Reissumies-brändi kampanjoi miesten monimuotoisuuden ja suvaitsevaisuuden puolesta

Report this content

Fazerin teettämän kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista miehistä kokee, että mieskuva on ahdas. Ikoninen, useiden suomalaisten rakastama Reissumies haluaa laajentaa edustamaansa mieskuvaa monimuotoisemmaksi, jotta yhä useampi kokisi olevansa hyväksytty sellaisena kuin on. Reissumies saa pakkauksiinsa uudet kasvot syksyn kampanjan ajaksi.

Reissumies saa marraskuun ajaksi uudet, monimuotoisempaa mieskuvaa edustavat kasvot leipäpusseihinsa, joita tullaan valmistamaan miljoona kappaletta.  

Syksyn Reissumiehinä toimivat monimuotoisuus- ja inklusiivisuuskonsultti Dakota Robin, rap-artisti ja lasten jalkapallovalmentaja PastoriPike sekä kiekkolegenda Marko Jantunen. Jokainen heistä edistää omalla työllään monimuotoisuuden hyväksymistä, ja on siksi valikoitunut kampanjan kasvoiksi.

Tuoreen tutkimuksen* mukaan mieskuva eli miehiin kohdistuvat käsitykset ja ihanteet ovat kapeita Suomessa. Lähes puolet (44 %) vastaajista kokee näin. Samalla mieskuvan nähdään olevan murroksessa, erityisesti nuorten aikuisten mielestä. Alle 30-vuotiaista vastaajista 53 prosenttia kertoi olevansa tätä mieltä.

Hieman yli puolet vastaajista koki, että brändien ja yritysten on hyvä ottaa kantaa miesnormin kaltaisiin ajankohtaisiin aiheisiin. Nuorista aikuisista yli 70 prosenttia mielestä yritysten ja brändien on hyvä nostaa ajankohtaisia aiheita esiin.

”Miesten diversiteettiin ei ole vielä monikaan yritys tarttunut. Kuten tutkimustulokset osoittavat, tämä on tärkeä aihe esiin nostettavaksi. Kampanjamme inspiraationa on toiminut yksi yrityksemme arvoista ”pohjoinen vapaus”. Se tarkoittaa, että tuemme Fazerilla jokaisen ihmisen vapautta olla juuri sellainen kuin hän on ja oikeutta tehdä omat elämänvalintansa. Haluamme edistää erilaisuuden hyväksymistä, monimuotoisuutta ja tasa-arvoa – ja saada aikaan keskustelua aiheesta. Nyt näiden asioiden puolesta puhuu Reissumies”, kertoo Reissumiehen brändistä Fazer Leipomoilla vastaava Ari Ahola.    

Nuoremmat kokevat mieskuvan ahtaampana

Tutkimuksen mukaan suomalaiset miehet katsovat sekä yleistä mieskuvaa että omaa mieheyden käsitystään hyvin erilaisten linssien läpi. Tähän vaikuttavat muun muassa ikä ja elämänvaihe.

Alle 30-vuotiailla korostuu kokemus mieskäsityksen ahtaudesta ja odotuksista mieskuvan murrokselle. Muiden mielipiteet mieheydestä vaikuttavat nuoriin aikuisiin jonkun verran (41 %). Kolmannes heistä kokee sosiaalisissa tilanteissa painetta esittää erilaista miehen mallia kuin mitä oikeasti on.

Vahvin ja selkein tuntemus omien polkujen hallinnasta on yli 60-vuotiailla miehillä. 45–60-vuotiaista vastaajista melkein 60 prosenttia katsoi, ettei muiden mielipiteillä ole vaikutusta omaan mieheyteen.

Perhe kannustaa, some lannistaa – ja mainonta vaikuttaa myös

Omaan mieskäsitykseen vaikuttavat ylivoimaisesti eniten perhe ja lähipiiri – ja pääosin positiivisesti. Kaveripiiri vaikuttaa positiivisesti etenkin nuoriin aikuisiin, kun taas vastaavasti yli 60-vuotiailla perheen vaikutus korostuu. Siinä missä lähipiirillä on hyvä vaikutus, sosiaalisella medialla ei niinkään. Joka kolmas vastaaja kertoo, että kokee sosiaalisen median vaikuttavan lannistavasti omaan mieskäsitykseensä.

Yritysten ja brändien tekemällä mainonnalla on myös väliä. Noin kolmannes miehistä pitää brändien ja yritysten mainontaa merkittävänä tekijänä miehiä koskevien käsitysten muodostumiseen – hyvässä ja pahassa. Vain 16 prosenttia pitää mainonnan vaikutusta omaan mieskäsitykseen kannustavana, kun taas noin kolmannes (29 %) kokee vaikutuksen lannistavana.

Reissumies kutsuu kaikki keskustelemaan mieskuvasta ja tutkimustuloksista kanssaan @FazerSuomi-kanavalle Twitteriin.

#reissumies
#omantiensäkulkijoille

*Fazer teki kyselytutkimuksen mieskuvasta lokakuussa 2021 yhdessä Nordstatin kanssa. Vastaajina yli 800 suomalaista 15–75-vuotiasta miestä valtakunnallisesti. 

Lisätietoja

Fazerin mediapuhelin palvelee ma−pe klo 8−16 puh. +358 40 668 2998, media@fazer.com

Fazer-konserni

Ruokaelämyksiin keskittyvänä yrityksenä Fazer mahdollistaa jokaiselle päivän parhaista hetkistä nauttimisen. Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle vuonna 1891, hänen missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on merkitys: tuottaa ilon hetkiä ihmisille ympärillään. Toteuttaakseen visionsa Kohti täydellisiä päiviä Fazer luo uusia makuja, perinteitä ja ruokaelämyksiä. Luottamalla vankkaan perintöönsä, kuluttajalähtöisyyteen ja innovaatioihin, Fazer kehittää tulevaisuuden vastuullisia ruokaratkaisuja. Haluamme ihmisten kokevan pohjoisen taian. Keskitymme kuluttajatuotteisiin. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 1,1 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 8 500 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.

Northern Magic. Made Real.