4500 helsinkiläistä koululaista ja opiskelijaa siirtyy Fazer Amican ruokiin

Helsingin kaupungin opetusvirasto ja Fazer Amica ovat solmineet sopimuksen seitsemän oppilaitoksen ja yhden päiväkodin ruokailupalvelujen hoitamisesta. Sopimus syntyi tarjouskilpailun perusteella, jossa hinnan lisäksi painotettiin vahvasti laadun varmistamiseen liittyviä ohjausjärjestelmiä. Sopimuksen perusteella 4500 helsinkiläistä koululaista, opiskelijaa ja lasta siirtyy Fazer Amican ruokiin, kun oppilaitokset elokuussa avaavat ovensa.

Helsingin kaupunki järjesti keväällä tarjouskilpailun, jossa kilpailutettiin viiteen ryhmään jaettujen oppilaitosten ruokailupalvelut. Näistä Fazer Amican hoitoon siirtyi 1.8. alkaen kaksi asiakasvolyymiltään suurinta ryhmää, joihin kuuluu seitsemän eri oppilaitosta: Haagan peruskoulu ja Länsi-Helsingin lukio, Haga lågstadieskola ja Gymnasiet Lärkan, Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen Haagan koulutusyksikkö, Mäkelänrinteen lukio ja Mäkelänrinteen aikuislukio, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen Laakson koulutusyksikkö sekä Pikku-Huopalahden ala-aste, jonka yhteydessä toimii myös päiväkoti Purje. ”Olemme iloisia päästessämme huolehtimaan helsinkiläisten koululaisten ruokailupalveluista”, toteaa toimitusjohtaja Teija Andersen Fazer Amicasta. ”Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että kilpailussa painottuivat vahvasti muutkin seikat kuin hinta. Laadun varmistamiseen liittyvät ohjausjärjestelmät kuuluvat ydinvahvuuksiimme. Niiden avulla huolehdimme mm. siitä, että ruoka maistuu herkulliselta ja on hygieenisesti turvallista.” Sopimuksen piiriin kuuluvat ruokailupalvelut työllistävät alkuvaiheessa 22 henkilöä, joista neljä siirtyi Fazer Amicalle vanhoina työntekijöinä palveluja aiemmin pyörittäneen Palmian palveluksesta. Sopimuksen rahallinen arvo on n. 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Yrityksestä

Fazer-konserni Ruokaelämyksiin keskittyvänä yrityksenä Fazer mahdollistaa jokaiselle päivän parhaista hetkistä nauttimisen. Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle vuonna 1891, hänen missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on merkitys: mahdollistaa ilon hetkiä ihmisille ympärillään. Fazer luo uusia makuja, perinteitä ja ruokaelämyksiä luottamalla vankkaan perintöönsä, kuluttajalähtöisyyteen ja innovaatioihin, joilla kehitetään tulevaisuuden vastuullisia ruokaratkaisuja. Fazer keskittyy kuluttajatuotteisiin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaan uudistuen moderniksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta. Fazerilla on toimintaa yhdeksässä maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 1,1 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 9 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin. Northern Magic. Made Real.

Tilaa

Liitteet & linkit