Varumärket Reissumies förespråkar tolerans och mångfald bland män

Report this content

Enligt en enkätundersökning som Fazer har låtit göra upplever närmare hälften av männen i Finland att mansbilden är ensidig. Det ikoniska och populära varumärket Reissumies vill göra mansbilden som det representerar mer diversifierad för att allt fler ska uppleva att de accepteras som de är. Under kampanjen i höst kommer Reissumies att säljas i förpackningar med nya ansikten.

Under november månad säljs Reissumies i brödpåsar tryckta med nya ansikten som representerar en mer diversifierad mansbild. Totalt tillverkas en miljon nya brödpåsar. 

Höstens Reissumies-ansikten är Dakota Robin, mångfalds- och inkluderingskonsult, PastoriPike, rappare och fotbollstränare för barn, och Marko Jantunen, hockeylegend. Genom sitt arbete främjar alla dessa acceptans av mångfald, och därför har de valts till kampanjansikten.

Enligt en färsk undersökning* är mansbilden, dvs. uppfattningen om män och mansidealet, ensidig i Finland. Närmare hälften (44 %) av svarspersonerna upplever detta. Samtidigt anses mansbilden genomgå en förändring, särskilt enligt unga vuxna. Hela 53 procent av svarspersonerna under 30 år uppgav sig vara av den åsikten.

Drygt hälften av svarspersonerna upplevde att det är bra att varumärken och företag tar ställning i aktuella frågor som just mansnormen. Över 70 procent av de unga vuxna anser att det är bra att företag och varumärken lyfter fram aktuella teman.

”Än är det inte många företag som har tagit sig an diversiteten bland män. Liksom undersökningsresultaten visar är detta ett viktigt tema att lyfta fram. Vår kampanj har hämtat inspiration från en av vårt företags värderingar, nämligen ”nordisk frihet”. Den innebär att vi på Fazer stöder alla människors frihet att vara precis som de är och allas rätt att göra egna val i livet. Vi vill främja acceptans av olikhet, mångfald och jämställdhet – och skapa en debatt i frågan. Nu är det Reissumies som förespråkar dessa frågor”, säger Ari Ahola, ansvarig för varumärket Reissumies på Fazer Bageri.   

Unga upplever mansbilden som mer ensidig

Enligt undersökningen ser finländska män med helt olika ögon på både den rådande mansbilden och den egna uppfattningen om vad det innebär att vara man. Bland annat åldern och livssituationen har en inverkan på detta.

Bland unga under 30 år betonas en upplevelse av att mansbilden är ensidig och många tror att den kommer att förändras. Andras åsikter om manlighet påverkar unga vuxna i viss mån (41 %). En tredjedel av dem upplever press att i sociala situationer uppvisa en mansbild som inte stämmer överens med den person de egentligen är.

Den starkaste och tydligaste känslan av att kunna gå sin egen väg har män över 60 år. Närmare 60 procent av svarspersonerna i åldrarna 45–60 år ansåg att andras åsikter inte har någon inverkan på den egna mansbilden.

Familjen uppmuntrar, sociala medier skapar osäkerhet – och reklam påverkar också

Den egna mansbilden påverkas överlägset mest av familjen och den närmaste kretsen – och i regel positivt. Kompisarna har en positiv inverkan särskilt på unga vuxna, och på motsvarande sätt betonas familjens påverkan bland personer över 60 år. Medan den närmaste kretsen har en positiv inverkan, har sociala medier den motsatta effekten. Var tredje svarsperson uppger att sociala medier har en negativ inverkan på den egna uppfattningen om vad det innebär att vara man.

Reklam från företag och varumärken påverkar också. Ungefär en tredjedel av männen anser att reklam från varumärken och företag betydligt bidrar till skapandet av mansbilden– på gott och ont. Endast 16 procent anser att reklam har en positiv inverkan på den egna mansbilden, medan ungefär en tredjedel (29 %) upplever att inverkan är negativ.

Reissumies bjuder in alla att delta i en diskussion om mansbilden och undersökningsresultaten på Twitter @FazerSuomi.

#reissumies
#omantiensäkulkijoille

*Fazer genomförde en enkätundersökning om mansbilden tillsammans med Nordstat i oktober 2021. Svarspersonerna var över 800 finländska män i åldrarna 15–75 år över hela Finland. 

Ytterligare information

Fazers medietelefon är öppen mån–fre kl. 8–16, tfn +358 40 668 2998, media@fazer.com

Fazer-koncernen

Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med missionen att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Enligt sin vision För perfekta dagar, formar Fazer framtidens smaker, traditioner och matupplevelser. Förankrade i vårt unika arv och baserade på djupa konsumentinsikter, fokuserar vi på innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Vi vill att människorna skall uppleva den nordiska magi vi skapar. Fazer fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter, har verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2020 uppgick till 1,1 miljarder euro och antalet anställda till närmare 8 500. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact.

Northern Magic. Made Real.