Fazer-konserni on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja kunnioittaa kaikkia ihmisoikeuksia

Report this content

SIHTI-hankkeessa tutkittiin, miten suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuut toteutuvat suhteessa odotuksiin, jotka on annettu YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa. Tutkimuksen toteuttivat vuoden 2020 aikana Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, 3bility Consulting ja Ihmisoikeuskeskus. Selvitys kohdistui yhteensä 78 suomalaisyritykseen, joista yksi oli Fazer.  Fazer arvioitiin maatalousyritysten kategoriassa ja sai 21 % maksimipisteistä. Sektorin keskiarvo oli 26,7 % Tulos perustuu Fazerista julkisesti saatavilla oleviin dokumentteihin ihmisoikeuksiin liittyvistä linjauksista ja toimintatavoista. Fazer ei ole julkaissut yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi sisäisistä HR-prosesseista.

Valitusta metodologiasta, Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), johtuen Fazer sijoitettiin maataloustoimijoiden kategoriaan. Tämä vaikutti lopputulokseen, koska kategoria ei vastaa Fazerin liiketoimintaa ja Fazerilla ei ole omaa maataloustuotantoa. Tutkimusmetodologiaan liittyvistä haasteista huolimatta tutkimus antoi Fazerille arvokasta tietoa sidosryhmien odotuksista ihmisoikeuskäytäntöjen suhteen. Rohkaisemme sidosryhmiämme lukemaan SIHTI-projektin raportin yksityiskohtaisemman tiedon saamiseksi.

Fazer-konserni on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja kunnioittaa kaikkia ihmisoikeuksia. Fazerin ihmisoikeuspolitiikka asettaa toiminnalle raamit. Käytännössä Fazerin kunnioitusta ihmisoikeuksia kohtaan toteutetaan seuraamalla YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita (UNGP). Fazer on myös sitoutunut tukemaan ja toteuttamaan Global Compactin 10 perusperiaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan. Periaatteiden käytännön toteuttaminen tapahtuu politiikkojen ja prosessiemme kautta ja niitä tarkastellaan jatkuvasti. Fazer raportoi vuosittain edistymisestään sitoumuksen kymmenen periaatteen toteuttamisessa osana vuosikatsausta.

Fazer päivittää tällä hetkellä ihmisoikeuksiin liittyvää dokumentaatiota SIHTI-tutkimuksen tulosten perusteella ja kehitämme ihmisoikeuskäytännöistä julkisesti saatavilla olevaa tietoa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia