• news.cision.com/
  • Finance Link/
  • Finance Linkin asiakaskysely 2018: ihmisläheinen ja asiakasyritysten omia asiakassuhteita vaaliva palvelu erottavat Finance Linkin kilpailjoista

Finance Linkin asiakaskysely 2018: ihmisläheinen ja asiakasyritysten omia asiakassuhteita vaaliva palvelu erottavat Finance Linkin kilpailjoista

Report this content

Tyytyväisyys Finance Linkin palveluihin on tuoreen kyselyn tulosten perusteella edelleen erittäin korkealla tasolla.

Suomalaisyritysten kasvun kumppanina jo lähes 20 vuotta toiminut rahoitusyhtiö Finance Link toteutti touko-kesäkuun vaihteessa jälleen vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselynsä. Yrityksen palvelujen jatkuvaan kehittämiseen tähtäävän kyselyn kysymykset painottuivat viimevuotiseen tapaan Finance Linkin palvelulupauksen toteutumiseen.

Kyselyn perusteella asiakastyytyväisyys on Finance Linkin asiakaskunnan keskuudessa edelleen huippulukemissa, sillä peräti 92% vastaajista ilmoitti olevansa valmiita suosittelemaan Finance Linkin palveluja muille yrityksille. Palvelun eri osa-alueista kyselyyn vastanneet asiakkaat arvostivat eniten nopeutta rahan saamisessa sekä palvelun selkeyttä ja helppoutta ja näiden Finance Linkin palvelulupauksen periaatteiden koki käytännössä toteutuvan keskimäärin 90% vastaajista. Taloushallinnon eri osa-alueista vastaajat puolestaan kokivat Finance Linkin palvelun helpottavan etenkin kassavirtojen ennakointia (50%), laskujen lähettämistä (30%) ja raportointia (30%).

Tämänvuotisessa kyselyssä asiakaspalvelun ihmisläheisyys ja yhteistyöhenkisyys sekä Finance Linkin ammattimainen tapa hoitaa asiakasyriystensä asiakassuhteita saivat runsaasti kiitosta. Lähes 40% muiden rahoitusyhtiöiden palveluja käyttäneistä vastaajista nimesikin asiakaspalvelun ihmisläheisyyden tärkeimmäksi syyksi siirtymiseen kilpailevan palvelun käytöstä Finance Linkille. ”Rahoitusalalla toimii tänä päivänä toimintatavoiltaan hyvin erilaisia yrityksiä, joten on erityisen hienoa kuulla että asiakkaamme kokevat meidän erottuvan joukosta ihmisläheisen ja henkilökohtaisen palvelumme ansiosta”, toteaa Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström. ”Meillä ei ole perintäyhtiön taustaa ja mainetaakkaa vaan pyrimme toimimaan asiakasyritystemme pitkäjänteisenä rahoituskumppanina ja palvelemaan asiakkaidemme asiakkaita yhtä laadukkaasti kuin omiamme. Vuosittain noin 10 prosenttia uusista asiakkaistamme tuleekin oman asiakaskuntamme asiakkaiden joukosta, mikä omalta osaltaan kertoo onnistumisestamme tällä palvelun osa-alueella”, hän jatkaa.

Finance Link Oy on laskurahoitukseen erikoistunut rahoitusyhtiö, joka on palvellut suomalaisyrityksiä jo lähes 20 vuoden ajan. Finance Link tarjoaa yrityksille käyttöpääomarahoitusta laskujen myynnin kautta ja kantaa luottotappioriskin ostetuista saatavista. Kokonaisuuteen sisältyy myös laskujenkäsittely- ja myyntireskontranhoitopalvelu. Vuonna 2017 Finance Link käsitteli lähes 70 000 laskua, joiden kokonaisarvo oli noin 350 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteessa: www.financelink.fi.

Lisätietoja: 
Jenni Salomaa                                                          

Markkinointijohtaja 
Finance Link Oy 
Sähköposti: jenni.salomaa@financelink.fi
Puhelin: 050 325 6668

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Rahoitusyhtiö Finance Linkin toteuttaman asiakaskyselyn mukaan lähes 40% muiden rahoitusyhtiöiden palveluja käyttäneistä vastaajista nimesi asiakaspalvelun ihmisläheisyyden tärkeimmäksi syyksi siirtymiseen kilpailevan palvelun käytöstä Finance Linkille.
Tweettaa
Finance Linkin palvelun eri osa-alueista kyselyyn vastanneet asiakkaat arvostivat eniten nopeutta rahan saamisessa sekä palvelun selkeyttä ja helppoutta.
Tweettaa

Lainaukset

Rahoitusalalla toimii tänä päivänä toimintatavoiltaan hyvin erilaisia yrityksiä, joten on erityisen hienoa kuulla että asiakkaamme kokevat meidän erottuvan joukosta ihmisläheisen ja henkilökohtaisen palvelumme ansiosta.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy
Meillä ei ole perintäyhtiön taustaa ja mainetaakkaa vaan pyrimme toimimaan asiakasyritystemme pitkäjänteisenä rahoituskumppanina ja palvelemaan asiakkaidemme asiakkaita yhtä laadukkaasti kuin omiamme. Vuosittain noin 10 prosenttia uusista asiakkaistamme tuleekin oman asiakaskuntamme asiakkaiden joukosta, mikä omalta osaltaan kertoo onnistumisestamme tällä palvelun osa-alueella.
Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy