Finance Linkin asiakaskysely: palvelun nopeus ja helppous korkean asiakastyytyväisyyden kulmakivinä

Kyselyn tulosten perusteella peräti 90% asiakkaista arvostaa Finance Linkin palvelussa erityisesti nopeutta rahojen saamisessa.

Laskurahoituksen edelläkävijänä ja suomalaisyritysten kasvun kumppanina jo lähes 20 vuotta toiminut Finance Link toteutti toukokuussa vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselynsä, jonka avulla yritys pyrkii jatkuvasti kehittämään palvelujaan. Kysely lähetettiin nyt ensimmäistä kertaa myös vuoden 2016 alussa lanseeratun  pien- ja mikroyrityksille suunnatun palvelun käyttäjille. Tämänkertainen kysely painottui Finance Linkin nopeuden, selkeyden, helppouden ja tavoitettavuuden periaatteille rakentuvan palvelulupauksen toteutumiseen.

Edellisen, lokakuussa 2016 toteutetun kyselyn tapaan asiakastyytyväisyys oli Finance Linkin asiakaskunnan keskuudessa erittäin korkealla: pidempään palvelua käyttäneista asiakkaista täydet sata prosenttia ilmoitti olevansa valmiita suosittelemaan Finance Linkin palveluja muille yrityksille. Uudemman, pien- ja mikroyrityksille suunnatun palvelun käyttäjien keskuudessakin suositteluprosentti oli huimat 97. Tulos luonnollisesti ilahduttaa toimitusjohtaja Robert Malmströmiä. ”Asiakkaiden luottamus täytyy ansaita joka päivä uudelleen, joten olen todella iloinen ja kiitollinen saamastamme myönteisestä palautteesta”, hän toteaa. ”On myös hienoa todeta, että panostamme palvelussamme asiakkaidemme arvostamiin ominaisuuksiin, eli nopeuteen, helppouteen ja laadukkaaseen asiakaspalveluun.” Nopeuden nimesi eniten arvostamakseen ominaisuudeksi Finance Linkin palvelussa peräti 90% vastaajista ja se oli myös tärkein syy (63%) asiakkaiden siirtymiseen kilpailevan palvelun käytöstä Finance Linkille.

Nopeuden ohella Finance Linkin keskeisiin teemoihin lukeutuva helppous toteutuu kyselyn perusteella palvelun käytössä hienosti, sillä yli 90% vastaajista kertoi kokevansa Finance Linkin palvelun erittäin tai melko helppokäyttöiseksi. Taloushallinnon eri osa-alueista viimesyksyisen kyselyn tavoin yli 50% vastaajista koki Finance Linkin palvelun helpottavan etenkin kassavirtojen ennakointia. Kaiken kaikkiaan asiakaskysely antoi jälleen Finance Linkille arvokasta tietoa palvelun eri osa-alueiden toimivuudesta tarjoten samalla asiakkaille mahdollisuuden kertoa omin sanoin kokemuksistaan. ”Korkea asiakastyytyväisyys ei suinkaan tarkoita sitä, että voimme tyytyä tämänhetkiseen tasoon, vaan päin vastoin meidän tulee jatkuvasti kehittää palveluamme pystyäksemme vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin myös jatkossa. Tässä työssä meitä auttavat mm. kyselyn yhteydessä saamamme erinomaiset avoimet kommentit ja kehitysideat”, toimitusjohtaja Robert Malmström kertoo.

Finance Link Oy 
on myyntisaamisten rahoitukseen erikoistunut rahoitusyhtiö, joka on palvellut suomalaisyrityksiä vuodesta 1999 alkaen. Finance Link tarjoaa yrityksille käyttöpääomarahoitusta laskujen myynnin kautta kantaen luottotappioriskin ostetuista saatavista. Palvelukokonaisuuteen sisältyy myös laskujenkäsittely- ja myyntireskontranhoitopalvelu. Vuonna 2016 Finance Link käsitteli yli 78 000 laskua, joiden kokonaisarvo oli lähes 290 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteessa: www.financelink.fi.

Lisätietoja: 
Jenni Salomaa                                                          
Marketing Director 
Finance Link Oy 
Sähköposti: jenni.salomaa@financelink.fi
Puhelin: 050 325 6668

Avainsanat:

Yrityksestä

Finance Link Oy on myyntisaamisten rahoitukseen erikoistunut rahoitusyhtiö, joka on palvellut suomalaisyrityksiä jo 20 vuoden ajan. Finance Link tarjoaa yrityksille käyttöpääomarahoitusta laskujen myynnin kautta kantaen luottotappioriskin ostetuista saatavista. Kokonaisuuteen sisältyy myös laskujenkäsittely- ja myyntireskontranhoitopalvelu. Finance Link käsittelee vuosittain lähes 70 000 laskua, joiden kokonaisarvo on noin 300 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteessa: www.financelink.fi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Rahoitusyhtiö Finance Linkin toteuttaman asiakaskyselyn mukaan peräti 90% asiakkaista arvostaa yrityksen palvelussa erityisesti nopeutta rahojen saamisessa.
Tweettaa
Asiakastyytyväisyys oli Finance Linkin asiakaskunnan keskuudessa erittäin korkealla, sillä pidempään palvelua käyttäneista asiakkaista täydet 100% ilmoitti olevansa valmiita suosittelemaan Finance Linkin palveluja muille yrityksille.
Tweettaa
Taloushallinnon eri osa-alueista yli 50% vastaajista koki Finance Linkin palvelun helpottavan etenkin kassavirtojen ennakointia.
Tweettaa

Lainaukset

Asiakkaiden luottamus täytyy ansaita joka päivä uudelleen, joten olen todella iloinen ja kiitollinen saamastamme myönteisestä palautteesta.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
On myös hienoa todeta, että panostamme palvelussamme asiakkaidemme arvostamiin ominaisuuksiin, eli nopeuteen, helppouteen ja laadukkaaseen asiakaspalveluun.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Korkea asiakastyytyväisyys ei suinkaan tarkoita sitä, että voimme tyytyä tämänhetkiseen tasoon, vaan päin vastoin meidän tulee jatkuvasti kehittää palveluamme pystyäksemme vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin myös jatkossa. Tässä työssä meitä auttavat mm. kyselyn yhteydessä saamamme erinomaiset avoimet kommentit ja kehitysideat.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy