Fazer juhli historiaansa ja valmistautui terveelliseen ja herkulliseen tulevaisuuteen

2016 oli Fazerille juhlan, investointien ja uudistumisen aikaa. Fazer vietti 125-vuotisjuhliaan, mutta samalla rakensi ja suunnitteli myös tulevaisuuttaan. Fazer kasvatti tuotantokapasiteettiaan ja laajensi tarjoomaansa useilla uusilla tuotteilla. Konsernin liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani 19 prosenttia edellisvuodesta. Fazer kehitti edelleen arvoketjun vastuullisuutta ja saavutti vuoden 2017 alussa tavoitteen, jonka mukaan vastuullisen kaakaon osuus on sata prosenttia. Maaliskuussa 2017 Fazer osti suomalaisen Biofermen ja perusti uuden Fazer Lifestyle Foods -nimisen liiketoiminta-alueen.

Kaikki Fazerin liiketoiminta-alueet menestyivät hyvin vuonna 2016. Yrityksen tulos parani kannattavan kasvun ollessa vuoden keskeinen tavoite. Fazer-konsernin liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia ja oli vuonna 2016 yhteensä 1 603,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 87,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 52,7 miljoonaa euroa – liikevoitto kasvoi 19 prosenttia vuodesta 2015.

Vuonna 2016 Fazer investoi uuteen tuotantokapasiteettiin ja tarjoomansa vahvistamiseen sekä Fazer-brändikokemuksen edelleen kehittämiseen. Konsernin investoinnit olivat lähes 105 miljoonaa euroa. Fazer jatkoi investoimista kauraan ostamalla ruotsalaisen Frebaco-myllyn ja kaksinkertaistamalla kauramyllyn tuotantokapasiteetin Suomessa. Kesäkuussa Fazer osti Keisari-artesaanileipomon Suomessa. Fazer ilmoitti myös pitkän aikavälin suunnitelmastaan rakentaa uusi leipomo Pietarin alueelle.

”Uudistamme ja kehitämme liiketoimintojamme kohti maailmanluokan huipputasoa, jotta voimme kasvaa ja laajentaa läsnäoloamme kansainvälisillä markkinoilla. Yksi osa uudistumista perustuu Fazerin omaksumaan tavoitteelliseen työskentelykulttuuriin. Se taas rakentuu Fazer-käyttäytymisten ympärille – me osallistamme, me kehitymme, me teemme tulosta. Kiinnittämällä entistä enemmän huomiota tuotteiden ja palveluiden laatuun, liiketoiminnan ympäristövaikutuksiin sekä henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen me parannamme myös koko toimintamme laatua”, sanoo Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum.

Vuonna 2016 Fazer juhlisti 125-vuotista historiaansa avaamalla Fazer Experience -vierailukeskuksen ja lanseeraamalla 125 mahdollisuutta työelämään -hankkeen. Fazer Experiencen suosio osoittaa, että ihmiset ovat kiinnostuneita Fazerin toiminnasta ja historiasta. Opastetut kierrokset ovat suosittuja ja vierailijoilta saatu palaute on erinomaista. 125 mahdollisuutta työelämään -hankkeessa autetaan sellaisia ihmisiä kehittämään työelämätaitojaan, joiden on vaikea työllistyä. Fazerin tavoite on työllistää vähintään 70 prosenttia osallistujista ohjelman jälkeen.

Katsaus liiketoiminta-alueittain

Fazer Leipomoiden vuoden 2016 keskeisiä tavoitteita olivat lyömättömän tuotevalikoiman rakentaminen ja resurssien käytön tehostaminen. Fazer Leipomot paransi markkina-asemaansa Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Fazer Juuresleipä sai kansainvälistä tunnustusta lokakuussa 2016 Gama Innovation Awards -kilpailussa, jossa se voitti Positioning-kategorian parhaana tuotelanseerauksena. Käsin leivotun artesaanileivän kasvava suosio tarjoaa niin ikään kasvun mahdollisuuksia, ja Fazer panostaakin tuotekategoriaan vahvasti.

Vuoden 2016 makeismyynti ylitti selvästi edellisvuoden lähes kaikilla markkinoilla. Fazer Makeisten uudistettu portfoliostrategia keskittyy vahvasti suklaaseen. Karl Fazer -lippulaivabrändin suklaalevyjen menestys sekä vuoden alussa lanseerattu uusi innovatiivinen Karl Fazer Travel -tuotesarja osoittavat, että strategia toimii hyvin. Uuden muotoilun sekä shopper- ja digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen tukee portfoliostrategiaa.

Fazer Food Services jatkoi kannattavaa kasvuaan vuonna 2016. Fazer onnistui säilyttämään tärkeitä asiakkuuksia, ja voitti lisäksi useita uusia sopimuksia, mikä varmisti liikevaihdon kasvun avainsektoreilla. Operatiivinen tehokkuus parantui Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja Tanska teki kaikkien aikojen liikevaihtoennätyksensä. Fazer Food Services vahvisti palvelujensa asiakaslähtöisyyttä ja keskittyi edelleen erityisesti kolmeen asiakkuusryhmään: Business, Concession ja Public.

Vuosi 2016 oli Fazer Myllylle monella tapaa menestyksellinen. Vuoden aikana tehtiin merkittäviä investointeja, ja liiketoiminta kehittyi hyvin. Vaikka viljan hinnat laskivat, lisääntyvä kauran ja erikoistuotteiden vienti siivitti liikevaihdon kasvuun. Korkeamman arvon segmenttiin kuuluvien tuotteiden osuuden kasvu ja uutuuksien onnistuneet lanseeraukset tuottivat lisäarvoa asiakkaille ja kuluttajille, minkä ansiosta Fazer Mylly saavutti hyvän taloudellisen tuloksen.

Fazer Cafésin toimintaympäristössä Suomessa kahvilamarkkinat kasvoivat vuonna 2016, kun mukaan tuli uusia toimijoita. Kiristyneestä kilpailusta huolimatta Fazer Cafés onnistui kasvattamaan vertailukelpoista liikevaihtoaan ja parantamaan kannattavuuttaan merkittävästi pääosin uudistuneen tuoteportfolion ja tehostuneiden toimintojen ansiosta.

Vastuullisuus kaikessa mukana

Vuoden 2016 aikana Fazerin yritysvastuutyössä keskityttiin muun muassa vastuullisen kaakaon osuuden kasvattamiseen. Vuoden 2017 alussa saavutettiin tärkeä tavoite, kun vastuullisesti tuotetun kaakaon osuus nousi sataan prosenttiin.

Fazer pyrki lisäämään kasvisten käyttöä laatimalla nudging-käsikirjan ja jatkamalla More Greens -kampanjaa, kehitti uusia, hyvinvointia tukevia leipomotuotteita sekä suoritti ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin konsernissa ja Fazer Makeisissa.

Fazer lanseerasi Fazer Brainhow -ohjelman, joka keskittyy ruuan ja kognitiivisen suorituksen väliseen yhteyteen.

Uusia tuotteita ja myynnin hyvää kasvua Suomessa

Suomessa Fazerin liikevaihto vuonna 2016 oli 882 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli vuoden lopussa 6 179.

Fazer Leipomoiden myynti Suomessa kehittyi erinomaisesti, ja erityisesti uusi juuresleipä ja munkit myivät hyvin. Lähileipomoliiketoiminnassa tehtiin edelleen erinomaista tulosta. Ankarasta kansainvälisestä kilpailusta huolimatta Fazer onnistui puolustamaan ja parantamaan asemiaan Suomessa. Hallituksen päätös poistaa makeisvero vuoden 2017 alussa on positiivinen muutos, joka palauttaa tasa-arvon markkinoille. Fazer nousi johtavaan asemaan Suomen keksimarkkinoilla, kun se osti kolme maineikasta ja arvostettua keksibrändiä – Domino, Fanipala ja Jaffa.

Fazer Food Services jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista Public-asiakkuusryhmän puolella ostettuaan suomalaisen Seniori Ateria -yrityksen joulukuussa 2015. Hankinta on vahvistanut Fazerin asemaa suomalaisilla seniorimarkkinoilla, joiden odotetaan jatkavan kasvuaan väestön ikääntyessä. Suomen Fazer Culinary Team teki historiaa voittamalla kultaa Culinary Olympics 2016 -kilpailujen catering- sarjassa Saksan Erfurtissa.

Fazer Mylly lanseerasi Fazer Alku -myslit, jotka jatkavat kauran menestystarinaa ja Fazer Alku -puurojen kaupallista menestystä Suomessa. Vuonna 2016 avattiin kaksi uutta Fazer Cafés -toimipistettä, toinen Vaasaan ja toinen uuteen Fazer Experience -vierailukeskukseen Vantaalle.

Juhlat jatkuvat

Suomi viettää satavuotisjuhliaan vuonna 2017. Fazer on nähnyt koko itsenäisen Suomen matkan, ja Fazer onkin virallinen Suomi100-kumppani.

”Meistä on upeaa saada viettää Suomen juhlavuotta, ja meille tämä on myös liiketoimintamahdollisuus ja keino vahvistaa kuvaa Fazerista menestyvänä ja vastuullisena yrityksenä. Haluamme lisätä yhteistyötä meille tärkeiden sidosryhmien kanssa ja kertoa tarinaamme tuotteiden, palveluiden ja konkreettisten tekojen kautta. Juhlimme Suomea myös naapureidemme ja ystäviemme kanssa yli rajojen”, Christoph Vitzthum toteaa.

Vaikka liiketoimintaympäristö yhä on haastava, 2017 on myös uusien mahdollisuuksien ja kasvun vuosi. Fazer jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista ja investoimista kauraan ostamalla hapattamalla valmistettuja kauratuotteita valmistavan Bioferme Oy:n. Yrityskaupassa Fazerille siirtyy Yosa-kuluttajabrändi ja sen myötä Fazer astuu myös uuteen tuotekategoriaan ja uusille markkinoille. Kasvun ja kansainvälistymisen tehostamiseksi Fazer perustaa uuden liiketoiminta-alueen nimeltä Fazer Lifestyle Foods, joka keskittyy maidottomiin viljasta valmistettuihin tuotteisiin, kasvispohjaisiin aterioihin ja mukaan otettaviin välipaloihin.

”Jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista ja tähtäämme kansainvälistymiseen uudella Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueellamme. Jatkamme Fazerin kehittämistä entistäkin modernimmaksi vastuulliseksi ruoka-alan yritykseksi. Nojaamme tässä laadukkaaseen ravitsemukseen ja rinnakkaisiin liiketoimintoihin. Näemme suuria mahdollisuuksia uudessa liiketoiminta-alueessa. Tavoitteemme on kasvattaa tätä liiketoimintaa merkittävästi ja keskittyä laajalle suuntautuvaan kansainväliseen kasvuun”, toteaa Christoph Vitzthum.

Fazer keskittyy yhä kannattavaan kasvuun, mutta jatkaa myös yrityksen kilpailukyvyn vahvistamista ja tehokkuuden parantamista.


Fazerin tulos 2016

  • Fazer-konsernin liikevaihto kasvoi 2 % edellisestä vuodesta ja oli vuonna 2016 yhteensä 1 603,5 M€
  • Konsernin liikevoitto oli 52,7 M€ - 19 % parannus vuodesta 2015
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 120,9 M€ ja bruttoinvestoinnit 104,6 M€
  • Korolliset nettovelat olivat tilinpäätöshetkellä -17,6 M€
  • Konsernin omavaraisuusaste parani 1 prosentin ja oli 57,1 %
  • Vuoden 2016 lopussa Fazer-konsernissa oli 14 876 työntekijää

Vuosikatsaus ja yritysvastuukatsaus 2016

Fazer-konsernin vuoden 2016 vuosikatsaus ja yritysvastuukatsaus julkaistaan Fazerin verkkosivuilla www.fazergroup.com/fi/vuosikatsaus/

Lisätietoja

Jouni Grönroos, talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja, Fazer-konserni,
puh. +358 40 504 5125

Ulrika Romantschuk, viestintä- ja brändijohtaja, Fazer-konserni,
puh. +358 40 566 4246


Haastattelupyynnöt: Johanna Savander, viestintä, Fazer-konserni, puh. +358 50 326 4098

Fazer-konserni

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Fazerin menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan.. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.

Kun haluatte hyvää

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit