Jaa

Lainaukset

Maassamme yli 120 000 lasta elää köyhässä perheessä, mikä usein vaikeuttaa lapsen koulunkäyntiä, kaverisuhteita ja harrastamista.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Haluamme tänä jouluna olla omalla lahjoituksellamme mukana auttamassa näitä lapsia ja nuoria kohti parempaa tulevaisuutta tukemalla heidän harrastus- ja opiskelumahdollisuuksiaan.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Kovenevan kilpailun ja heikkenevien suhdanne-ennusteiden keskellä pk-sektorin yritykset tarvitsevat ennen kaikkea luotettavia ja pitkäjänteisiä rahoituskumppaneita turvatakseen kasvunsa.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Rahoitusmalli saattaa sisältää epämiellyttäviä yllätyksiä, kuten yrityksen varoja tarpeettomasti sitovia vakuustilejä, kasvua rajoittavia limiittejä sekä kohtuuttoman korkeita kuluja tai prosesseja, jotka aiheuttavat yrityksen taloudelle sekä lyhyen että pitkän tähtäimen haittoja.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Jokainen yrittäjä voi miettiä millaisia vaikutuksia esimerkiksi viime aikoina laajalti uutisoiduilla aggressiivisilla perintätoimilla on yrityksen tärkeimpään pääomaan eli sen asiakassuhteisiin.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Olemme työskennelleet suomalaisten pk-yritysten rahoittajana jo 20 vuoden ajan, joten tiedämme että yrityksen yksilölliset tarpeet ja asiakassuhteet huomioiva rahoituskumppani on pitkän tähtäimen kasvun ehdoton edellytys. Laskurahoitus on yritykselle selkeä, helppo ja turvallinen keino saada rahat omista laskusaatavistaan nopeasti tuottavaan käyttöön.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Olemme nimenneet meneillään olevan 20-vuotisjuhlavuotemme erityisteemoiksi nopeuden ja laadun, joten on todella hienoa kuulla että peräti 95% asiakkaistamme kokee saavansa suoritukset myymistään laskuista nopeasti.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Olemme erityisen kiitollisia saamistamme konkreettisista ehdotuksista ja ideoista, sillä ne auttavat meitä kehittämään palveluamme asiakkaidemme toivomaan suuntaan. Olemme alkuvuoden aikana lisänneet palveluumme muutamia uusia ominaisuuksia ja tavoitteenamme on esitellä uutuuksia myös 20-vuotisjuhlavuotemme jälkimmäisellä puoliskolla.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Erityisesti nykytilanteessa laskevien suhdanne-ennusteiden vallitessa on entistäkin tärkeämpää vahvistaa pk-yritysten kasvuintoa ja tukea kaikin voimin niiden rohkeutta investoida.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Odotamme erityisesti näin vaalien alla aktiivista keskustelua konkreettisista toimenpiteistä yrittäjyyden ja yritysten kasvun tukemiseksi.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Finance Linkille keskeiset teemat eli nopeus ja suomalaiset menestystarinat yhdistyvät formuloissa ainutlaatuisella tavalla.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Jatkuva kehittäminen on kaiken toimintamme perusta. Pyydämme jatkuvasti asiakkailtamme palautetta palveluistamme pystyäksemme vastaamaan heidän tarpeisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Asiakaskyselyjemme perusteella asiakkaamme arvostavat palvelussamme ennen kaikkea sen nopeutta sekä asiakaspalvelumme laatua, etenkin sen ammattitaitoista ja ihmisläheistä tapaa kohdella niin omia asiakkaitamme kuin myös asiakkaidemme asiakkaita. Näihin osa-alueisiin haluamme 20-vuotisjuhlavuotemme aikana keskittyä vielä entistäkin enemmän.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Monet pk-sektorin yritykset eivät koe olevansa onnistujia maailmanlaajuisesti menestyneisiin yrityksiin verrattuna, vaikka tosiasiassa maamme taloudelle elintärkeä kasvu ja uudet työpaikat syntyvät nimenomaan pk-yrityksissä, joiden menestystarinat ovat näin ollen koko Suomen hyvinvoinnin perusta.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Mielestämme suomalaisyritysten toimintaa tukevien toimenpiteiden kuten yritysten kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia rajoittavien rakenteellisten ja taloudellisten haasteiden purkamisen tulee olla päätöksenteon keskeisenä priooriteettina niin poliittisella kuin taloudellisellakin sektorilla.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Maassamme toimivat viisi yliopistollista lastenklinikkaa tekevät hienoa työtä lapsipotilaiden auttamiseksi.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Haluamme omalta osaltamme olla tänä jouluna mukana tukemassa tätä arvokasta työtä lapsipotilaiden ja heidän perheidensä hyväksi.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Olemme työskennelleet suomalaisyritysten ja -yrittäjien hyväksi jo lähes 20 vuoden ajan ja kohdanneet matkan varrella monia uskomattomia menestystarinoita. On hienoa, että nämä todelliset suomalaiset sankarit saavat vihdoinkin työlleen ansaitsemaansa arvostusta.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Mielestämme jokainen yritys on ainutlaatuinen menestystarina, joka omalla panoksellaan kartuttaa koko maan talouskasvua ja myönteistä työllisyyskehitystä.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Haluamme painottaa erityisesti sitä, että jokainen suomalaisyritys on oma ainutlaatuinen menestystarinansa.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Usein päähuomio kohdistuu suuriin maailmanlaajuisesti menestyneisiin yrityksiin, eivätkä monet vakaalla pohjalla toimivat ja lukuisia työntekijöitä toiminnallaan työllistävät yrittäjät niiden rinnalla välttämättä koe oman yrityksensä tarinaa menestykseksi. Kuitenkin koko Suomen taloudelle elintärkeä kasvu ja uudet työpaikat syntyvät nimenomaan pk-sektorilla. Maassamme on tuhansittain pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden menestystarinat ovat koko Suomen hyvinvoinnin perusta.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Jokaisella yrityksellä on omat haastavat hetkensä jolloin ne tarvitsevat auttavaa kättä pystyäkseen jatkamaan menestystarinaansa. Kassassa ei aina välttämättä ole haluttua virtaa tai yritys hakee kasvua, mutta siltä puuttuu tarvittavaa investointikykyä. Finance Link tarjoaa tällaisille yrityksille nopeaa apua laskurahoituksen muodossa – olemme siis olemassa näitä suomalaisia menestystarinoita varten.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Tunnemme kasvuyritysten tarpeet erityisen hyvin, sillä olemme itsekin kasvuyritys.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Rahoitusalalla toimii tänä päivänä toimintatavoiltaan hyvin erilaisia yrityksiä, joten on erityisen hienoa kuulla että asiakkaamme kokevat meidän erottuvan joukosta ihmisläheisen ja henkilökohtaisen palvelumme ansiosta.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Meillä ei ole perintäyhtiön taustaa ja mainetaakkaa vaan pyrimme toimimaan asiakasyritystemme pitkäjänteisenä rahoituskumppanina ja palvelemaan asiakkaidemme asiakkaita yhtä laadukkaasti kuin omiamme. Vuosittain noin 10 prosenttia uusista asiakkaistamme tuleekin oman asiakaskuntamme asiakkaiden joukosta, mikä omalta osaltaan kertoo onnistumisestamme tällä palvelun osa-alueella.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Rahoituksen tarve mielletään yleisesti taloudellisista vaikeuksista kärsivän yrityksen ongelmaksi, mutta todellisuudessa tarve on usein suurinta juuri kasvuyrityksissä. Yli puolet Finance Linkin suurasiakkaista on A-luokiteltuja yrityksiä, jotka käyttävät rahoitusta juuri kasvun tukemiseen.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Negatiivinen suhtautuminen alihankintaketjun pienempien yritysten käyttämiin rahoitusratkaisuihin hankaloittaa tarpeettomasti pk-sektorin yritysten toimintaa ja hidastaa koko kansantalouden kasvua.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Käytännössä koko Suomen hyvinvoinnille elintärkeä talouskasvu ja uudet työpaikat syntyvät juuri pk-sektorin kasvun myötä. On siis erittäin tärkeää, että kasvuvaiheessa olevat pk-yritykset pystyvät rajoituksetta hyödyntämään tarjolla olevia joustavia rahoitusratkaisuja, jotka pitävät kassan kierrossa ja mahdollistavat kasvun kannalta välttämättömät investoinnit.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Voimakkaasti kasvavilla aloilla toimivat yritykset pystyvät nopeamman kassankierron ansiosta panostamaan koko toimialan kasvua tukeviin investointeihin sekä uuden henkilöstön rekrytointiin. Joustavien rahoitusratkaisujen hyödyntäminen siis tukee merkittävällä tavalla koko talouskasvun myönteistä kehitystä.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Meillä on monivuotinen perinne tukea jouluna nimenomaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä oikeuksien puolesta työskenteleviä tahoja. Aiempia lahjoituskohteitamme ovat mm. HOPE – Yhdessä ja yhteisesti ry, Uusi Lastensairaala 2017 -hanke sekä Pelastakaa Lapset ry.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Näin Suomi 100 -juhlavuonna on erityisen hienoa olla mukana mahdollistamassa maamme vähävaraisten lapsiperheiden jouluriemua Hyvä Joulumieli -keräyksen kautta, sillä tämän päivän lapset vievät maatamme eteenpäin seuraavalle vuosisadalle.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Olemme todella iloisia voidessamme palvella nyt myös Etelä- ja Keski-Pohjanmaan pk-yrityksiä paikallisen edustajan voimin. Pohjanmaa on erittäin yrittäjähenkistä seutua ja haluamme omalta osaltamme olla mukana tukemassa paikallisen yrityssektorin kasvua ja kehitystä.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Laskurahoitus on moderni ja tänä päivänä varsin yleinen tapa rahoittaa yrityksen toimintaa tulorahoituksella lainan sijaan – käytännössä se tarkoittaa yrityksen omien laskusaatavien vapauttamista tuottavaan käyttöön välittömästi. Nopeamman kassankierron myötä maksuvalmius paranee, taserakenne kevenee ja omavaraisuusaste paranee, mikä tukee yrityksen kasvua.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Nousukaudella laskurahoitus palvelee etenkin nopeassa kasvussa olevia yrityksiä, joilla on tarve toteuttaa kasvun edellyttämiä investointeja, mutta ei riittävästi pääomaa lainan edellyttämiin vakuuksiin. Finance Link tarjoaa tällaisille yrityksille joustavan rahoitusratkaisun muuttamalla laskusaatavat nopeasti rahaksi ja mahdollistamalla näin yrityksen kasvun.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Panostamme paikallisedustukseen ja -osaamiseen, sillä pyrimme tekemään palvelumme käytön asiakkaidemme kannalta mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi. Toivommekin nyt lanseeratun laajennuksen myötä pääsevämme osaksi mahdollismman monen Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla toimivan yrityksen kasvutarinaa.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Koko Suomen hyvinvoinnille elintärkeä talouskasvu ja uudet työpaikat syntyvät yritysten kasvun myötä, joten yrittäjyyden tukemiseen tähtäävien toimenpiteiden tulee olla sekä poliittisen että taloudellisen sektorin päätöksenteon keskeisenä priooriteettina.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Oman toimintamme lähtökohtana on aina ollut nimenomaan yrittäjien arjen helpottaminen.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
On erittäin tärkeää, että esimerkiksi kasvuvaiheessa oleville pk-sektorin yrityksille on tarjolla joustavia rahoitusratkaisuja, jotka pitävät kassan kierrossa ja mahdollistavat kasvun kannalta välttämättömät investoinnit. Yhtä lailla tärkeää on yrittäjien aikaresurssien vapauttaminen innovaatioiden, tuotekehityksen ja kaupallistamisen kaltaisiin ydintoimintoihin taloushallinnon rutiinien sijasta. Myös tästä näkökulmasta Finance Linkin palveluratkaisut ovat aina palvelleet yrittäjyyttä.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Toivomme lähitulevaisuudessa näkevämme runsaasti uusia konkreettisia yrittäjyyttä edistäviä toimia yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Asiakkaiden luottamus täytyy ansaita joka päivä uudelleen, joten olen todella iloinen ja kiitollinen saamastamme myönteisestä palautteesta.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
On myös hienoa todeta, että panostamme palvelussamme asiakkaidemme arvostamiin ominaisuuksiin, eli nopeuteen, helppouteen ja laadukkaaseen asiakaspalveluun.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Korkea asiakastyytyväisyys ei suinkaan tarkoita sitä, että voimme tyytyä tämänhetkiseen tasoon, vaan päin vastoin meidän tulee jatkuvasti kehittää palveluamme pystyäksemme vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin myös jatkossa. Tässä työssä meitä auttavat mm. kyselyn yhteydessä saamamme erinomaiset avoimet kommentit ja kehitysideat.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Olemme erittäin tyytyväisiä uusien kotisivujen ilmeeseen sekä käytettävyyteen, jotka kuvastavat yrityksemme dynaamisuutta ja edelläkävijyyttä. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on, että kotisivuillamme kävijät löytävät sivuilta etsimänsä tiedot mahdollisimman helposti ja nopeasti. Myös yhteyden ottaminen on haluttu tehdä mahdollisimman käteväksi.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Haluamme tarjota kotisivuillamme hyödyllistä asiantuntijatietoa yrittäjien, yrityspäättäjien ja kaikkien rahoitusalasta kiinnostuneiden kävijöiden käyttöön.
Jenni Salomaa, markkinointijohtaja, Finance Link Oy
Meillä on nyt aloittavien uusien myyntialueiden ohella paikallisedustusta Etelä-Suomessa sekä Turun ja Tampereen seuduilla. Koemme paikallisten edustajiemme ymmärtävän erityisen hyvin oman alueensa yritysten tarpeita sekä toimintaympäristöä ja pystyvän näin ollen palvelemaan niitä räätälöidysti.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Pyrimme mottomme mukaisesti tekemään kaiken helpoksi asiakkaillemme. Pienyrittäjillä riittää kiireitä, joten tarjoamme paikallisen edustuksemme avulla nopeaa ja helposti tavoitettavissa olevaa palvelua, joka helpottaa taloushallinnon rutiineja ja vapauttaa aikaresursseja yritysten ydintoimintaan.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Joulu on ennen kaikkea lasten juhla, joten olemme Finance Linkillä jo useampana vuonna tukeneet jouluna nimenomaan lasten hyvinvoinnin puolesta työskenteleviä tahoja kuten Uusi Lastensairaala 2017 -hanketta ja Pelastakaa Lapset ry:tä.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Tänä vuonna valintamme kohdistui HOPE ry:hyn, joka tekee arvokasta työtä vähävaraisten ja äkillisen kriisin kohtaamien lasten sekä lapsiperheiden auttamiseksi ympäri maata.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Tänä vuonna asiakasmäärät ovat edelleen kasvussa. Kasvu ei peitä kuitenkaan alleen sitä, että aivan jokainen apua tarvitseva lapsi on yksilönä tärkeä: lapsi, joka saa perheen vaikeasta tilanteesta huolimatta jatkaa harrastustaan tai pääsee kavereiden kanssa tasavertaisena esimerkiksi elokuviin. Näiden lasten ja koko perheen kiitollisuus ja ilo koskettaa.
Eveliina Hostila, toiminnanjohtaja, HOPE - Yhdessä & Yhteisesti ry
Finance Linkin toiminta perustuu nopeuteen ja helppouteen – sitä kuvastaa jo mottomme ”Helpoksi Asiakkaalle”. Onkin erityisen hienoa, että 80% kyselyyn vastanneista asiakkaistamme nimesi nopeuden, helppouden ja selkeyden tärkeimmiksi kriteereiksi rahoituskumpppanin valinnassa.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Valitse ajanjakso -
Hakusi ei tuottanut tuloksia
Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
Takaisin alkuun