Kyselytutkimus: Ruuan merkitys hoidossa ja yksilöllisyys korostuvat tulevaisuuden sairaalassa

Report this content

Tuoreen Tulevaisuuden sairaala 2019 -tutkimuksen mukaan ravitsemus nähdään aiempaa vahvemmin keskeisenä osana hoitoa, kuntoutuksen tukena. Päättäjille ruuan merkitys korostuu kokonaisvaltaisesti ennen hoitojaksoa, sen aikana sekä kotiuttamisen jälkeen. Sekä potilaat että päättäjät odottavat ruuan olevan maukasta ja ravintosisällöltään paranemista tukevaa. Tulevaisuudessa toivottiin lisää joustavuutta ja valinnanvapautta ateriavaihtoehtoihin esimerkiksi digitaalisten ratkaisujen avulla. 

Fazer toteutti tammikuussa 2019 tutkimuksen sairaaloiden potilasruokailun roolista koko hoitoketjussa. Tulevaisuuden sairaala 2019 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sairaaloiden tulevaisuuden ruokatarpeita ja näkemyksiä siitä, millaisia muutoksia tai mahdollisia esteitä sairaalamaailman ruokapalveluihin jatkossa kohdistuu. Tutkimuksen toteutti Fazerille Innolink.

Ruoka tukee kuntoutusta, myös henkisesti

Tutkimukseen vastanneiden päättäjien ja asiakkaiden mukaan ruokaan pitää kiinnittää huomiota ennen sairaalahoitoa, sen aikana ja jälkeen. Vastanneiden päättäjien mielestä ruuan merkitys potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa kasvaa tulevaisuudessa. Paranemisen kannalta onkin olennaista, että ruoka on oikeanlaista ja ravintosisältö on kohdallaan.

Tietoa ravinnon laaja-alaisesta merkityksestä tarvitaan kuitenkin lisää, sillä vain 33 prosenttia asiakkaista kokee saavansa riittävästi tietoa sairaalahoidon ateriapalveluista tai ravitsemuksen merkityksestä. Tietoa ja opastusta tarvitaan ennen sairaalahoitoa, sen aikana ja jälkeen, jotta hoito ja mahdolliset operaatiot voidaan tehdä suunnitellusti.

“Tutkimuksen tulokset haastavat toimijoita pohtimaan, miten hankinnoissa otetaan jatkossa huomioon ruuan laaja-alainen merkitys potilaiden kuntoutumiselle ja jaksamiselle. Yhdessä kumppaneiden kanssa voidaan varmistaa, että potilaslähtöinen ruokapalvelu on osa hoitoketjuja,” sanoo Fazer Food Services Suomen toimitusjohtaja Jaana Korhola.

Hoitotyön vastaavat esimiehet ja tukipalveluiden vastaavat johtajat näkevät muita päättäjiä tärkeämpänä ruokailun ja ruokailuhetken tuottaman mielihyvän ja sosiaalisen tilaisuuden merkityksen. Potilaat kokevat ruokailun usein päivän kohokohtana: se rytmittää päivää ja tarjoaa tekemistä sairaalapäiviin.

Tutkimukset osoittavat kiistatta ravitsemuksen merkityksen niin lapsen kehityksessä, työikäisen hyvinvoinnissa, seniorin jaksamisessa kuin potilaan kuntoutuksessa. Myös tässä tutkimuksessa päättäjät tunnustavat ruuan keskeisen roolin hoitotyössä ja peräänkuuluttavat joustavuutta ja valinnanvapautta muun muassa digitaalisten ratkaisujen avulla.

”Ruuan keskeistä, kiistatonta roolia ei valitettavasti aina tunnusteta hankinnoissa. Oli osapuolina sitten julkiset, yksityiset tai molemmat, kuntalaisen eli asiakkaiden hyvinvoinnin on oltava kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite. Näiden ajatusten pitää näkyä myös hankintakriteereissä”, pohtii Korhola.

Tulevaisuuden ruokapalvelut

Päättäjien mukaan sairaaloiden toimintaa muokkaavat useat eri tekijät, muun muassa monituottajamalli, sairaaloiden välisen yhteistyön lisääntyminen, yksiköiden suureneminen, ikäihmisten määrän lisääntyminen ja hoitoaikojen lyheneminen sekä digitalisaatio.

Sairaalamaailman muutokset vaikuttavat myös ateriapalveluihin. Tulevaisuuden sairaalan ateriapalvelut voidaan toteuttaa vaiheittain, jotta hoitotyö ei vaarannu. Myös ruuan osalta vastauksissa korostuvat ateriapalveluiden yksilöllisyys, ruuan maku ja ravitsemus.

”Kyselyyn vastanneiden tapaan me Fazerilla näemme, että sairaaloiden ateriapalveluita on kehitettävä potilaiden yksilöllisiä tarpeita, ruuan makua sekä ravitsemusta korostaen. Olemme valmistautuneet vastaamaan toiveisiin antamalla potilaille mahdollisuuden valita muutamasta annosvaihtoehdosta esimerkiksi buffetista sekä mahdollisuuden ostaa potilasruokia myös vierailijoille”, kertoo Fazer Food Services Suomen asiakkuusjohtaja Tuomas Nurmela.

Fazer Food Services on Pohjoismaiden johtava ruokaratkaisujen tarjoaja. Suomessa Fazer tarjoaa päivittäin 130 000 lounasta lapsille, nuorille, opiskelijoille, työikäisille ja senioreille noin 600 ravintolassa ympäri Suomen. Fazer toimittaa kotiaterioita esimerkiksi kotihoidon yhteydessä ja huolehtii ruokapalveluista kahdessa sairaalassa.

Tulevaisuuden sairaala 2019 -tutkimus

Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa: paneelikyselynä asiakkaille (n = 1020), jotka ovat olleet sairaalahoidossa ja/tai kotisairaanhoidon asiakkaan viimeisen kolmen vuoden aikana vähintään yhden vuorokauden sekä puhelinhaastatteluina päättäjille sairaaloissa sekä maakuntien sote- ja muutosjohtajille (n=101). Päättäjistä hoitotyön vastaavia esimiehiä oli 49 %, sote- tai muutosjohtajia 25 %, tukipalveluista vastaavia johtajia 15 % ja sairaalan johtajia tai toimitusjohtajia 10 %. Tutkimuksen Fazerille toteutti Innolink tammikuussa 2019.

Lisätiedot ja median yhteydenotot

Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8–16, puh. 040 668 998, media@fazer.com  

#oikeussyödähyvin #fazerfoodservices #ruokaajollaonmerkitys

Fazer-konserni

Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle vuonna 1891, hänen missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on merkitys: mahdollistaa ilon hetkiä ihmisille ympärillään. Tänään se kiteytyy lupaukseemme: Northern Magic. Made Real. Tämän päivän Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita, maidottomia tuotteita, mukaan otettavaa ruokaa ja juomia sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Menestyksemme takana vaikuttavat edelleen Karl Fazerin arvot, luovuus ja ennakkoluulottomuus. Ne näkyvät tuotteiden ja palvelun parhaassa laadussa, rakastetuissa brändeissä, ihmisten osaamisessa ja vastuullisessa tavassa toimia. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.

Northern Magic. Made Real.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit