Mat har en viktig roll i vårt dagliga välbefinnande, för hjärnans kognitiva funktioner i olika livsskeden och kulturellt genom matfostran för skolelever. Fazer Food Services ingår i Fazer, och vi har verksamhet runt om i Finland med en personalstyrka på 3 300 matproffs”, säger Jaana Korhola, VD för Fazer Food Services Finland.

Vid diskussionsmötet serverades Framtidens skolmat och Brainfood-mellanmål. ”Vårt program Brainhow skapar en forskningsbaserad förståelse för vilka effekter mat och andra livsstilsfaktorer har på hjärnhälsan. Vi strävar efter att utveckla innovativa lösningar som upprätthåller hjärnkapaciteten och välbefinnandet och förbättrar den kognitiva förmågan i olika livsskeden”, säger Jaana Korhola.

Temat diskuterades av panelmedlemmarna Ilona Lundström, avdelningschef vid Arbets- och näringsministeriet, Jani Pitkäniemi, chef för kommun- och regionförvaltningsavdelningen vid Finansministeriet, Esa Jussila, Kärsämäki kommundirektör, och Jaana Korhola, VD för Fazer Food Services Finland. I paneldiskussionen behandlades bland annat vad högkvalitativ service innebär för kommuninvånarna och vilka utmaningarna respektive möjligheterna är vid tillhandahållande av högklassiga kommunala tjänster. I diskussionen framfördes idéer om nya slags partnersamarbeten i framtiden.

Fazer Food Services ingår i familjeföretag Fazer och är det ledande måltidstjänstföretaget i Norden. Fazer har närmare 1 200 restauranger i Norden, varav över 600 i Finland. Till kunderna hör företag, sammanslutningar, daghem, skolor och läroanstalter samt service- och vårdhem för äldre människor. Fazer har samarbete bland annat med statliga ämbetsverk och kommunala inrättningar. Centralt i Fazers verksamhet är att hela tiden utveckla verksamheten, produkterna och tjänsterna så att de tillgodoser finländarnas föränderliga önskemål och behov.

#fazerkuntakeskustelu #ruokaajollaonmerkitys #fazerfoodservices

Ytterligare information:

Fazers medietelefon är öppen vardagar kl. 8.00–16.00, tfn +358 40 668 2998
E-postadresserna på Fazer har formen fornamn.efternamn@fazer.com 

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2016 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till närmare 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact.

Vi skapar smakupplevelser

Avainsanat:

Yrityksestä

Fazer-koncernen 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med en mission att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Detta är Northern Magic. Made Real. I dag är Fazer ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mjölkfria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i nio länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång grundar sig på Karl Fazers vision, värderingar och kreativitet: bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till över 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Northern Magic. Made Real.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit