Ihmisarvoa loukkaavat puheet ja tavaramerkin loukkaus

Fazerin tietoon on tullut, että J. Kärkkäinen Oy on 19.4.2017 KauppaSuomi -nimisessä lehdessä julkaissut useita ihmisarvoa loukkaavia kirjoituksia sekä käyttänyt luvatta Fazerin tavaramerkkiä.

Fazer ei hyväksy eettisten periaatteidensa vastaista toimintaa

Fazer kunnioittaa jokaisen yksilön arvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia. Fazer ei suvaitse syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia (ihmisarvot).

Fazer-konsernin eettiset periaatteet perustuvat Fazerin arvoihin ja kansainvälisiin, UN Global Compact:in luomiin ohjeisiin, joiden tavoitteena on edistää yritysten kestävää kehitystä ja hyvää yrityskansalaisuutta. Eettiset periaatteet ohjaavat työtämme kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toimintamaissa.

Fazer on jo aiemmin huomauttanut Kärkkäiselle ja sen pääomistajalle/toimitusjohtajalle paheksuvansa yhtiön ja sen osakkaan esittämiä ihmisarvoa loukkaavia kirjoituksia.

Fazer ei hyväksy tavaramerkkiensä luvatonta käyttöä

Kärkkäinen on edellä mainitussa verkkolehdessä julkaissut mainoksen, johon on liitetty Fazerin tavaramerkki ilman Fazerin lupaa. Mainoksessa on annettu ymmärtää, että Fazer on mukana Kärkkäisen kampanjassa tai tukee sitä. Fazer ei ole antanut Kärkkäiselle lupaa käyttää Fazerin tavaramerkkiä, eikä ole tukenut kampanjaa tai ole muutoin mukana kampanjassa.

Tavaramerkin haltijalla on tavaramerkkilain nojalla yksinoikeus käyttää tavaramerkkiä tuotteidensa ja palveluidensa tunnuksena. Yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää tavaramerkkiä. Lisäksi kansainvälisissä markkinoinnin perussäännöissä kielletään oikeudetta käyttämästä markkinoinnissa toisen yrityksen nimeä, lyhennettä, logoa, tavaramerkkiä tai muuta tunnusoikeutta sekä sopimattomasti käyttämästä hyväksi näihin liittyvää toisen yrityksen mainetta ja tunnettuutta (goodwill).

Fazer kieltää Kärkkäistä käyttämästä Fazer-konsernin tavaramerkkejä ilman etukäteistä kirjallista lupaa.

Fazer ei hyväksy Kärkkäisen toimintaa

Koska Fazer tavaramerkki on julkaistu ihmisarvoja loukkaavia kirjoituksia sisältävässä lehdessä, kuluttajat ovat ottaneet yhteyttä Fazeriin paheksuen Fazerin osallistumista Kärkkäisen toimintaan. Kärkkäisen toiminta on vastoin Fazer-konsernin eettisiä periaatteita sekä vaikuttaa negatiivisesti maineeseemme ja liiketoimintaamme, mitä emme voi hyväksyä.

Edellä todetuin perustein Fazer lopettaa tuotteidensa jakelun Kärkkäiselle välittömästi, mikäli Kärkkäinen tai sen pääomistaja/johtohenkilö jatkossa i) loukkaa ihmisarvoja, taikka ii) luvatta käyttää Fazer-konsernin tavaramerkkejä tai nimeä.

Tilaa