Fazerin kunnianhimoisille ilmastotavoitteille Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä

Report this content

Fazer keskittyy ruokaelämyksiin ja näkee ruuan merkityksen useiden globaalien kysymysten ratkaisuna. Tavallamme kasvattaa, tuottaa ja kuluttaa ruokaa on merkittävä vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiimme. Science Based Targets -päästövähennysaloite (Tieteeseen perustuvat tavoitteet -aloite, SBTi) on nyt hyväksynyt ja validoinut Fazerin ilmastotavoitteet. Fazerin ilmastotoimet edistävät Pariisin ilmastosopimuksessa vahvistettua tavoitetta pitää ilmaston lämpeneminen alle 1,5°C:ssa.  

Elintarvikejärjestelmä käy parhaillaan läpi perustavanlaatuista muutosta. Globaali ilmastokriisi, ruokainnovaatioiden nopea kehitys ja uusien teknologioiden nousu sekä kovalla tahdilla muovautuvat kuluttajatrendit muuttavat ruoan tuotantoa, jakelua ja kuluttamista sekä suhtautumista ruokaan. Kuluttajat ovat yhä tietoisempia ruuan vaikutuksesta hyvinvointiin ja ympäristöön ja vaativat enenevissä määrin tietoa ruuan alkuperästä ja tuotantotavoista sekä sen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön.

Fazerin kunnianhimoinen vastuullisuustyö heijastuu missiossamme: ’Ruokaa, jolla on merkitys’. Strategiamme mukaisesti kehitämme vastuullisia ruokaratkaisuja, jotka tukevat ympäristön ja liiketoiminnan kestävyyttä. Fazerin vastuullisuusohjelma on aina ollut kunnianhimoinen, ja nyt hyväksytyt uudet tavoitteet osoittavat entistä vahvemmin sitoutumisemme globaaleihin ilmastotoimiin. Toimintamme sekä tukee ympäristömme suojelua että tuo etuja kuluttajille ja liiketoiminnallemme”, sanoo Fazer-konsernin konsernijohtaja Christoph Vitzthum

Fazerin toimet tukevat globaalia tavoitetta pitää maapallon lämpeneminen alle 1,5°C:ssa

Ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävä päästöjen vähentäminen on jo pitkään ollut merkittävä osa Fazerin vastuullisuusohjelmaa. Koska SBT:sta on tullut maailmanlaajuisesti tunnettu standardi yrityksille, jotka haluavat vähentää hiilidioksidipäästöjään, sitoutuminen aloitteeseen oli luonnollinen jatke Fazerin ilmastotoimille. Fazerin uusien ilmastotavoitteiden taustalla on Pariisin sopimuksessa asetettu globaali päämäärä pitää maapallon lämpeneminen alle 1,5°C:ssa. Uusien tavoitteiden myötä Fazer liittyy ilmastonmuutosta torjuvien kansainvälisten yritysten eturintamaan.  

Fazerin kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet pyritään saavuttamaan sekä Fazerin omiin toimintoihin että koko arvoketjuun kohdistuvilla toimilla.

Fazer

  • vähentää absoluuttisia scope 1 ja 2 hiilidioksidipäästöjään: vuoden 2020 lähtötasoon verrattuna 42 % vuoteen 2030 mennessä
  • vähentää absoluuttisia scope 3 hiilidioksidipäästöjään: vuoden 2020 lähtötasoon verrattuna 42 % vuoteen 2030 mennessä
  • kannustaa toimittajiaan sitoutumaan yhtä lailla tieteeseen perustuviin tavoitteisiin; tavoite on, että 53 % Fazerin arvoketjun hankinnoista (ml. raaka-aineet, palvelut, logistiikka ja jakelu) tehdään SBTi:hin sitoutuneilta toimittajilta vuoteen 2025 mennessä

Fazerin päästövähennystoimet

Fazer päästövähennystavoitteet on tarkoitus saavuttaa vähentämällä fossiilisten energianlähteiden käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Fazerin tuotantoyksiköissä on jo useiden vuosien ajan tehostettu energiankäyttöä. Vihreään sähköön on siirrytty asteittain. Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa ostettu sähkö on jo 100-prosenttisesti muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin olevaa vihreää sähköä. Koko konsernin tasolla vihreän sähkön osuus oli 86 % vuonna 2020.

Fazer on hiljattain päivittänyt suunnitelmansa energia- ja ilmastotoimien osalta. Suunnitelma koskee kaikkia Fazerin toimintoja kaikissa sen toimintamaissa. Suunnitelmaan kuuluu muun muassa maakaasun vaihtaminen biokaasuun, lämmön talteenoton lisääminen, ilmanvaihdon parantaminen ja investoinnit biolämpöön.

Koska suurin osa Fazer-konsernin vuosittaisista kokonaispäätöistä on peräisin raaka-ainetuotannosta, yhteistyö tuotantoketjun toimijoiden kanssa jatkuu tiiviinä myös jatkossa. Tavoitteenamme on päästövähennykset sekä Fazerin omissa toiminnoissa että koko arvoketjussa. Fazer kannustaa toimittajiaan sitoutumaan yhtä lailla tieteeseen perustuviin tavoitteisiin; tavoite on, että 53 % Fazerin arvoketjun hankinnoista tehdään SBTi:hin sitoutuneilta toimittajilta vuoteen 2025 mennessä

Fazer seuraa aktiivisesti tieteellistä ja teknologista kehitystä. Uskomme, että käyttöön saadaan jo pian uusia ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä irtautumaan fossiilisista energianlähteistä ja vähentämään päästöjään. Lisäksi Fazer kehittää omia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi yhdessä yrityskumppanien, asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Fazer raportoi ilmastotoimiensa tuloksista vuosittain.

”Fazerilla on toteutettu päästövähennystoimia jo vuosia. Science Based Targets -aloite antaa ilmastotoimillemme maailmanlaajuisesti tunnustetun kehyksen, jonka puitteissa jatkamme toimiamme yhdessä sidosryhmien kanssa. Yrityksillä ja niiden toimitusketjuilla on hyvin oleellinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Liittymällä SBT-aloitteeseen sitoudumme vähentämään päästöjä sekä omassa liiketoiminnassamme että koko arvoketjussa. Pariisin sopimuksessa asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa vain, jos kaikki arvoketjun toimijat ovat mukana”, Fazer-konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Joséphine Mickwitz sanoo.   

Mikä SBTi on?

Tieteeseen perustuvat tavoitteet (Science Based Targets initiative, SBTi) on YK:n Global Compact -aloitteen, Maailman luonnonvarainstituutin, Maailman luonnonsäätiön ja CDP:n välinen yhteistyöaloite. Aloitteen tarkoituksena on edistää yritysten ilmastotyötä asettamalla kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonepäästöjen vähennyksille. Yritysten asettamia tavoitteita pidetään tieteeseen perustuvina, jos ne vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita – eli ilmaston lämpenemisen rajoittamisen alle 2 °C:seen ja mieluiten 1,5 °C:seen verrattuna teollistumista edeltäneeseen aikaan. 

Lisätietoja: https://sciencebasedtargets.org 

Lisätietoja:  

Joséphine Mickwitz, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Fazer-konserni, puh. +358 400 784 889, josephine.mickwitz@fazer.com 

Fazerin mediapuhelinlinja on avoinna ma–pe klo 8–16, puh. 040 668 2998 

Fazer-konserni

Ruokaelämyksiin keskittyvänä yrityksenä Fazer mahdollistaa jokaiselle päivän parhaista hetkistä nauttimisen. Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle vuonna 1891, hänen missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on merkitys: tuottaa ilon hetkiä ihmisille ympärillään. Toteuttaakseen visionsa Kohti täydellisiä päiviä Fazer luo uusia makuja, perinteitä ja ruokaelämyksiä. Luottamalla vankkaan perintöönsä, kuluttajalähtöisyyteen ja innovaatioihin, Fazer kehittää tulevaisuuden vastuullisia ruokaratkaisuja. Haluamme ihmisten kokevan pohjoisen taian. Keskitymme kuluttajatuotteisiin. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 1,1 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 8 500 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.

Northern Magic. Made Real.

Tilaa

Multimedia

Multimedia