Fazer-konserni rakensi uusia kasvuedellytyksiä

Tilikausi 2005 oli Fazer-konsernille suurten panostusten vuosi. Vahva talous loi edellytykset pitkäjänteiselle toiminnalle kasvavilla uusilla markkinoilla, joista tärkeimmäksi nousi Venäjä. Yritysostoissa ja kehityshankkeissa konserni hyödynsi vahvaa talousasemaansa, vaikka tilikauden tunnusluvut sen seurauksena heikkenivätkin. Paikallisuus, asiakaslähtöisyys, vahvat tuotemerkit, tehokas ostotoiminta ja yhteinen tiedonhallinta ovat niitä avaintekijöitä, joilla Fazer-konserni pyrkii menestymään entistä laajemmalla markkina-alueellaan.

Panostus näkyy vuosituloksessa Fazer-konsernin liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia vuonna 2005 ja oli 986,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 liikevaihto oli 916,3 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 38,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 42,6 miljoonaa euroa. Liikevoittoa rasittivat huomattavasti kasvaneet poistot, jotka johtuivat merkittävistä investoinneista. Liikevoitosta konsernin kolmen toimialan osuus oli 23,0 miljoonaa euroa, Cloetta Fazerin ja muiden osakkuusyhtiöiden osuus 6,4 miljoonaa euroa (5,6 M€) ja kertaluonteisten erien osuus 8,8 miljoonaa euroa (11,9 M€). Vahva talous tukee kasvua Konsernin taloudellinen asema oli edelleen vahva. Sijoitettu pääoma oli vuonna 2005 keskimäärin 455,1 miljoonaa euroa. Tästä 370,7 miljoonaa euroa liittyi konsernin toimialoihin ja 84,4 miljoonaa euroa muuhun toimintaan. Cloetta Fazerin osakkeiden ostot ja venäläisen Zvjozdnyi-leipomon hankinta huhtikuussa 2005 tehtiin lainarahoituksella, minkä seurauksena Fazer-konsernin omavaraisuusaste laski 63 prosenttiin (69 %). OAO Zvjozdnyi on yksi Moskovan johtavista leipomoyrityksistä. Zvjozdnyi-yritysosto on Fazerin konsernistrategian mukainen ja vahvistaa merkittävästi Fazerin asemaa Venäjän leipomoteollisuudessa. Oikeaan suuntaan ”Fazer-konsernin toimialoilla volyymillä on ratkaiseva merkitys pitkän aikavälin kannattavuudelle. Aktiivinen toiminta suurilla ja kasvavilla markkinoilla on siksi menestyksen perusedellytys. Tähän yli satavuotiaalla perheyrityksellä on sekä halua että mahdollisuuksia”, toteaa konsernijohtaja Berndt Brunow. Liikevaihdon kasvusta huolimatta vuoden 2005 tulos ei ollut tavoitteiden mukainen, vaikkakin suuressa osassa konsernin tulosyksiöistä kehitys oli myönteistä. Tämä oli ennen kaikkea seurausta siitä, että Fazer Leipomoiden tulos Suomessa jäi heikoksi ja Candykingin toiminta Isossa-Britanniassa sekä Peigs Sandwich Barin toiminta Ruotsissa oli tappiollista. Vuoden loppupuoliskon myönteinen kehitys erityisesti mainituissa yksiköissä osoittaa, että korjaavat toimenpiteet ovat olleet oikeita. Investoinnit uuteen kapasiteettiin, teknologiaan ja osaamiseen etenivät suunnitelmien mukaisesti. Merkittävät panostukset IT-järjestelmiin ja ostojen tehostamiseen jatkuivat. Vuonna 2005 uudistetun brändistrategian tavoitteena on toisaalta kasvattaa huomattavasti Fazer-brändin alla markkinoitavien tuotteiden ja palvelujen liikevaihtoa, toisaalta kehittää yrityskulttuuria yhtenäisen yritysidentiteetin kautta ja esiintyä sidosryhmille yhtenäisenä Fazerina. Uudistus eteni suunnitellusti ja uudistettu brändi sai hyvän vastaanoton kuluttajilta, asiakkailta ja henkilöstöltä. Investointien tuloksellinen vaikutus saavutetaan kuitenkin vasta kuluvana vuonna. ”Kiinnostavin kasvualueemme on Venäjä, missä elintarviketeollisuus on yksi nopeimmin kasvavista teollisuudenaloista. Leipomomarkkinat ovat edelleen varsin pirstaleiset, ja näemme siksi hyvät mahdollisuudet edetä Venäjällä. Tavoitteenamme on kasvaa Moskovassa ja samalla tutkia mahdollisuuksia laajentaa toimintaamme Venäjän muille keskeisille alueille. Pietarin seudulla olemme jo leipomoalan markkinajohtaja lähes 30 prosentin markkinaosuudellamme. Syksyn kuluessa käynnistimme myös ruokailupalvelutoiminnan hankkiaksemme kokemuksia markkinoilta, jotka nähdäksemme tarjoavat hyviä kasvumahdollisuuksia. Lähes 10 vuotta sitten aloittamamme toiminta Venäjällä on kasvanut ja on nyt merkittävä osa Fazer-konsernia”, toteaa Berndt Brunow. Fazer Amica tehostuu ja profiloituu Fazer Amica vastaa henkilöstö- ja opiskelijaravintoloista sekä tavaratalojen kahviloista ja ravintoloista. Toimiala tarjoaa myös catering- ja juhlapalvelua sekä koulujen, sairaaloiden ja palvelutalojen ateriapalveluja. Fazer Amicalla on yli 1 400 ravintolaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa ja Latviassa. Se on johtava sopimusruokailuyritys Pohjoismaissa ja Baltiassa. Fazer Amican liikevaihto oli 496,3 miljoonaa euroa vuoden lopussa, kun se vuotta aikaisemmin oli 460,3 miljoonaa euroa. Fazer Amican liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla edellisvuoteen verrattuna, ja sopimusruokailutoiminnan tulos oli edellisvuoden tasoa parempi. Toimialalla aloitettiin vuoden aikana kattava hanke, joka mahdollistaa asiakassegmentoinnin ja entistä keskitetymmän johtamisen. Tämän hankkeen tulokset sekä brändistrategian implementointi tulevat tehostamaan ja profiloimaan toimintaa huomattavasti. Fazer Leipomot suuren kasvun markkinoilla Fazer Leipomot on yksi johtavista leipomoyrityksistä Itämeren alueella. Leipiä ja leivonnaisia valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Valikoimassa on 750 erilaista leipomotuotetta. Fazerin lisäksi leipomotuotteita markkinoidaan vahvoilla paikallisilla brändeillä kuten Oululainen, Häää, Lövångerbröd, Druva, Gardesis ja Hlebnyi Dom. Kotimarkkina-alueen ulkopuolelle leipomotuotteita viedään yli 15 maahan. Fazer Leipomoiden liikevaihto oli 373,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 340,1 miljoonaa euroa. Volyymikasvu oli hyvä Venäjän ja Baltian markkinoilla, mutta muilla markkinoilla kasvu pysyi hitaana. Erityisesti Suomessa ja Ruotsissa edelleen nousevat palkka- ja energiakustannukset yhdessä kiristyvän hintakilpailun kanssa johtivat siihen, ettei Fazer Leipomot saavuttanut tulostavoitteitaan, mutta liikevaihto kasvoi kuitenkin edellisvuodesta. Fazer Leipomoilla brändiuudistus tarkoitti ennen kaikkea panostamista tuotteisiin, valikoimiin ja pakkauksiin, jotka entistä paremmin vastaavat kuluttajan odotuksia. Candyking tuo kuluttajille valintoja Candyking on irtomakeismyynnin kokonaiskonsepti päivittäistavarakaupoille, elokuvateattereille, huvipuistoille ja huoltoasemille. Perusajatuksena on, että kuluttaja itse kokoaa mieleisensä tuotteet makeispussiinsa monipuolisesta valikoimasta. Menestyksekäs konsepti perustuu suosittuihin tuotteisiin, toimiviin myyntitelineisiin, vahvaan brändiin sekä tehokkaaseen ylläpito- ja myynninedistämispalveluun. Candyking on edelläkävijä ja markkinajohtaja Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa ja Baltiassa. Ruotsissa käytetään nimeä Karamellkungen. Candykingin liikevaihto oli 115,4 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 114,7 miljoonaa euroa. Käynnissä olevasta sokeri- ja terveyskeskustelusta sekä markkinoilla vallitsevasta hintapaineesta huolimatta Candyking onnistui hieman kasvattamaan myyntiään ja parantamaan huomattavasti tulostaan edellisvuoteen verrattuna. Vuoden lopulla toimiala sai useita merkittäviä uusia asiakkaita. Hyvänmakuista terveyden edistämistä Strategiansa mukaisesti Fazer haluaa olla edelläkävijä ja markkinajohtaja omilla toimialoillaan. Tämä edellyttää panostusta tutkimukseen ja kehitykseen. Konserni rahoittaa ja osallistuu kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja tutkimuksiin ja on kansainvälisesti verkottunut. Lisäksi toteutetaan jatkuvasti omia tutkimushankkeita. Fazer Rye Fibre® on Fazerin kehittämä ainutlaatuinen innovaatio, luonnollisesti rukiin jyvästä jauhamalla tiivistetty kuituaines. Se sisältää kaikki rukiin tieteellisesti todistetut terveysvaikutteiset aineet: kuidut, vitamiinit, kivennäisaineet ja antioksidantit. Kuitutiivisteen avulla voidaan myös vaaleasta leivästä tehdä runsaskuituista. Fazer Rye Fibre® -kuitutiivistettä alettiin käyttää Fazer Ruistoastin ja Fazer Paahtosämpylöiden leivonnassa vuonna 2005. Myös Fazer Amica kehittää ja uudistaa jatkuvasti reseptejään vastatakseen tämän päivän tiukkoihin terveellisyys- ja makuvaatimuksiin. Yli tuhat uutta fazerilaista Fazerin henkilöstölle on yhtiön yhteisiin arvoihin perustuva vastuullisuus aina ollut luonnollinen osa yrityskulttuuria. Yhtiön menestyminen edellyttää vastuullisuutta niin taloudellisissa, sosiaalisissa kuin ympäristöönkin liittyvissä asioissa. Henkilöstön panos on ratkaiseva myös konsernin pyrkimyksessä toimia aktiivisesti ja vastuullisesti yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Vuonna 2005 konserni aloitti yritysvastuuprojektin, jonka tavoitteena on kestävällä tavalla kehittää ja järkeistää Fazerin yhteiskunnallista vastuuta. Suomessa toteutettava projekti saatetaan päätökseen vuoden 2006 aikana. Fazer toimii hyvin työvoimavaltaisilla toimialoilla, joilla henkilöstön osaamisella ja sitoutuneisuudella on ratkaiseva merkitys onnistumiselle ja tavoitteiden saavuttamiselle. Konsernissa toteutetaan vuosittain henkilöstötutkimus, joka antaa selvän kuvan siitä, millaisena työnantajana henkilökunta näkee Fazerin. Työtyytyväisyys on Fazerilla selvästi eurooppalaista keskiarvoa parempi, ja tulos on parantunut joka vuosi. Vuonna 2005 Fazer-konsernissa oli keskimäärin 12 427 työntekijää (11 070), ja vuoden lopussa työntekijöiden määrä oli 14 776 (13 544). Eniten työntekijöiden määrä kasvoi Venäjällä ja Baltian maissa, kun taas henkilöstön määrä Suomessa väheni hieman. Cloetta Fazer strategisesti tärkeä Helmikuussa 2005 Fazerin omistus Cloetta Fazerissa kasvoi. Tämän myötä Ruotsin tarjousvelvollisuutta koskevat säännökset astuivat voimaan ja niiden mukaisesti Fazer teki julkisen tarjouksen Cloetta Fazerin osakkeenomistajille. Huhtikuussa Oy Karl Fazer Ab saattoi päätökseen Cloetta Fazeria koskevan julkisen tarjousmenettelyn ja lisäsi siten suoraa omistustaan. Cloetta Fazerin ruotsalaisen omistajaosapuolen Hjalmar Svenfeltin säätiön näkemyksen mukaan tämä soti yhdistymisen yhteydessä solmittuja sopimuksia vastaan. Säätiön vaatimukseen siitä, että Oy Karl Fazer Ab:n on vähennettävä omistustaan Cloetta Fazerissa ennen julkista tarjousta olevalle tasolle, ei ole voitu suostua. Tämä on johtanut oikeuskäsittelyyn. Prosessi on kesken. Merkkejä paremmasta Vuosi 2005 oli merkittävien panostusten vuosi. Tämä vaikutti myös talouden tunnuslukuihin, joissa panostuksemme mittavuus näkyy. Käytimme yrityksen vakavaraisuutta ja pitkäjänteisyyttä hyväksemme tulevaisuuden kilpailuasemien rakentamiseen. Panostimme niin markkinoihin kuin osaamisen kehittämiseen. Vuonna 2006 jatkamme toiminnan kehittämistä konsernin kasvu- ja kehitysstrategian mukaisesti ja jatkamme ponnistuksiamme tehokkuuden parantamiseksi koko konsernissa. Toiminnan myönteinen kehitys vuoden 2005 lopulla Fazer Leipomoissa Suomessa ja Candykingissä Isossa-Britanniassa, missä sekä volyymit että markkinat kasvoivat, antaa tulevaisuudenuskoa, kuten myös suunnitelmien mukaan toteutunut alkuvuosi 2006. Nämä sekä konsernin panostukset ydinosaamisen kehittämiseen ja toimintamme pääosaa koskeva myönteinen kehitys luovat käsityksemme mukaan hyvän perustan kasvun jatkumiselle ja kannattavuuden paranemiselle vuonna 2006. Lisätiedot: Berndt Brunow, konsernijohtaja, puh 020 555 3170 Ulrika Romantschuk, viestintäjohtaja, puh 020 555 3020 Vuoden 2005 vuosikertomus Fazerin uusi vuosikertomus ilmentää yritystä makuelämyksien tarjoajana sekä ruoka- ja makumaailman trendien ja ilmiöiden tuntijana – Fazer-brändin mukaisesti. Vuoden 2005 vuosikertomus löytyy Fazer-konsernin internetsivuilta www.fazergroup.com. Painetun vuosikertomuksen voi tilata osoitteesta katja.steinby@fazer.fi. Fazer-konserni Fazer-konserni sai alkunsa vuonna 1891 perustetusta perheyrityksestä. Tänään Fazer-konserni tarjoaa ruokailupalveluja, leipomotuotteita sekä makeisia ja toimintaa on yhdeksässä maassa. Asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö ovat toiminnan perusta. Konserniin kuuluu kolme toimialaa, jotka tarjoavat makuelämyksiä omilla aloillaan: Fazer Amica, Fazer Leipomot ja Candyking. Fazer Amica on Pohjoismaiden ja Baltian johtava ruokailupalveluyritys, jonka perustehtävänä on tarjota hyvää ruokaa ja asiakaskohtaisia palveluratkaisuja. Yritys toimii Pohjoismaissa, Virossa ja Latviassa. Fazer Leipomot valmistaa tuoreita ja maukkaita leipomotuotteita Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Candyking on irtomakeisten edelläkävijä ja markkinajohtaja Pohjoismaissa sekä Isossa-Britanniassa. Fazerin tärkein osakkuusyhtiö on Pohjoismaiden suurin suklaa- ja sokerimakeisyritys Cloetta Fazer. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 986,3 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on noin 14 800 henkilöä.

Yrityksestä

Fazer-konserni Ruokaelämyksiin keskittyvänä yrityksenä Fazer mahdollistaa jokaiselle päivän parhaista hetkistä nauttimisen. Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle vuonna 1891, hänen missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on merkitys: tuottaa ilon hetkiä ihmisille ympärillään. Matkalla Kohti täydellisiä päiviä Fazer luo uusia makuja, perinteitä ja ruokaelämyksiä. Luottamalla vankkaan perintöönsä, kuluttajalähtöisyyteen ja innovaatioihin, Fazer kehittää tulevaisuuden vastuullisia ruokaratkaisuja. Haluamme ihmisten kokevan pohjoisen taian. Keskitymme kuluttajatuotteisiin. Fazerilla on toimintaa yhdeksässä maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 1,1 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 9 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin. Northern Magic. Made Real.

Tilaa