Fazer, Nokia ja Nightingale Health yhteistyöhön paremman ravitsemuksen ja terveyden edistämiseksi

Fazer, Nokia ja Nightingale Health aloittavat ainutlaatuisen yhteistyöprojektin, jonka tarkoituksena on tutkia uusia keinoja, jotka innostavat ihmisiä tarkkailemaan ja ottamaan paremmin vastuuta omasta terveydestään. Tutkimuksessa hyödynnetään yhteistyökumppaneiden uusinta teknologiaa ja asiantuntijatietoa eri teollisuuden aloilta. Projektin tavoitteena on saada lisää tietoa ruokavalion vaikutuksesta työtehoon, kognitiiviseen suorituskykyyn ja elämänlaatuun.

Nykyajan työelämä kuormittaa aivojamme yhä enemmän: työaika ja vapaa-aika sekoittuvat, ja työtehtävistä on tullut entistä monimuotoisempia ja abstraktimpia. Saadakseen uutta tietoa tulevaisuuden terveysratkaisujen kehitystyöhön Fazer, Nokia ja Nightingale pyrkivät lisäämään ymmärrystä aivojen terveydestä ja ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Kliininen tutkimus yhdistää ainutlaatuisella tavalla aivojen toimintaa edistävän brainfood-ruokavalion, digitaalisen biometriikan ja verenkuvasta saatavat tiedot. Tutkimuksen avulla kerättyjen tietojen pohjalta on mahdollista analysoida kognitiivisten ja fysiologisten toimintojen, unen laadun, stressinsietokyvyn ja aineenvaihdunnan välisiä yhteyksiä – ja sitä, kuinka näihin voidaan vaikuttaa ravinnon laadulla ja ruokatottumuksilla.

Tuloksiin digitaalisen terveysteknologian, bioteknologian ja ravinnon avulla

Eri aloilla toimivat yritykset tuovat projektiin oman asiantuntijuutensa. Fazer suunnittelee ja tuottaa terveelliset brainfood-ateriat, jotka on kehitetty edistämään aivojen terveyttä ja kognitiivista suorituskykyä. Nokia tuo projektiin digitaaliset terveysteknologialaitteet ja pilviteknologiaa hyödyntävän data-analytiikan, joita käytetään stressin, palautumisen ja unen fysiologiseen seurantaan arkiolosuhteissa. Nightingale Health tutkii terveyteen vaikuttavia tekijöitä kokeen aikana otetuista verinäytteistä ja tekee tutkimuksen tilastoanalyysin.

Osallistujille tarjottavien Fazerin brainfood-aterioiden suunnittelussa on käytetty elintarvike- ja ravitsemustieteeseen perustuvaa tietoa, jota Fazer on kerännyt toteuttamansa Fazer Brainhow -ohjelman aikana. ”Yhdistämällä Fazerin, Nokian ja Nightingalen asiantuntija-alat saamme kattavaa tietoa kognitiivista suorituskykyä edistävän ruokavalion kokonaisvaltaisista vaikutuksista. Parhaassa tapauksessa tutkimuksemme tuottaa uutta tieteellistä tietoa paitsi projektiin osallistuvien yritysten käyttöön myös koko tiedeyhteisön hyödyksi. Tutkimus on oleellinen osa Fazer Brainhow ‑ohjelmaa. Sen tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja, joiden avulla ihmiset voivat ylläpitää ja edistää omaa kognitiivista hyvinvointiaan”, kertoo Fazer-konsernin uudistumisesta vastaava johtaja Päivi Juolahti.

Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän teknologiajohtaja Simon Longbottom toteaa: ”Olemme iloisia siitä, että saamme olla mukana tässä uraauurtavassa tutkimushankkeessa Fazerin ja Nightingalen kanssa. Yksilöiden ja yhteisöjen terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä arvoja Nokialle. Kaikki tutkimuksessa mukana olevat vapaaehtoiset saavat käyttöönsä Nokian ainutlaatuisia ja älykkäitä terveysteknologialaitteita, ja samalla tutkijat saavat tietoa siitä, kuinka ruokavalio vaikuttaa ihmisten terveyteen, elämänlaatuun ja tuotteliaisuuteen. Tällä tavoin me kaikki hyödymme projektin tuottamasta uudesta tiedosta. Odotamme myös, että voimme jatkossa käyttää näitä tietoja ja kehittää yhä edistyneempiä digitaalisen terveydenhuollon ratkaisuja asiakkaillemme ympäri maailman.”

Suomalainen bioteknologiayritys Nightingale Health käyttää asiantuntijuuttaan veren analysoinnissa ja tuottaa terveystietoa ihmiskehon sisältä.

”Terveyden nykyistä laajempi ymmärtäminen on monimuotoinen haaste, jota kuitenkin usein tarkastellaan kapea-alaisesti”, sanoo Nightingalen toimitusjohtaja Teemu Suna. ”Jotta voisimme haastaa nykyiset käytännöt, olisi kehitettävä uusi, kokonaisvaltainen terveydenseurantatapa, joka antaa meistä molekyylitason tietoa, seuraa päivittäisiä toimiamme ja auttaa meitä havainnoimaan ruokavaliomme vaikutuksia. Mikään yritys ei voi tuottaa kaikkea tätä tietoa yksin, ja Nightingale onkin iloinen voidessaan tehdä yhteistyötä Nokian ja Fazerin kanssa tässä ainutlaatuisessa tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä maailmanlaajuisesti.”

Tekes on mukana monikumppanuushankkeessa osarahoittajana.

Tutkimuksen tulosten arvioidaan olevan saatavilla vuoden 2018 loppuun mennessä.

Yhteystiedot:

  • Fazer:
  • Nokia
    • Jani Kivioja, Digital Health Labs – tutkimusyksikön johtaja, Nokia Technologies, +358469228804
    • Camilla Ekholm, viestintäpäällikkö, Nokia Technologies, +358 40 721 8345
  • Nightingale Health

Fazer-konserni

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin missio on Ruokaa, jolla on merkitys. Fazerin menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan.. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.

Kun haluatte hyvää

Yrityksestä

Fazer-konserni Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle vuonna 1891, hänen missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on merkitys: mahdollistaa ilon hetkiä ihmisille ympärillään. Tänään se kiteytyy lupaukseemme: Northern Magic. Made Real. Tämän päivän Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita, maidottomia tuotteita, mukaan otettavaa ruokaa ja juomia sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa yhdeksässä maassa ja vientiä noin 40 maahan. Menestyksemme takana vaikuttavat edelleen Karl Fazerin arvot, luovuus ja ennakkoluulottomuus. Ne näkyvät tuotteiden ja palvelun parhaassa laadussa, rakastetuissa brändeissä, ihmisten osaamisessa ja vastuullisessa tavassa toimia. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin. Northern Magic. Made Real.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit