Finance Link Yrittäjän päivänä 5.9.2017: Yrittäjyyttä tuettava kaikin mahdollisin keinoin

Report this content

Yrittäjien arjen helpottaminen tukee talouskasvua ja myönteistä työllisyyskehitystä. 

Yrittäjän päivää on vietetty maassamme syyskuun viidentenä päivänä vuodesta 1997 alkaen. Valtakunnallisen juhlapäivän tavoitteena on tehdä yrittäjyyttä tutuksi sekä nostaa esille sen taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä. Suomalaisyritysten kasvun kumppanina jo lähes 20 vuoden ajan toiminut Finance Link haluaa tämänvuotisen Yrittäjän päivän yhteydessä muistuttaa erityisesti yrittäjyyden keskeisestä roolista maamme talouden ja elinkeinoelämän moottorina. ”Koko Suomen hyvinvoinnille elintärkeä talouskasvu ja uudet työpaikat syntyvät yritysten kasvun myötä, joten yrittäjyyden tukemiseen tähtäävien toimenpiteiden tulee olla sekä poliittisen että taloudellisen sektorin päätöksenteon keskeisenä priooriteettina”, Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström toteaa.  

”Oman toimintamme lähtökohtana on aina ollut nimenomaan yrittäjien arjen helpottaminen”, toimitusjohtaja Malmström kuvailee. ”On erittäin tärkeää, että esimerkiksi kasvuvaiheessa oleville pk-sektorin yrityksille on tarjolla joustavia rahoitusratkaisuja, jotka pitävät kassan kierrossa ja mahdollistavat kasvun kannalta välttämättömät investoinnit. Yhtä lailla tärkeää on yrittäjien aikaresurssien vapauttaminen innovaatioiden, tuotekehityksen ja kaupallistamisen kaltaisiin ydintoimintoihin taloushallinnon rutiinien sijasta. Myös tästä näkökulmasta Finance Linkin palveluratkaisut ovat aina palvelleet yrittäjyyttä”, hän jatkaa.

Yrittäjyyden tärkeyttä on viime vuosina tuotu voimakkaasti esille julkisessa keskustelussa, hallitus- ja talousohjelmissa sekä erilaisissa positiiviseen rakennemuutokseen ja elinkeinoelämää tukeviin toimenpiteisiin tähtäävissä tutkimus- ja kehityshankkeissa. Käytännön tasolla moni yrittäjä kuitenkin kohtaa edelleen päivittäin rakenteellisia ja taloudellisia haasteita, jotka rajoittavat merkittävästi yrityksen kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia. Finance Link haastaakin Yrittäjän päivänä sekä maamme yhteiskunnalliset päättäjät että yrityselämän kehittämään suomalaisyrittäjien arkea helpottavia ratkaisuja. ”Toivomme lähitulevaisuudessa näkevämme runsaasti uusia konkreettisia yrittäjyyttä edistäviä toimia yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla”, toimitusjohtaja Robert Malmström tiivistää.

Lisätietoja:   
Jenni Salomaa                                                           
Marketing Director  
Finance Link Oy  
Sähköposti:  jenni.salomaa@financelink.fi 
Puhelin: 050 325 6668

Finance Link Oy on myyntisaamisten rahoitukseen erikoistunut rahoitusyhtiö, joka on palvellut suomalaisyrityksiä vuodesta 1999 alkaen. Finance Link tarjoaa yrityksille käyttöpääomarahoitusta laskujen myynnin kautta kantaen luottotappioriskin ostetuista saatavista. Palvelukokonaisuuteen sisältyy myös laskujenkäsittely- ja myyntireskontranhoitopalvelu. Vuonna 2016 Finance Link käsitteli yli 78 000 laskua, joiden kokonaisarvo oli lähes 290 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteessa: www.financelink.fi.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

5.9. vietetään valtakunnalista Yrittäjän päivää, jonka tavoitteena on tehdä tutuksi yrittäjyyttä ja sen merkitystä maamme elinkeinoelämälle.
Tweettaa
Finance Link on toiminut suomalaisyritysten kasvun kumppanina jo lähes 20 vuoden ajan keskeisenä tavoitteenaan yrittäjien arjen helpottaminen.
Tweettaa
Finance Linkin toivoo sekä poliittisen että taloudellisen sektorin päätöksenteon keskittyvän lähitulevaisuudessa yrittäjyyttä konkreettisesti tukevien toimenpiteiden edistämiseen.
Tweettaa

Lainaukset

Koko Suomen hyvinvoinnille elintärkeä talouskasvu ja uudet työpaikat syntyvät yritysten kasvun myötä, joten yrittäjyyden tukemiseen tähtäävien toimenpiteiden tulee olla sekä poliittisen että taloudellisen sektorin päätöksenteon keskeisenä priooriteettina.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Oman toimintamme lähtökohtana on aina ollut nimenomaan yrittäjien arjen helpottaminen.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
On erittäin tärkeää, että esimerkiksi kasvuvaiheessa oleville pk-sektorin yrityksille on tarjolla joustavia rahoitusratkaisuja, jotka pitävät kassan kierrossa ja mahdollistavat kasvun kannalta välttämättömät investoinnit. Yhtä lailla tärkeää on yrittäjien aikaresurssien vapauttaminen innovaatioiden, tuotekehityksen ja kaupallistamisen kaltaisiin ydintoimintoihin taloushallinnon rutiinien sijasta. Myös tästä näkökulmasta Finance Linkin palveluratkaisut ovat aina palvelleet yrittäjyyttä.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Toivomme lähitulevaisuudessa näkevämme runsaasti uusia konkreettisia yrittäjyyttä edistäviä toimia yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy