FAZER-KONSERNI TAMMIKUU-JOULUKUU 2021: VAKAA KEHITYS JATKUI

Report this content

Tämän lehdistötiedotteen sisältämät taloustiedot on johdettu Fazer-konsernin konsernitilinpäätöksestä, joka on laadittu Kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti (International Finance Reporting Standards, IFRS). Tämän tiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu. Vuoden 2021 tilinpäätös julkaistaan viikolla 11.

Fazer Food Servicesin myynti saatettiin päätökseen 31. tammikuuta 2020. Fazer Food Services on raportoitu lopetettuna toimintona yhden kuukauden ajanjaksolle, joka päättyy 31. tammikuuta 2020. Vuonna 2020 Fazer Food Servicesin liikevaihto oli yhteensä 50,8 miljoonaa euroa. Sulkeissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Vuoden 2021 tammi–joulukuu LYHYESTI

 • Liikevaihto nousi 4 prosenttia 1 139,8 miljoonaan euroon (1 101,2) Fazer Makeisten myynnin vahvan kasvun myötä.
 • Vertailukelpoinen EBITDA kasvoi 2 prosenttia 127,8 miljoonaan euroon (125,0). Vertailukelpoinen EBITDA-marginaali oli edellisvuoden tasolla 11,2 prosentissa (11,4 %). EBITDA laski 11 prosenttia 104,6 miljoonaan euroon (117,4).
 • EBITDAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 23,2 miljoonaa euroa (7,6), ja ne liittyivät pääasiassa Ruotsin Fazer Leipomoiden toimintamalliin tehtyihin muutoksiin. 
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 3 prosenttia 62,8 miljoonaan euroon (60,8), joka on 5,5 prosenttia liikevaihdosta (5,5 %).

Liiketoiminnan kassavirta oli yhteensä 77,5 miljoonaa euroa (152,4). Lasku johtui pääasiassa käyttöpääoman epäedullisesta kehityksestä. 

FAZER-KONSERNIN AVAINLUVUT

MEUR, tai kuten ilmoitettu 1–12/2021 1–12/2020 Muutos
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 1 139,8 1 101,2 4 %
Vertailukelpoinen EBITDA 127,8 125,0 2 %
Vertailukelpoinen EBITDA % 11,2 % 11,4 %
EBITDAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 23,2 7,6 204 %
EBITDA 104,6 117,4 -11 %
EBITDA % 9,2 % 10,7 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 62,8 60,8 3 %
Vertailukelpoinen liikevoitto% 5,5 % 5,5 %
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 22,9 8,9 158 %
Liikevoitto 39,9 51,9 -23 %
Liikevoitto % 3,5 % 4,7 %
Tulos ennen veroja 45,6 41,8 9 %
Kauden tulos, jatkuvat toiminnot 31,6 32,6 -3 %
Kauden tulos 32,0 440,4 -93 %
Liiketoiminnan kassavirta 77,5 152,4 -49 %
Oman pääoman tuotto, % 3,5 % 58,8 %
Omavaraisuus, % 68,3 % 70,7 %

FAZERIN KONSERNIJOHTAJA CHRISTOPH VITZTHUM:

130-vuotisjuhliaan vuonna 2021 viettäneen Fazerin vakaa kehitys jatkui. Edellisvuoden tapaan vuotta 2021 leimasivat koronapandemia ja sen vaikutukset maailmantalouteen. Jatkoimme panostamista työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, ja pystyimme varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden samalla, kun matkustamista ja liikkumista koskevat rajoitukset vaikuttivat työskentelytapoihimme. Pandemiatilanteen jatkumisen lisäksi haasteita aiheuttivat raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja kuljetusten saatavuus sekä niiden nousevat kustannukset. Liiketoimintaamme vaikuttivat myös kohonneet palkka- ja energiakustannukset. Vaikka emme täysin säästyneet pandemian vaikutuksilta, aktiiviset toimemme vaikutusten hillitsemiseksi, vahva brändimme ja rakastetut tuotteemme sekä rohkea innovaatiotyömme tukivat liiketoimintamme kestävyyttä ja toimintakykyä. Näiden tekijöiden ansiosta Fazer-konsernin liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITDA nousivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2021 Fazer Leipomoiden vakaa kehitys jatkui ja liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Jatkoimme aktiivisesti Fazer Leipomoiden liiketoiminnan kehittämistä vuoden aikana. Otimme Fazer Leipomot Ruotsissa käyttöön uuden toimintamallin, johon kuuluu jälleenmyynti- ja jakelusopimus Polfärsktin kanssa, ja suljimme Lundin leipomon syyskuussa. Uusi malli on ollut menestyksekäs, ja olemme jo saaneet positiivisia tuloksia kannattavuuden, asiakaspalvelun ja ympäristöjalanjäljen osalta. Venäjällä kysyntä oli vahvaa, etenkin paistopistemarkkinoilla. Saman aikaan raaka-ainehintojen nousu ja tuotantotyövoiman saatavuuteen liittyvät haasteet vaikuttivat merkittävällä tavalla Venäjän liiketoimintaamme. Fazer Leipomot Suomen vuosi oli menestyksekäs. Avasimme 17 uutta myymäläleipomoa, mikä nosti suosittujen myymäläleipomoidemme määrän 120:een. Suomessa Fazerin myymäläleipomoissa työskentelee jo 700 ihmistä. Vähittäiskaupan asiakkaiden kiinnostus konseptia kohtaan on yhä vahva, ja leipomoverkoston laajentumiselle on odotettavissa jatkoa. Suuren suosion saavuttanut myymäläleipomokonseptimme on viety myös Viroon, jossa on tällä hetkellä kymmenen myymäläleipomoa. Näistä viisi avattiin vuonna 2021. Tutkimme mahdollisuuksia laajentaa konseptia myös muihin maihin.  

Fazer Makeisten vuosi 2021 oli poikkeuksellisen vahva. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia, ja se saavutti viimeisellä vuosineljänneksellä kaikkien aikojen myyntiennätyksensä. Kaupallisesti vuosi oli vahva, ja kasvu oli erinomaista etenkin suklaapatukoissa sekä lahja- ja kausituotteissa. Jatkuvasti muuttuvien rajoitteiden vuoksi Fazer Retailin liiketoiminta oli epävakaista koko vuoden, mutta toiminnot elpyivät osin vuoteen 2020 verrattuna. Myös matkustajamyynti alkoi vilkastua vuoden 2020 alhaisiin lukuihin verrattuna, mutta jäi yhä selkeästi normaalia alhaisemmalle tasolle. Syksyllä lanseerasimme hankkeen makeistuotannon kehittämiseksi tulevaisuudessa. Suunnittelemme nyt investointia uuteen huippuluokan makeistehtaaseen Suomessa, joka toteutuessaan vastaisi tulevaisuuden kuluttajaodotuksiin, kehittäisi työskentelyolosuhteita ja parantaisi energiatehokkuuttamme. Mikäli suunnitelma toteutuu, uusi tehdas korvaisi nykyiset makeistehtaat Vantaalla ja Lappeenrannassa.

Fazer Lifestyle Foodsin liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla. Jatkoimme liiketoiminnan kehittämistä, ja järjestimme toiminnot uudelleen viiteen liiketoimintayksikköön, tavoitteenamme hyödyntää liiketoiminta-alueen täysi potentiaali liikevaihdon ja tehokkuuden kasvattamiseen. Syksyllä otimme käyttöön uudet kauramyllymme Ruotsissa ja Suomessa. Uusien myllyjen myötä kauramyllykapasiteettimme kaksinkertaistui molemmilla markkinoilla. Valmistelimme myös ksylitolitehtaamme tuotannon aloittamista. Sekä Ruotsin johtavan kasvipohjaisten juomien tuottajan Trensums Foodin osto että Korian-tehtaaseen tekemämme investoinnit kaurajuomakapasiteetin lisäämiseksi tukevat Fazerin vahvaa asemaa ja kasvua kaurajuomien kategoriassa. Näen, että Fazer Lifestyle Foodsilla on vahva pohja tulevalle kasvulle.

Toimialallamme ja koko elintarvikejärjestelmässä tapahtuu tällä hetkellä perustavanlaatuisia muutoksia. Globaali ilmastokriisi, ruokainnovaatioiden ja uusien teknologioiden nopea nousu sekä jatkuvasti kehittyvät kuluttajatrendit muuttavat ruuan tuotanto-, jakelu- ja kuluttamistapoja. Kaikki nämä suuntaukset vaikuttavat merkittävällä tavalla ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiimme. Vuoden aikana edistimme toimintamme vastuullisuutta useilla tavoilla. Yksi näistä toimista on kiertotalouden periaatteita soveltava innovaatiomme, useasti palkittu Fazerin ksylitolitehdas. Muita merkittäviä kohokohtia olivat ilmastotavoitteillemme Science Based Targets -aloitteelta (SBTi) saatu hyväksyntä ja vastuullisuustyömme painopistealueiden (Sustainability Ambitions) päivittäminen.

Vuonna 2022 jatkamme muutosmatkaamme, ja panostamme tässä työssä vahvasti kuluttajatuotestrategiamme toteuttamiseen. Vahva ymmärryksemme muuttuvista kuluttajatarpeista ja -odotuksista ohjaa kaikkien liiketoimintojemme strategisia valintoja tänään ja muovaa huomisen valikoimaa – olipa kyseessä sitten tuotekehitys, innovaatiot, kumppanuudet tai yritysostot. Mahdollinen osakaspohjan laajentaminen listautumalla pörssiin, mistä ilmoitimme 2021, on yksi vaihtoehdoistamme tulevaisuudessa. 

Lisätietoja:

Jouni Grönroos, talousjohtaja, Fazer-konserni, jouni.gronroos@fazer.com, puh. +358 40 504 5125

Joséphine Mickwitz, Executive Vice President, Viestintä ja vastuullisuus, Fazer-konserni, josephine.mickwitz@fazer.com , puh. +358 400 784 889

Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin kello 8-16, media@fazer.com, puh. +385 40 6682 99.

Fazer-konserni

Ruokaelämyksiin keskittyvänä yrityksenä Fazer mahdollistaa jokaiselle päivän parhaista hetkistä nauttimisen. Missiomme, Ruokaa, jolla on merkitys, rakentuu vankalle 130-vuotiaalle perinnöllemme, kuluttajalähtöisyydelle ja innovaatioille kehittäessämme tulevaisuuden vastuullisia ruokaratkaisuja. 8 000 omistautuneen ammattilaisen voimin keskitymme kuluttajatuotteisiin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaamme Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Lisäksi myymme tuotteita noin 40 eri maahan. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä ohjeita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK:n Global Compactin periaatteisiin. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 1,1 miljardia euroa.

Northern Magic. Made Real.


FAZER-KONSERNIN KEHITYS VUONNA 2021

Liikevaihto ja kannattavuus

Fazer-konsernin liikevaihto nousi viime vuoteen verrattuna 4 prosenttia 1 139,8 miljoonaan euroon (1 101,2). Fazer Leipomoiden liikevaihto oli 553,9 miljoonaa euroa (548,0), Fazer Makeisten 433,5 miljoonaa euroa (400,1) ja Fazer Lifestyle Foodsin 179,5 miljoonaa euroa (177,3).

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain, MEUR 1–12/2021 1–12/2020 Muutos
Fazer Leipomot 553,9 548,0 1 %
Fazer Makeiset 433,5 400,1 8 %
Fazer Lifestyle Foods 179,5 177,3 1 %
Konsernin tukifunktiot 18,1 15,1 20 %
Eliminoinnit -45,2 -39,2 15 %
Liikevaihto, yhteensä 1 139,8 1 101,2 4 %

Liikevaihto maittain, MEUR 1–12/2021 1–12/2020 Muutos
Suomi 638,5 615,3 4 %
Ruotsi 218,6 230,8 -5 %
Venäjä 157,4 147,9 6 %
Viro 23,5 19,9 19 %
Latvia 15,5 14,8 5 %
Norja 15,5 7,5 107 %
Liettua 14,0 13,6 3 %
Tanska 13,8 14,8 -6 %
Muut maat 42,9 36,8 17 %
Liikevaihto, yhteensä 1 139,8 1 101,2 4 %


Fazer-konsernin vertailukelpoinen EBITDA kasvoi 2 prosenttia yhteensä 127,8 miljoonaan euroon (125,0) ja oli 11,2 prosenttia (11,4 %) liikevaihdosta. Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen ja energia- ja kuljetuskustannusten nousu sekä palkkainflaatio rasittivat kaikkia liiketoiminta-alueita. EBITDA laski selvästi edellisvuoteen verrattuna ja oli yhteensä 104,6 miljoonaa euroa (117,4) eli 9,2 prosenttia (10,7 %) liikevaihdosta. EBITDA sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä yhteensä 23,2 miljoonaa euroa (7,6). Nämä liittyvät pääasiassa Fazer Leipomot Ruotsin uuden toimintamallin käyttöönottoon. Fazer-konsernin vuoden 2021 vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi yhteensä 62,8 miljoonaan euroon (60,8) ja oli 5,5 prosenttia (5,5 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli yhteensä 39,9 miljoonaa euroa (51,9) ja 3,5 prosenttia (4,7 %) liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 5,6 miljoonaa euroa (-10,1). Rahoituserien merkittävä parannus johtui pääasiassa valuuttakurssieroista. Voitto ennen veroja nousi 45,6 miljoonaan euroon (41,8), ja kauden tulos oli yhteensä 32,0 miljoonaa euroa (440,4 miljoonaa, mukaan lukien 414,3 miljoonan myyntivoitto Fazer Food Servicesin myynnistä tammikuussa 2020 sekä Fazer Food Servicesin kauden tulos tammikuulta 2020).

RAHOITUSASEMA ja kassavirta

Fazer-konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 77,5 miljoonaa (152,4). Lasku johtui pääasiassa käyttöpääoman kehityksestä. Rahavarat olivat 226,5 miljoonaa euroa (345,6). Korolliset nettovelat olivat -95,2 miljoonaa euroa (-213,3) ja velkaantumisaste oli -10,9 prosenttia (-22,8 %). Joulukuun lopussa konsernin tase oli 1 278,2 miljoonaa euroa (1 322,8). Konsernin omavaraisuusaste oli 68,3 prosenttia (70,7 %). 

INVESTOINNIT

Investoinnit olivat 82,4 miljoonaa euroa (104,1), pois lukien rahoitusomaisuuteen tehdyt investoinnit. Suurin osa suurista investoinneista tehtiin Fazer Lifestyle Foodsiin, ja ne liittyivät Lahden uuteen ksylitolitehtaaseen, kauramyllylaajennuksiin Suomessa ja Ruotsissa sekä uusiin kasvipohjaisten tuotteiden tuotantolaitteisiin Korialla. Muihin merkittäviin investointeihin kuuluivat uusiin tuotantolaitteistoihin ja olemassa olevien koneiden päivityksiin tehdyt investoinnit Fazer Leipomoilla ja Fazer Makeisilla.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 64,7 miljoonaa euroa (65,5). 

Henkilöstö

Fazerin henkilöstömäärä oli joulukuun 2021 lopussa 8 049 henkilöä (8 496). Fazer Leipomoilla työskenteli 5 170 henkilöä (5 880), Fazer Makeisilla 2 044 henkilöä (1 904), Fazer Lifestyle Foodsilla 551 henkilöä (428) ja konsernin tukifunktioissa 284 henkilöä (284). Fazer Leipomoiden henkilöstömäärän vähentyminen liittyy Ruotsin uuden toimintamallin käyttöönottoon. Konsernin henkilöstöstä 51 prosenttia työskenteli Suomessa, 29 prosenttia Venäjällä ja 13 prosenttia Ruotsissa.

Koronapandemian alusta lähtien vuodesta 2020 suurin osa Fazerin toimistotyöntekijöistä on ollut etätyössä oman terveytensä ja tuotantotyöntekijöiden terveyden suojelemiseksi. Kaikki tuotantoyksiköt ovat olleet täydessä toiminnassa pandemian aikana. Vuonna 2021 pandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttivat Fazer Retail -yksikön toimintaan Suomessa ja Ruotsissa, ja vaihtelevat rajoitukset ja yleinen epävarmuus johtivat siihen, että osa yksikön henkilökunnasta vaihtoi vakaammille aloille. Kaikki liiketoiminta-alueet kärsivät tuotantotyöntekijöiden heikosta saatavuudesta ja palkkainflaatiosta, etenkin Venäjällä ja Baltian maissa. Fazer vastasi tilanteeseen useilla toimilla vuoden aikana, esimerkiksi ottamalla käyttöön määräaikaisia rekrytointiohjelmia ja tekemällä yhteistyötä henkilöstövuokrausyritysten kanssa.

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain 31.12.2021 31.12.2020 Muutos
Fazer Leipomot 5,170  5,880 -12 %
Fazer Makeiset 2,044 1,904          7 %
Fazer Lifestyle Foods 551 428 29 %
Konsernin tukifunktiot 284 284 -

Henkilöstö maittain 31.12.2021 31.12.2020 Muutos
Suomi  4,079 3,681 11 %
Venäjä 2,344 2,376 -1 %
Ruotsi 1,027 1,762 -42 %
Latvia 275 296 -7 %
Liettua 212 250 -15 %
Viro 77 72 7 %
Tanska 24 52 -54 %
Norja 11 7 57 %

Tutkimus ja kehitys

Vuonna 2021 Fazer jatkoi mittavaa tutkimustyötään, etenkin Fazer Xtech -ohjelmalla. Ohjelma pitää sisällään useita ruokateknologiaan liittyviä T&K-hankkeita, joissa keskitytään etenkin kasvipohjaisiin ruokaratkaisuihin, kasvipohjaisen ruokavalion ravitsemuksellisiin tekijöihin, sokerin käytön vähentämiseen ja ruokatuotannon sivuvirtojen hyötykäyttöön lisäarvon tuottamisen näkökulmasta. Fazer ja Solar Foods jatkoivat strategista kumppanuuttaan Solein2Food-hankkeessa, jonka tavoitteena on kaupallistaa Solar Foodsin kehittämä uusi proteiinituote Solein®. Hankkeessa saavutettiin merkittävä virstanpylväs, kun hanke jätti uuselintarvikehakemuksen EU:n elintarviketurvallisuusviraston EFSAn arvioitavaksi. Fazer oli myös mukana väitöskirjatutkimuksessa, joka koskee viljakuituja ja suoliston ja aivojen välistä yhteyttä. Tutkimukseen kuuluva kliininen interventiotutkimus toteutettiin Örebron yliopistossa Ruotsissa.

Vuonna 2021 Fazer-konsernin tutkimus- ja kehityskulut olivat 8,9 miljoonaa euroa (8,4).

Vastuullisuus

Fazer kehittää ruokaa ratkaisuna ympäristön ja liiketoiminnan kestävyyden varmistamiseksi. Yritys tiedostaa toiminnassaan ne merkittävät vaikutukset, joita elintarvikkeiden viljelemisellä, tuottamisella ja kuluttamisella on ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin. 

Vuonna 2021 Fazer edisti vastuullisuusohjelmansa toimeenpanoa hyvin tuloksin. Fazer toteutti valmistuksensa hiilijalanjälkeä ja toimintojaan kattavan analyysin, jonka pohjalta liiketoiminta-alueille laadittiin etenemissuunnitelmat hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Vähennystavoitteiden määrittelyssä otettiin huomioon Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut tavoitetasot vuodelle 2030. Fazer sai ilmastotavoitteilleen Science-Based Targets -aloitteen hyväksynnän joulukuussa 2021. Fazerin toiminta keskittyy fossiilittoman energian käytön edistämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Viime vuonna Fazer toteutti olennaisuusanalyysin, joka kattoi sen päämarkkinat Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Näkemyksiä kerättiin sadoilta Fazerin sidosryhmiin kuuluvilta, mukaan lukien asiakkaat, liikekumppanit ja omat työntekijät, jotta saatiin tarkempi kuva Fazerin sidosryhmille merkityksellisistä aiheista ja pystyttiin määrittelemään niille tavoitteet. Fazer otti huomioon analyysistä saadut tulokset ja laajensi vastuullisuustavoitteidensa soveltamisalaa. Samalla tavoitteet järjesteltiin uudelleen Fazerin vastuullisuustyön painopistealueiksi (Sustainability Ambitions). Näitä ovat Ilmasto ja kiertotalous, Vastuulliset tuotteet ja innovaatiot, Vastuullinen hankinta ja Ihmiset ja hyvinvointi.

Fazerin viljelijäohjelmien kautta hankitun vastuullisen kaakaon osuus nousi 31 prosentista 52 prosenttiin vuonna 2021. Joulukuun loppuun mennessä 78 prosenttia Fazerin toimittajista (osuutena Fazerin menoista) oli allekirjoittanut konsernin toimittajia koskevat päivitetyt vastuullisuusvaatimukset. Päivitettyjen vastuullisuusvaatimusten käyttöönoton yhteydessä Fazer aloitti myös riskiperusteiset auditoinnit. Toimittajista 21 on auditoitu vastuullisuusvaatimusten osalta. 

KONSERNIN JOHTO JA konsernin johdossa toteutetut muutokset

Mats Liedholm, entinen Fazer Lifestyle Foodsin ja Fazer Ruotsin toimitusjohtaja, siirtyi kokoaikaiseksi Fazer Ruotsin toimitusjohtajaksi marraskuun alussa. Marraskuun lopussa Aaron Barsness nimitettiin konsernin markkinointijohtajaksi (Executive Vice President) ja Fazerin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa uudessa roolissaan 1. tammikuuta 2022.

Joulukuun 2021 lopussa Fazerin johtoryhmään kuuluivat Christoph Vitzthum (konsernin toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja, vt. toimitusjohtaja Fazer Lifestyle Foods), Jenni Gallagher (henkilöstöjohtaja), Jouni Grönroos (talousjohtaja, varatoimitusjohtaja), Markus Hellström (Fazer Makeisten toimitusjohtaja), Sebastian Jägerhorn (lakiasiainjohtaja), Joséphine Mickwitz (viestintä- ja vastuullisuusjohtaja) ja Lara Saulo (Fazer Leipomoiden toimitusjohtaja). Laajennettuun johtoryhmään kuuluivat lisäksi Aaron Barsness (markkinointijohtaja), Marko Bergholm (Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja), Bengt Erlandsson (konsernin hankintajohtaja), Patrik Hellgren (Fazer Leipomot Ruotsin toimitusjohtaja), Vladimir Kalyavin (Fazer Leipomot Venäjän toimitusjohtaja), Mats Liedholm (Fazer Ruotsin toimitusjohtaja), Tom Lindblad (Fazer Makeisten kaupallisten yksiköiden toimitusjohtaja), Anne Mere (Fazer Leipomot Baltian toimitusjohtaja) ja Johan Rosenblom (Fazer Retailin toimitusjohtaja).

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KEHITYS VUONNA 2021

Fazerin liiketoiminta keskittyy leipomotuotteisiin, makeistuotteisiin, kasvipohjaisiin tuotteisiin sekä myllyliiketoimintaan. Liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Fazer Leipomot, Fazer Makeiset ja Fazer Lifestyle Foods. 

Fazer Leipomot: VAKAA KEHITYS haasteellisessa toimintaympäristössä 

Pitkittynyt pandemiatilanne koetteli leipomoliiketoimintaa läpi koko vuoden. Työntekijöiden joustavuuden ja ammattitaidon ansiosta leipomoiden toimintojen jatkuvuus saatiin varmistettua, ja kaikkien leipomoiden ja myymäläleipomoiden toiminta jatkui koko vuoden. Huolimatta haasteista, jotka syntyivät raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen noususta, energia- ja kuljetuskustannuksista sekä työvoiman saatavuuteen liittyvistä haasteista etenkin Venäjällä ja Baltian maissa, Fazer Leipomoiden kehittyi vakaasti vuonna 2021 ja liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla 553,9 miljoonassa eurossa (548,0).

Vuoden aikana Fazer Leipomot jatkoi aktiivista liiketoiminnan kehittämistä. Keväällä Ruotsissa otettiin käyttöön uusi toimintamalli, johon kuului jälleenmyynti- ja jakelusopimus Polfärsktin kanssa sekä Fazerin omasta kenttämyynnistä ja jakeluorganisaatiosta luopuminen. Syyskuussa Lundin leipomo suljettiin. Toimintamallin muutokset vaikuttivat myyntiin keväällä, mutta jo kesän jälkeen myyntimäärät ja markkinaosuudet lähtivät kasvuun.

Fazer Leipomot Suomi oli menestyksekäs ja kehittyi vahvasti vuonna 2021.Gluteenittomien tuotteiden vahvan kehityksen ja 12 uuden gluteenittoman tuotteen lanseerauksen ansiosta Fazer Leipomot saavutti markkinajohtajuuden gluteenittomien tuotteiden segmentissä. Vaalean leivän, ja etenkin artesaanileivän, kysyntä kasvoi läpi koko vuoden. Tumman leivän kysyntä laski, mutta se on yhä merkittävä tuotekategoria Fazer Leipomoille etenkin Suomessa ja Baltian maissa. Fazer Leipomot Suomi investoi uuteen palaleipälinjaan Vantaan leipomossa. Uuden linjan ansiosta tuotannossa voidaan keskittyä entistä vahvemmin kauratuotteisiin, joka on kasvava kategoria Suomessa. Fazerin suosittuun myymäläleipomokonseptiin avattiin 17 uutta leipomoa Suomessa, jossa myymäläleipomoita on nyt kaikkiaan 120. Suomen myymäläleipomoissa työskentelee jo yhteensä 700 ihmistä. Vähittäiskaupan kiinnostus konseptia kohtaan on vahva, ja leipomoverkoston laajentamiselle on suunnitteilla jatkoa. Myymäläleipomokonsepti on viety myös Viroon, jossa on tällä hetkellä kymmenen myymäläleipomoa. Näistä viisi avattiin vuonna 2021. 

Paistopistetuotteiden kysyntä jatkui vahvana Venäjällä, ja kysyntään vastaamiseksi Fazer investoi uuteen pakastettujen paistotuotteiden infrastruktuuriin. Raaka-ainehintojen nousu ja tuotantotyövoiman saatavuuteen liittyvät haasteet vaikuttivat vahvasti Fazer Leipomot Venäjän liiketoimintaan vuoden aikana.

HoReCa-sektori alkoi elpyä keväällä, mutta kysyntä oli yhä selkeästi heikompaa kuin ennen pandemiaa. Uudet rajoitteet alkoivat vaikuttaa sektoriin jälleen Suomessa ja Baltian maissa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vähittäismyynnin päivittäisten asiakasmäärien suuren vaihtelevuuden vuoksi tuoreen leivän menekkiä oli vaikea arvioida, minkä vuoksi leipähävikin määrä kasvoi jonkin verran, etenkin myymäläleipomoissa. Verkkomyynti kasvoi merkittävästi kaikissa liiketoimintayksiköissä.

Fazer Makeiset: vahva KEHITYS epävakailla markkinoilla

Fazer Makeisten vuosi 2021 oli vahva. Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 433,5 miljoonaan euroon (400,1). Koko vuoden jatkuneesta kysynnän ailahtelusta huolimatta makeistuotteiden markkinat kasvoivat, ja Fazer pystyi vahvistamaan asemaansa kaikilla markkinoilla. Kesällä makeismarkkinoita heikensivät kuumat säät, jotka siirsivät kulutusta muihin kategorioihin. Syksyllä kysyntä kuitenkin palautui vahvalle tasolle, ja vuoden viimeisellä neljänneksellä saavutettiin kaikkien aikojen korkein myyntitulos. Kaikki pääkategoriat kasvoivat. Suurinta kasvu oli lahja- ja kausituotteiden sekä suklaapatukoiden kategorioissa. Geisha Crunchy -suklaapatukka oli yksi Fazer Makeisten menestyksekkäimmistä tuotteista vuonna 2021. Ruotsissa kysyntä siirtyi pakatuista makeistuotteista ja karkkipusseista irtokarkkeihin.

Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset vaikeuttivat merkittävästi HoReCa-sektorin, matkustajamyynnin ja Fazer Retailin toimintaa. Suomessa ravintolat määrättiin suljettaviksi huhtikuussa, ja ainoastaan take-away-aterioiden tarjoilu oli sallittua. Asiakasmäärille asetettiin rajoitukset Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa rajoitettiin myös aukioloaikoja. Syksyllä sekä Fazer Retailin että matkustajamyynnin toiminta elpyi, vaikkakin jäi yhä molemmissa selkeästi pandemiaa edeltävää aikaa heikommaksi. Fazer Retail avasi yhteensä viisi uutta Fazer Caféta ja Gateau-leipomomyymälää vuonna 2021 ja lanseerasi uuden Gateau-konseptin Ruotsissa. Tukholman tuotantotilat siirrettiin Skogåsiin keskustan ulkopuolelle. 

Syyskuussa 2021 Fazer Makeiset lanseerasi projektin tutkiakseen vaihtoehtoja makeistuotannon uudistamiseksi Suomessa. Selvityksen tuloksena Fazer Makeiset suunnittelee investoivansa uuteen makeistehtaaseen Suomessa. Jos suunnitelmat toteutuvat, uusi tehdas korvaisi olemassa olevat Vantaan ja Lappeenrannan makeistehtaat. Muutos astuisi voimaan aikaisintaan vuonna 2025. Mahdollinen rakennuspäätös ja päätös uuden tehtaan sijainnista tehdään vuoden 2022 aikana.

Fazer Lifestyle Foods: liikevaihdon kehitys SÄILYI vakaana

Fazer Lifestyle Foodsin aktiivinen kehittäminen jatkui vuoden 2021 aikana, tavoitteena hyödyntää liiketoiminta-alueen täysi potentiaali liikevaihdon ja tehokkuuden kasvattamiseen. Vuonna 2021 liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli yhteensä 179,5 miljoonaa euroa (177,3). Vuoden aikana lanseerattiin useita uutuuksia, mm. Dumle-kaurajuoma, Fazerina Granola -täysjyvämysli, Ruotsissa Avaimenreikä-ravitsemusmerkinnän saanut Frebaco Granola ja Vihreät kuulat -marmeladi. Tuotteet otettiin markkinoilla hyvin vastaan. Myös Frebaco-ruokakauran kysyntä oli Ruotsissa vahvaa.

Kasvipohjaisten tuotteiden markkinat kasvoivat Suomessa, ja kuluttajien valinnoissa näkyi yhä siirtyminen maidosta kasvipohjaisiin juomavaihtoehtoihin. Kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä oli vahvaa ja ylitti selkeästi Fazerin kapasiteetin. Orgaanisen kasvun vauhdittamiseksi Fazer investoi kasvipohjaisten tuotteiden kapasiteetin kasvattamiseen ja Korian tehtaan toimintojen tehokkuuden parantamiseen. Syksyllä avattiin uudet kauramyllyt Ruotsissa ja Suomessa. Niiden myötä Fazerin kauramyllykapasiteetti kaksinkertaistui. Joulukuussa Fazer ilmoitti sopineensa Ruotsin johtavan kasvipohjaisten juomien tuottajan Trensums Foodin hankinnasta. Huipputeknologiaa hyödyntävän Lahden ksylitolitehtaan toimintoja alettiin käynnistää syksyllä. Kaikki toimenpiteet vahvistivat merkittävällä tavalla Fazer Lifestyle Foodsin asemaa nopeasti kasvavilla globaaleilla kauramarkkinoilla Fazerin kaurastrategian mukaisesti.

Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi toimintamalli, joka käsittää viisi itsenäistä liiketoimintayksikköä, joilla on vastuu toiminnan kaikista osa-alueista. Lisäksi toteutettiin ohjelmia tärkeimpien osa-alueiden kehittämiseksi. Liiketoiminta-alueelle perustettiin myös uusi liiketoimintayksikkö, Fazer Foodtech, jonka tehtävänä on vauhdittaa Fazerin innovaatio-ohjelmaa ja vahvistaa Fazerin asemaa innovaatioyrityksenä. Fazer Lifestyle Foods sai useita innovaatiopalkintoja vuoden aikana. Fazerin ksylitolitehtaalle myönnettiin ensin Tähtiteko 2020 -palkinto ja sen jälkeen Suomalaisten Kemistien Seuran kiertotalousinnovaatiopalkinto. Näiden lisäksi ksylitolitehdas voitti ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hankkeen jakaman kiertotalouspalkinnon. Myös Fazer Myllyn ruokakaurainnovaatio (Oat rice) sai huomiota ja palkittiin vuoden parhaana ruokapalvelutuotteena (Årets Foodservicevara) Ruotsissa. Vuonna 2020 ruokakaura palkittiin Ruotsissa Livsmedelspriset 2020 -elintarvikepalkinnolla.

STRATEGIAN TOIMEENPANO VUONNA 2021

Fazer on taloudellisesti vahva yritys, jolla on selkeä strategia. Tulevaisuudessa kasvua haetaan sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Fazerilla on kunnianhimoiset tulevaisuuden kasvutavoitteet, ja myös osakaspohjan laajentaminen listautumalla pörssiin voi tulla ajankohtaiseksi tulevaisuudessa.

Edistääkseen kannattavaa kasvua keskittymällä kuuteen strategiseen painopistealueeseen, Fazer

 1. rakentaa entistä vahvempaa asemaa Suomen parhaana kuluttajatuotebrändinä.
 2. vauhdittaa kasvua innovaatioiden, trendikkäiden kategorioiden ja ruokateknologian avulla.
 3. kehittää johtavaa asemaa Pohjois-Euroopassa.
 4. kehittää työtapoja alan parhaan kannattavuuden saavuttamiseksi.
 5. kehittää ruokaa ratkaisuna ympäristön ja liiketoiminnan kestävyyden varmistamiseksi.
 6. vahvistaa kulttuurista muutosta ja kehittää osaamista muutoksen tueksi.

Vuoden 2021 aikana Fazer jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista useilla strategisilla toimilla:

 • Fazer Leipomot Ruotsissa otettiin käyttöön uusi toimintamalli, johon kuuluu jälleenmyynti- ja jakelusopimus leipomotuotteiden jakeluyritys Polfärsktin kanssa. Lisäksi leipomoiden määrää vähennettiin neljästä kolmeen. Uusi toimintamalli parantaa Fazerin ketteryyttä ja asiakaspalvelua sekä tukee vastuullista ja ympäristöystävällistä leipomoliiketoimintaa.
 • Fazer Lifestyle Foodsin liiketoimintarakenne organisoitiin uudelleen. Uusi rakenne koostuu viidestä itsenäisestä liiketoimintayksiköstä, joilla on vastuu toiminnan kaikista osa-alueista, mikä mahdollistaa vastaamisen asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin entistä paremmin. Yksi uusista yksiköistä on Fazer Foodtech, joka vauhdittaa Fazerin kasvipohjaisen kuluttajatuotevalikoiman laajentamista ja toimii näin keskeisenä osana strategista kehittymistä. Ruokateknologialla on tärkeä rooli Fazerin uudistumisessa nykyaikaiseksi, innovatiiviseksi elintarvikealan yritykseksi, ja se ohjaa konsernin toimintaa kehittyvällä elintarvikealalla.
 • Kauratuotteiden valmistukseen investoitiin Vantaalla rakentamalla huipputeknologiaa hyödyntävä palaleipälinja Vantaan leipomoon ja uudistamalla Vantaan suklaatehtaan yksi tuotantolinja kaurapohjaisten Fazer Oat Choco -tuotteiden tuotantoa varten. Uudet tuotantolinjat aloittavat toimintansa vuoden 2022 aikana.
 • Fazerin myllykapasiteetti kasvoi merkittävästi Lahdessa ja Lidköpingissä Ruotsissa, ja huipputeknologiaa hyödyntävän Fazerin ksylitolitehtaan tuotantoa käynnistettiin Lahdessa. 
 • Fazerin asemaa gluteenittomien leipomotuotteiden markkinoilla vahvistettiin tuoteportfolion vahvalla kehittämisellä ja lanseeraamalla markkinoille 12 gluteenitonta uutuustuotetta.
 • Fazerin myymäläleipomoketjua laajennettiin Suomessa ja Baltian maissa. Joulukuun lopussa Fazer Leipomoiden myymäläleipomoita oli yhteensä 130.
 • Fazer Retailin verkostoa laajennettiin avaamalla yhtensä viisi uutta Fazer Caféta Suomessa ja Gateau-leipomomyymälää Suomessa ja Ruotsissa.
 • Fazer allekirjoitti sopimuksen ruotsalaisen Trensums Foodin ostosta. Trensums Food on Ruotsin johtava kasvipohjaisten juomien valmistaja, jonka strateginen painopiste on kaurapohjaisissa juomissa.
 • Työtapoja kehitettiin alan parhaan kannattavuuden saavuttamiseksi useilla muutosohjelmilla ja tehokkuutta parantavilla toimenpiteillä.
 • Fazerin brändilupauksen, Northern Magic. Made Real., toteuttamista jatkettiin ja Fazer- kuluttajabrändiä vahvistettiin.
 • ESG-asioihin (ympäristö-, sosiaali- ja hallintoasiat) panostettiin vahvasti mm. päivittämällä ja laajentamalla ESG:n soveltamisalaa ja määrittämällä vastuullisuustyön painopistealueet, asettamalla tutkimustuloksiin perustuvat ilmastotavoitteet ja tarkentamalla niihin liittyviä liiketoiminta-alakohtaisia etenemissuunnitelmia päästöjen vähentämiseksi, määrittämällä uudelleen konsernin ESG-hallinnon rakenteen, uusimalla tiettyjä raaka-aineita koskevat sitoumukset ja työskentelemällä toimittajien kanssa konsernin tason päivitettyjen toimittajien vastuullisuusvaatimuksien osalta.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti Fazer arvioi ja analysoi säännöllisesti konsernin strategisia, operatiivisia ja taloudellisia riskejä ja toimii riskien vähentämiseksi. 

Raaka-aineiden ja tuotteiden hinta ja saatavuus

Kannattava kasvu on oleellinen osa Fazerin strategiaa. Fazer ostaa suuria määriä raaka-aineita, ja tiettyjen avainraaka-aineiden oikeudenmukainen hinnoittelu ja saatavuus on kriittisen tärkeä osa Fazerin liiketoiminnan menestystä. Raaka-aineiden, tuotteiden tai kuljetusten kustannusten merkittävä ja nopea nousu saattaa vaikuttaa Fazerin kannattavuuteen, mikäli kustannusten nousua ei pystytä siirtämään tuotteiden hintoihin viiveettä.

Jotta Fazerilla olisi hyvät tiedot tärkeimpien raaka-aineiden markkinakehityksestä, se parantaa jatkuvasti yhteistyötä valittujen toimittajiensa kanssa ja etsii vaihtoehtoisia kilpailukykyisiä toimittajia riskien hallitsemiseksi. Uudet vaihtoehtoiset toimittajat parantavat hintojen kilpailukykyä, lisäävät tuotantokapasiteettia tarpeen mukaan ja voivat laskea hankintariskiä. Fazer-konsernin hankintojen tavoitteena on hallita hinnoitteluun, laatuun, kapasiteettiin, saatavuuteen ja muihin vaatimuksiin liittyviä riskejä. Raaka-aineiden hinnat on suojattu hyväksyttyjen politiikkojen mukaisesti. Vuonna 2021 pääraaka-aineiden hintoihin, energiaan ja kuljetuskustannuksiin kohdistunut nousupaine koetteli kaikkia liiketoiminta-alueita. Fazer toimi aktiivisesti tästä syntyneiden haittavaikutusten hillitsemiseksi. Tuotantokustannusten nousua ei pystytty kuitenkaan täysin kattamaan eikä tuotteiden hintojen nostoja näin voitu välttää. 

Muutokset kilpailuympäristössä

Elintarvikeala on vahvasti kilpailtu. Fazerin merkittävimmissä kilpailijoissa on ruoka-alan yrityksiä, jotka toimivat useilla maantieteellisillä alueilla tai paikallisesti ja alueellisesti. Fazerin on pystyttävä vastaamaan tehokkaasti kilpailijoiden tahoilta tuleviin haasteisiin, jotta se voi ehkäistä kilpailun haittavaikutuksia liiketoiminnalleen. Suurten kilpailijoiden yhdentyminen voi muuttaa markkinadynamiikkaa ja mahdollisesti myös Fazerin asemaa. Kilpailua seurataan jatkuvasti konsernin ja liiketoiminta-alueiden tasolla riskien hallitsemiseksi. Fazerin tavoitteena on vastata kilpailuun korkeaprofiilisten brändituotteiden portfoliolla, hallitsemalla aktiivisesti asiakassuhteita ja kehittämällä tuoteportfoliota kilpailijoista erottumiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Saadakseen tietoa kuluttajien tarpeista ja odotuksista ja pystyäkseen vastaamaan niihin Fazer investoi vahvasti kuluttajatietämyksen lisäämiseen ja kehittää tuoteportfoliotaan tämän tietämyksen pohjalta. Vuonna 2021 kilpailuympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Maine ja brändi

Fazerin maineen ja brändi-imagon edistäminen ja suojeleminen on ensiarvoisen tärkeä osa konsernin menestystä. Fazerin menestys on yhteydessä sen kykyyn ylläpitää ja edistää brändejään ja kykyyn kehittää portfoliotaan uusilla tuotteilla, jotka vastaavat kuluttajien odotuksiin. Jotta Fazer-brändi pysyy merkityksellisenä kuluttajille eikä siihen kohdistu haitallisia assosiaatioita, sen on vastattava aktiivisesti kuluttajien hyvinvointia koskeviin tarpeisiin sekä otettava huomioon sellaiset muutokset kuluttajien tarpeissa ja näkemyksissä, jotka liittyvät esimerkiksi tiettyjen ainesosien hyväksyttävyyteen, tuotteiden ravitsemuksellisia tekijöitä koskeviin odotuksiin sekä ainesosien, tuotantoketjun ja pakkausten vastuullisuuteen.

Lisäksi Fazerin kyky ylläpitää ja kehittää brändi-imagoa riippuu sen kyvystä ennakoida tulevat muutokset ja mukautua nopeasti muuttuviin markkinoihin ja mediaympäristöihin, mukaan lukien etenkin olemassa olevat ja nousevat sosiaalisen median ja verkkomyynnin alustat. Vuonna 2021 Fazer-brändin maine pysyi vahvana. Tämä oli yhdeksäs perättäinen vuosi, kun yritys valittiin Suomen kymmenen maineikkaimman brändin joukkoon.

Osaamisen hallinta

Fazerin strategian toteutuksessa ja strategisessa muutoksessa tarvitaan uusia taitoja ja osaamista. Jotta Fazer voi varmistaa kilpailukyvyn ja kannattavan kasvun sekä parantaa toimintojensa tehokkuutta, sen on pystyttävä houkuttelemaan ja pitämään työntekijät, joilla on tarvittavia taitoja ja osaamista. On olemassa riski, että elintarvikeala ei houkuttele kaikkein pätevintä työvoimaa. Fazer on saanut hyviä tuloksia työnantajakyselyissä Suomessa ja pystynyt houkuttelemaan osaavia työntekijöitä. Maissa, joissa Fazer on vähemmän tunnettu, esimerkiksi Ruotsissa, on keskitytty vahvasti työnantajabrändäykseen ja toteutettu muita toimenpiteitä, joilla Fazerin tunnettuutta työnantajana voidaan vahvistaa.

Fazer pyrkii jatkuvasti tunnistamaan sellaisia työntekijöitä, joissa on runsaasti potentiaalia ja joiden erikoisosaaminen vastaa tulevaisuuden tarpeita. Kehittämällä ja parantamalla palkitsemisjärjestelmiään, koulutusohjelmiaan ja urakehitysohjelmiaan Fazer varmistaa, että osaavaa työvoimaa on saatavilla myös tulevaisuudessa.

Yrityskauppoihin liittyvät riskit

Orgaanisen kasvun lisäksi mahdolliset yritysostot ovat yksi tapa, joilla Fazer pyrkii saavuttamaan tavoitteensa ja toteuttaa strategioitaan. Tuottamattomat hankinnat tai epäonnistuminen hankitun yrityksen integroimisessa voivat johtaa kannattavuuden heikentymiseen tai haitata yhtiöstrategian toteutumista. Fazer arvioi säännöllisesti mahdollisia strategisia toimia, kuten yrityshankintoja, yhteisyritysmahdollisuuksia ja muita strategisia liittoja, jotka tukevat sen strategisia tavoitteita. On mahdollista, ettei Fazer pysty tunnistamaan tai pienentämään näihin strategisiin toimiin liittyviä riskejä. Fazerin menestys on osittain riippuvainen sen kyvystä tunnistaa sopivat toimet, neuvotella suotuisista ehdoista, integroida liiketoimia tai erottaa niitä toisistaan, havaita strategisista ostoista syntyvien hyötyjen, säästöjen tai synergioiden koko laajuus sekä minimoida mahdolliset ostajien, myyjien ja strategisten kumppaneiden väliset kiistat. Fazerin yritysostot tai niihin liittyvät toimet, kuten uudelleenorganisoinnit, rakenneuudistusohjelmat ja muutosaloitteet, voivat johtaa siihen, että Fazerin on oston jälkeen kirjattava arvonalentumistappioita tai toimittava kustannusten vähentämiseksi, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti Fazerin taloudelliseen tulokseen.

Fazer on luonut yrityskauppaprosesseja ja koonnut niistä vastaavan konsernin tasolla toimivan yrityskauppatiimin, joka hallinnoi yrityskauppatoimintaa ja tukee yrityskauppojen toteutusta. Näiden kauppojen onnistumista tuetaan myös ulkoisilla asiantuntijapalveluilla.

Ihmisoikeudet toimitusketjussa

Toimitusketjun tehokas valvonta on tärkeää asiakkaiden ja kuluttajien luottamuksen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Tiettyjen raaka-aineiden, kuten kaakaon, hankintaan liittyy ihmisoikeusongelmia. Fazer tekee järjestelmällistä sisäistä työtä määritelläkseen hankinnan vastuullisuuden varmistavat tekijät ja kehittääkseen näiden tekijöiden mukaiset hankintaprosessit. Ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä hallitaan lisäksi noudattamalla YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita ja niihin liittyviä prosesseja. Fazer on ottanut käyttöön whistleblowing-kanavan, jonka kautta epäillyistä väärinkäytöksistä voi ilmoittaa. Hankintaketjun toimittajiin liittyvien riskien kartoitus tehdään useiden indikaattoreiden perusteella. Fazer toteuttaa laaja-alaisia laatu-, turvallisuus- ja vastuullisuustoimia ja laadunvarmistusmenettelyjä useilla tasoilla ennen kuin toimija hyväksytään toimittajaksi. Hankintaa keskitetään niihin toimittajiin, joilla on käytössä kehittyneet vastuullisuuskäytännöt tai jotka ovat muutosmyönteisiä. Fazerin toimittajien on pyrittävä jatkuvasti parantamaan ihmisoikeuksiin, ympäristöön sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä toimiaan sekä liiketoimintansa eettisyyttä. Vuonna 2020 Fazer päivitti toimittajia koskevat vastuullisuusvaatimuksensa ja kehitti toimittajiin kohdistuviin tarkastuksiin liittyviä prosesseja. Kaikkien Fazerin toimittajien sekä toimittajien työntekijöiden ja alihankkijoiden on noudatettava toimittajia koskevia vastuullisuusvaatimuksia. Joulukuun 2021 loppuun mennessä 78 prosenttia Fazerin toimittajista (osuutena Fazerin menoista) oli allekirjoittanut konsernin tavarantoimittajia koskevat päivitetyt vastuullisuusvaatimukset. 

Geopoliittinen epävarmuus

Fazer toimii kahdeksassa maassa ja myy tuotteitaan noin 40 maahan. Poliittiset kehityssuunnat ja muutokset lainsäädännössä voivat heikentää Fazerin liiketoimintaa. Fazer seuraa aktiivisesti poliittisen tilanteen ja lainsäädännön kehittymistä omilla markkinoillaan ja osallistuu eri viranomaisten kanssa käytävään vuoropuheluun hankkeista, jotka liittyvät läheisesti yrityksen toimintoihin.

Laeissa ja määräyksissä tapahtuneet muutokset

Elintarvikeala on vahvasti säänneltyä ja valtionhallinnon valvonnassa. Elintarvikkeiden tuotantoa, pakkausta ja jätehuoltoa sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevia käytäntöjä säännellään useilla laeilla ja määräyksillä. Valtionhallinnon viranomaiset muuttavat säännöllisesti sekä itse lakeja ja määräyksiä että olemassa olevien säännösten tulkintoja. Lisäverojen kohdentaminen tiettyihin tuotteisiin tai ainesosiin voi vaikuttaa haitallisesti Fazerin liiketoimintaan. Ilmastonmuutoksen eteneminen saattaa johtaa uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin, joiden avulla ilmastonmuutoksen vaikutuksia pyritään vähentämään tai hillitsemään. Nämä muutokset saattavat lisätä energiaan tai pakkaamiseen liittyviä toimintakustannuksia niihin kohdentuvien verojen tai säännösten kautta. Osana laaja-alaisia vastuullisuustoimiaan Fazer parantaa toimintojensa energiatehokkuutta jatkuvasti ja pyrkii huomattaviin päästövähennyksiin koko toimintaketjussa. 

Asiakaspohjan konsolidoituminen ja vähittäiskauppa-asiakkaiden vahvistuminen

Vähittäiskauppa-asiakkaat, kuten supermarketit, halpamyymälät, verkkokaupat ja vähittäiskauppaverkostot, saattavat jatkaa konsolidoitumista tai joutua uusien elintarvikkeiden vähittäiskauppamarkkinapelureiden ostokohteiksi. Tämän kehityksen myötä asiakkaita on vähemmän, ne ovat aiempaa suurempia ja näin myös neuvotteluasemaltaan vahvempia. Suuret vähittäiskauppa-asiakkaat voivat poistaa yhtiön tuotteita valikoimistaan tai vähentää niiden hyllytilaa tai vaatia alhaisempia hintoja, laajempia myynninedistämisohjelmia tai pidempiä maksuehtoja. Fazer hillitsee vähittäiskaupan konsolidoitumis- ja vähittäiskaupan vahvistumiseen liittyviä riskejään rakentamalla aktiivisesti asiakassuhteita ja strategisia kumppanuuksia, ylläpitämällä korkeaprofiilista tuote- ja brändivalikoimaa, kehittämällä palvelutasoa ja huolehtimalla tuotannon kustannustehokkuudesta kilpailukykyisten hintojen varmistamiseksi. 

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa Fazerin toimitusketjuun ja toimintoihin tulevaisuudessa. Hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasut ilmakehässä ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat myös tulevaisuudessa säätiloihin eri puolilla maapalloa. Näiden muutosten odotetaan lisäävän äärimmäisten sääilmiöiden ja luonnonkatastrofien esiintyvyyttä sekä vaikuttavan veden saatavuuteen ja laatuun. Nämä vaikutukset nostavat globaaliin ruuantuotanto- ja jakelujärjestelmään kohdistuvia riskejä. Ilmastonmuutoksen myötä laskeva maatalouden tuotantokyky saattaa heikentää ostettavien tuotteiden saatavuutta. Näihin tuotteisiin kuuluu mm. kaakao, joka on erityisen herkkä ilmastonmuutoksille ja kriittinen raaka-aine Fazerille. Muita tähän ryhmään kuuluvia raaka-aineita ovat viljat, kasviöljyt, sokeri, pähkinät ja maitotuotteet.

Kyberturvallisuus

Fazer on yhä riippuvaisempi tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä ja ulkoisista datapalveluiden tuottajista. Verkostojen yhteenliittymisten, palveluiden ulkoistamisen ja verkkopalveluiden vuoksi yritysten on vaikea seurata tehokkaasti omien tietojensa tietoturvallisuutta. Pitkittyvät häiriöt tietojärjestelmissä, maksuliikenteessä tai muualla toimitusketjussa tai muut poikkeukselliset tilanteet, kuten kyberhyökkäykset, voivat keskeyttää yritysten toiminnot tai toimitusvirrat ja aiheuttaa näin merkittäviä taloudellisia tappioita. Fazer keskittyy yhä vahvemmin tietoturvallisuuteen liittyvien riskien tunnistamiseen ja lisää tietoturvallisuutta koskevaa toimintakykyään koulutuksilla ja testaamisella sekä jatkuvalla liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelulla. 

Covid-19 ja muut pandemiat

Globaalit ja alueelliset pandemiat, koronapandemia mukaan lukien, voivat heikentää Fazerin liiketoimintoja, taloudellista suoritusta ja toimintojen tuloksellisuutta. Pandemiat voivat haitata Fazerin liiketoimintaa monilla eri tavoilla, riippuen pandemian vakavuudesta, laajuudesta ja kestosta. Vaikka koronapandemia vaikutti Fazeriin, sen liiketoiminnot myös osoittivat kestävyytensä vuonna 2021. Fazer hallitsi ja hillitsi pandemiaan liittyvä riskejä ylläpitämällä ja toimeenpanemalla määrätietoisia liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmia sekä maa- ja toimintokohtaisia menettelyjä. Fazerin taloudellinen tilanne ja kassavirta pysyivät vahvoina.

Vahinkoriskit 

Toimintojen merkittävät keskeytykset, jotka voivat johtua esimerkiksi tulipaloista, pölyräjähdyksistä tai tuotantolaitteistojen vioista, voivat heikentää Fazerin liiketoimintoja ja toimituskykyä. Näitä riskejä hallitaan prosessien jatkuvilla parannuksilla, riskiarvioinneilla, liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmilla ja vakuutusten kautta tehtävällä riskien siirrolla. 

Taloudellisten riskien hallinta

Konserniin kohdistuu useita taloudellisia riskejä. Näitä ovat mm. valuuttakurssi-, hyödyke-, korko-, likviditeetti- ja jälleenrahoitus- sekä vastapuoliriskit. Taloudellisten riskien hallintaan liittyvät tavoitteet ja periaatteet sekä hyödykekohtaista riskienhallintaa koskevat periaatteet määritellään yhtiön hallituksen hyväksymissä politiikoissa. Lisätietoja taloudellisten riskien hallinnasta on saatavilla viikolla 11 julkaistavan tilinpäätöksen liitetiedoista.

VUOSI- JA TALOUSKATSAUS 2021

Fazer julkaisee vuoden 2021 vuosikatsauksen viikolla 11 yrityksen verkkosivuilla osoitteessa fazergroup.com. Tiedot sisältävät hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, muita kuin taloudellisia tietoja koskevan raportin sekä hallinnointia ja palkitsemista koskevat tiedot.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuussa 2022 Fazer allekirjoitti uuden, vastuullisuustavoitteisiin sidotun 200 miljoonan euron RCF-luottosopimuksen. Rahoitusjärjestely on Fazerille virstanpylväs taloudellisten tavoitteiden ja vastuullisuustavoitteiden yhdistämisessä ja vahvistaa yhtiön taloudellisen ja ei-taloudellisen kehityksen välistä yhteyttä tukien samalla Fazerin tavoitetta asemoitua johtavaksi yhtiöksi vastuullisuudessa.

Fazer ilmoitti tammikuussa 2022 suunnittelevansa investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa. Jos suunnitelmat toteutuvat, uusi tehdas korvaisi olemassa olevat Vantaan ja Lappeenrannan makeistehtaat. Muutos astuisi voimaan aikaisintaan vuonna 2025. Mahdollinen rakennuspäätös ja päätös uuden tehtaan sijainnista tehdään vuoden 2022 aikana.

Tammikuussa 2022 Ruotsin kilpailuviranomainen hyväksyi Fazerin ja Trensums Foodin välisen yrityskaupan, ja toimet kaupan viimeistelemiseksi käynnistyivät. Kaupan odotetaan toteutuvan 28.2.2022.

Tilaa

Multimedia

Multimedia