Finance Linkin asiakaskysely: rahoituskumppanissa tärkeintä nopeus, helppous ja selkeys

Report this content

Asiakkaat kokevat Finance Linkin palvelun helpottavan etenkin kassavirtojen ennakoitavuutta sekä myyntireskontran hoitoa.

Laskurahoituksen edelläkävijänä vuodesta 1999 suomalaisyrityksiä palvellut Finance Link toteutti lokakuussa palvelujensa käytännön ominaisuuksiin keskittyvän asiakaskyselyn, jossa selvitettiin mm. yrityksen palvelujen asiakkaille tuomia hyötyjä, palvelun keskeisten elementtien toimivuutta sekä raportoinnin eri osa-alueiden tärkeyttä. Asiakasyritysten päättäjille, reskontranhoitajille sekä tilitoimistoille suunnatun kyselyn tulosten perusteella tyytyväisyys Finance Linkin tarjoamiin rahoituspalveluihin on asiakaskunnan keskuudessa korkealla tasolla.

”Finance Linkin toiminta perustuu nopeuteen ja helppouteen – sitä kuvastaa jo mottomme ”Helpoksi Asiakkaalle”. Onkin erityisen hienoa, että 80% kyselyyn vastanneista asiakkaistamme nimesi nopeuden, helppouden ja selkeyden tärkeimmiksi kriteereiksi rahoituskumpppanin valinnassa”, kertoo Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström. Nopeus ja helppous korostuivat myös palvelun eri osa-alueita käsittelevien kysymysten kohdalla, sillä yli 90% vastaajista oli tyytyväisiä palvelujen käyttöönottoprosessin sekä henkilökunnan antaman ohjeistuksen nopeuteen ja 83% koki Finance Linkin rahoituspalvelun helppokäyttöiseksi.

Myös palvelujen tuomien hyötyjen osalta Finance Linkin toimintaperiaatteet vastaavat kyselyn tulosten perusteella erinomaisesti asiakkaiden toivomuksia ja tarpeita. ”Pyrimme toimimaan kasvun mahdollistajana parantamalla asiakasyritystemme maksuvalmiutta nopeamman kassankierron avulla sekä vapauttamaan aikaresursseja kirjanpitorutiinien sijasta yritysten omaan ydinosaamiseen. Tätä taustaa vasten oli ilahduttavaa havaita, että asiakkaamme kokevat meidän helpottavan erityisesti kassavirtojen ennakoitavuutta sekä myyntireskontran hoitoa”, Malmström jatkaa.

Finance Linkillä kyselyn positiiviset tulokset otettiin luonnollisesti vastaan tyytyväisin mielin. Asiakkaiden osoittama kiinnostus osallistua aktiivisesti palvelujen kehittämiseen kannustaa yritystä toteuttamaan asiakaskyselyjä myös jatkossa. ”Saamamme avoimien kommenttien, kiitosten ja kehitysideoiden määrä kertoo selkeää kieltä Finance Linkin palvelujen keskeisestä merkityksestä asiakasyritystemme liiketoiminnan kannalta”, toimitusjohtaja Malmström toteaa. ”Huomioimme asiakkaidemme kyselyssä esittämät mielipiteet ja ehdotukset kehittäessämme jatkuvasti palvelujamme.”

Finance Link Oy on myyntisaamisten rahoitukseen erikoistunut rahoitusyhtiö, joka on palvellut suomalaisyrityksiä vuodesta 1999 alkaen. Finance Link tarjoaa yrityksille käyttöpääomarahoitusta laskujen myynnin kautta kantaen luottotappioriskin ostetuista saatavista. Palvelukokonaisuuteen sisältyy myös laskujenkäsittely- ja myyntireskontranhoitopalvelu. Vuonna 2015 Finance Link käsitteli yli 55 000 laskua, joiden kokonaisarvo oli yli 233 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteessa: www.financelink.fi

Lisätietoja:
Jenni Salomaa                                                          
Marketing Director 
Finance Link Oy 
Sähköposti: jenni.salomaa@financelink.fi
Puhelin: 050 325 6668

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Rahoitusyhtiö Finance Linkin toteuttaman asiakaskyselyn mukaan nopeus, helppous ja selkeys ovat tärkeimmät kriteerit rahoituskumppanin valinnassa.
Tweettaa
Kyselyn tulosten perusteella asiakkaat kokevat Finance Linkin palvelun helpottavan etenkin kassavirtojen ennakoitavuutta sekä myyntireskontran hoitoa.
Tweettaa

Lainaukset

Finance Linkin toiminta perustuu nopeuteen ja helppouteen – sitä kuvastaa jo mottomme ”Helpoksi Asiakkaalle”. Onkin erityisen hienoa, että 80% kyselyyn vastanneista asiakkaistamme nimesi nopeuden, helppouden ja selkeyden tärkeimmiksi kriteereiksi rahoituskumpppanin valinnassa.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Pyrimme toimimaan kasvun mahdollistajana parantamalla asiakasyritystemme maksuvalmiutta nopeamman kassankierron avulla sekä vapauttamaan aikaresursseja kirjanpitorutiinien sijasta yritysten omaan ydinosaamiseen. Tätä taustaa vasten oli ilahduttavaa havaita, että asiakkaamme kokevat meidän helpottavan erityisesti kassavirtojen ennakoitavuutta sekä myyntireskontran hoitoa.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Saamamme avoimien kommenttien, kiitosten ja kehitysideoiden määrä kertoo selkeää kieltä Finance Linkin palvelujen keskeisestä merkityksestä asiakasyritystemme liiketoiminnan kannalta. ”Huomioimme asiakkaidemme kyselyssä esittämät mielipiteet ja ehdotukset kehittäessämme jatkuvasti palvelujamme. Huomioimme asiakkaidemme kyselyssä esittämät mielipiteet ja ehdotukset kehittäessämme jatkuvasti palvelujamme.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy