• news.cision.com/
  • Fazer Group/
  • Kursen Grunderna i regenerativt jordbruk har redan nått ut till närmare hälften av Fazers kontraktsodlare

Kursen Grunderna i regenerativt jordbruk har redan nått ut till närmare hälften av Fazers kontraktsodlare

Report this content

Som en viktig användare av spannmål tar Fazer ansvar för att utveckla hållbara odlingsmetoder och har redan i många år samarbetat med finländska odlare och olika intressentgrupper. Sedan början av 2021 har inhemska odlare haft möjligheten att delta i en kostnadsfri webbkurs för att öka kolinlagringen i åkrarna genom regenerativt jordbruk. Fazer har understött utbildningen sedan dess start. Enligt en enkät som Fazer Kvarn har genomfört så har redan närmare hälften av Fazers kontraktsodlare i Finland avlagt kursen eller börjat bekanta sig med materialet.

Kursen Grunderna i regenerativt jordbruk har som mål att göra odlingarna mer hållbara genom att främja arbetet med att omvandla åkrarna i Finland från kolkällor till kolsänkor. Den kostnadsfria webbkursen har utvecklats i samarbete mellan Baltic Sea Action Group (BSAG) och MinnaLearn (före detta Reaktor Education).

Införande av regenerativt jordbruk är en konkret och bevisligen effektiv åtgärd som kan bidra till minskade koldioxidutsläpp. Den hjälper till att motverka klimatförändringarna och bevara naturens mångfald. Genom kolinlagrande jordbruk förbättras kvaliteten på åkern och skörden, behovet av gödsling minskar samt motståndskraften mot skadedjur ökar, och samtidigt förbättras odlingarnas lönsamhet.

Syftet med den omfattande och mångsidiga utbildningen i form av en webbkurs är inte enbart att öka kunskapen, utan också att uppmuntra odlarna att inleda kolinlagrande jordbruk, till exempelvisen åker åt gången. Den kostnadsfria kursen inkluderar 60 studietimmar, och sedan våren 2022 är kursen även tillgänglig som ljudbok.

”För oss är det viktigt att understödja Grunderna i regenerativt jordbruk, eftersom metoderna som lärs ut på kursen kan tillämpas på olika slags gårdar och har många fördelar. Fördelarna hänför sig till såväl att minska koldioxidutsläppen och motverka övergödningen av sjöar och vattendrag som att öka markens bördighet och förbättra skördesäkerheten”, säger Tero Hirvi, direktör för spannmålsinköp på Fazer Kvarn Finland.

I samband med enkäten Fazers principer för hållbar spannmålsodling1) som Fazer Kvarn genomförde våren 2022 kartlades kursaktiviteten bland Fazers kontraktsodlare. Av de kontraktsodlare som besvarade enkäten uppgav 45 procent att de hade avlagt kursen eller relevanta delar av den, börjat avlägga kursen eller bekantat sig med kursinnehållet.

”Vi är glada över att en så här stor del av våra kontraktsodlare redan har tagit sig an kursmaterialet. Vi informerar odlarna om det omfattande och användbara kursinnehållet i all vår kommunikation, bland annat i webbinarier, i samband med e-postmeddelanden och brev till odlarna samt i vårt presentationsmaterial. Många har upplevt det svårt att hitta tillräckligt med tid och vi hoppas att den nya ljudboksversionen ska lätta detta problem. Även om kursinnehållet är tänkt att avläggas som en komplett helhet, går det att avlägga enskilda avsnitt och att välja de teman som bäst stöder utvecklingen av odlingen på den egna gården”, säger Hirvi.

Ambitiösa mål har fastställts för fokusområdena inom hållbarhet

Fazer vill utveckla mat som en lösning för en mer hållbar planet och verksamhet. Hållbarhet är en viktig del av Fazers strategi, och företagets hållbarhetsarbete styrs av fyra fokusområden: klimat och cirkularitet, hållbara produkter och innovationer, ansvarsfulla inköp samt människor och välbefinnande. Ambitiösa mål har fastställts för samtliga fokusområden enligt företagets mission Mat med mening. Fokusområdena inom hållbarhetsarbetet stöder FN:s globala mål för hållbar utveckling.

En av de metoder som eftersträvar konkreta hållbarhetsinsatser är Fazers Spannmålsvision, där målet är att minskaövergödningen av Östersjön och våra insjöar, skydda den biologiska mångfalden, minska användningen av bekämpningsmedel vid odling och öka kolinlagringen i åkrarna. Fazers Spannmålsvision utarbetades 2013 och den implementeras genom tio principer för hållbar spannmålsodling på hundratals gårdar i Finland.

1) Enkäten Fazers principer för hållbar spannmålsodling skördesäsongen 2021. N=103, varav 99 är Fazers kontraktsodlare.

Nyttiga länkar:

www.regenerativtjordbruk.fi

www.fazergroup.com/sv/vart-ansvar/

www.fazermills.com/fi/viljanosto/kestavan-viljelyn-periaatteet/

Ytterligare information:

Anniina Niemistö, kommunikationsdirektör, Fazer Lifestyle Foods, anniina.niemisto@fazer.com, +358 40 674 4672

Tero Hirvi, direktör för spannmålsinköp, Fazer Kvarn Finland, tero.hirvi@fazer.com, +358 40 755 1459

Fazers medietelefon är öppen vardagar kl. 8–16, tfn +358 40 668 2998 och e-post media@fazer.com

Fazer-koncernen 

Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. Vår mission, Mat med mening, bygger på vårt unika 130-åriga arv, djupa konsumentinsikter och innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Med våra ca 6 000 engagerade medarbetare fokuserar vi på konsumentprodukter och vår direkt till konsument-riktade verksamhet i Nordeuropa och ytterligare till ca 40 olika länder. Vår verksamhet följer Fazers uppförandekod som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Fazer-koncernens omsättning 2021 uppgick till 1,1 miljarder euro.

Northern Magic. Made Real.  

Avainsanat: