Finnairin heinäkuun 2018 liikennetiedot

Finnair Oyj                    Sijoittajauutinen             7.8.2018 klo 9.00

Finnairin heinäkuun 2018 liikennetiedot

Matkustajamäärissä jälleen ennätys, lähes 1,3 miljoonaa matkustajaa heinäkuussa

Finnair kuljetti heinäkuussa 1 287 800 matkustajaa eli 15,2 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Matkustajamäärä kasvoi Aasian -liikenteessä 9,0 %, Euroopan -liikenteessä 15,1 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 17,5 % ja kotimaan liikenteessä 29,2 %.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi heinäkuussa 14,1 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 11,8 %. Nopea kapasiteetin kasvu heijastui matkustajakäyttöasteeseen, joka laski 1,9 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 88,4 %.

Tarjotusta kapasiteetista 47 % oli Aasian-liikenteessä, 43 % Euroopan reiteillä ja loput Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä. Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut A350-lentokoneet. Tarjonta kasvoi Aasian-liikenteessä 10,7 %. Kasvu tuli pääasiassa lentojen lisäyksistä Tokioon ja Bangkokiin sekä uuden Nanjingin-reitin avauksen ja uusimpien koneiden suuremman penkkimäärän johdosta. Pohjois-Amerikan -liikenteessä kapasiteetti nousi 13,7 %, mikä oli seurausta pääasiassa Chicagon-reitin lisävuoroista sekä kahdesta lisävuorosta San Franciscoon.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 17,7 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useiden kohteiden, etenkin Tallinnan, Bergenin, Berliinin, Gdanskin, Pietarin ja Moskovan, lisävuoroihin. Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 24,2 % vertailujaksosta. Merkittävä osa kasvusta suhteessa vertailukauteen muodostui Oulun lentokentästä, joka oli viime heinäkuussa suljettuna kiitotieremontin vuoksi. Kotimaan kasvulukuja puolestaan hillitsi Tampereen lentokenttä, joka oli osan heinäkuuta suljettuna.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 8,4 % Aasian-liikenteessä, 14,2 % Euroopan-liikenteessä, 17,8 % Pohjois-Amerikan -liikenteessä ja 27,5 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 90,7 %, Euroopan-liikenteen 85,8 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 93,9 % ja kotimaan liikenteen 68,8 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste laski 1,9 prosenttiyksikköä 88,4 %:iin.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat heinäkuussa 12,8 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 11,2 % erityisesti Japanin rahtimarkkinan hyvän kehityksen ansiosta. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit laskivat vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta.

Heinäkuussa 77,4 % (86,7) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

Elokuun liikennetiedote julkaistaan perjantaina 7.9.2018.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2018 

heinäkuu 2018  muutos %  vuoden 2018 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä 
Matkustajat 1000  1 287,8 15,2 7 761,7 14,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. (ASK) 3 947,8 14,1 24 332,2 17,6
Myydyt henkilökilometrit milj. (RPK) 3 489,5 11,8 20 351,8 17,3
Matkustajakäyttöaste %  88,4 -1,9p 83,6 -0,3p
Rahti ja posti tn  14 209,5 1,1 85 058,0 -1,5
Tarjotut tonnikilometrit   573,7 10,8 3 580,1 16,3
Myydyt tonnikilometrit  403,1 9,6 2 360,1 13,5

Aasian reittiliikenne 
           
Matkustajat 1000  224,7  9,0  1 415,5  21,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 861,5  10,7  12 255,6  22,4 
Myydyt henkilökilometrit milj.  1 688,1  8,4  10 694,6  21,6 
Matkustajakäyttöaste %  90,7 -2,0p  87,3 -0,6p 
           
Euroopan reittiliikenne             
Matkustajat 1000  903,6  15,1  4 760,0  12,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 690,8  17,7  9 163,7  11,8 
Myydyt henkilökilometrit milj.  1 451,4  14,2  7 382,6  11,1 
Matkustajakäyttöaste %  85,8 -2,6p  80,6 -0,5p 
           
Pohjois-Amerikan reittiliikenne             
Matkustajat 1000  40,5  17,5  208,8  18,7 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  310,1  13,7  1 783,8  16,9 
Myydyt henkilökilometrit milj.  291,3  17,8  1 534,9  20,5 
Matkustajakäyttöaste %  93,9 3,3p  86,0 2,6p 
           
Kotimaan reittiliikenne             
Matkustajat 1000  119,1  29,2  1 377,4  12,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  85,4  24,2  1 129,1  19,2 
Myydyt henkilökilometrit milj.  58,7  27,5  739,8  14,5 
Matkustajakäyttöaste %  68,8 1,8p  65,5 -2,7p 
           
Rahtiliikenne             
- Euroopan rahtiliikenne tn  1 848,6  -17,0  11 223,5  -23,2 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn  1 196,7  36,6  5 478,2  4,1 
- Asian rahtiliikenne tn  10 290,7  9,8  62 893,5  14,7 
- Kotimaan rahtiliikenne tn  36,1  51,3  319,4  -51,3 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä  13 372,0  7,0  79 914,6  6,0 
Rahtilento tn**  837,4  -46,3  5 143,3  -53,2 
Kokonaisrahti- ja posti tn  14 209,5  1,1  85 058,0  -1,5 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj.  148,4  7,0  923,0  12,8 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj.  90,7  2,8  538,7  2,1 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj.  146,8  12,8  912,1  19,8 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj.  89,3  11,2  530,2  12,5 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %  61,1 -2,5p  58,4 -6,1p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* %  57,2 12,6p  50,2 -0,3p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* %  67,5 -1,5p  65,3 -4,1p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  60,9 -0,9p  58,1 -3,7p 

*Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa