• news.cision.com/
  • Fortum/
  • Fortum nopeuttaa strategiansa toteuttamista – muutoksia Uniperin ylimmässä johdossa

Fortum nopeuttaa strategiansa toteuttamista – muutoksia Uniperin ylimmässä johdossa

Report this content

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.3.2021 KLO 20.00 

  • Uniperin toimitusjohtaja Andreas Schierenbeck ja talousjohtaja Sascha Bibert jättävät tehtävänsä välittömästi
  • Klaus-Dieter Maubachista Uniperin uusi toimitusjohtaja
  • Tiina Tuomelasta Uniperin uusi talousjohtaja
  • Fortum-konsernin toimitusjohtaja Markus Rauramosta Uniperin hallintoneuvoston puheenjohtaja

Fortum-konserni julkaisi päivitetyn strategiansa joulukuussa 2020. Samassa yhteydessä Fortum ja sen tytäryhtiö Uniper kertoivat tavoittelevansa merkittäviä yhteistyöhyötyjä muun muassa pohjoismaisen vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimoinnissa, aurinko- ja tuulivoiman kehittämisessä Euroopassa sekä vetyliiketoiminnassa. Strategian toteuttaminen näillä alueilla on nyt päässyt alkuun. Fortum on kuitenkin vakuuttunut, että vielä suurempia hyötyjä voitaisiin saavuttaa nopeammin konsernirakennetta muuttamatta, jos Fortumin ja Uniperin tuki- ja liiketoiminnat integroitaisiin tiiviimmin.

”Vallitsevassa kireässä kilpailutilanteessa ja keskellä energiamurrosta meidän on toteutettava strategiaamme määrätietoisesti, tehokkaasti ja ripeästi. Vaikka olemmekin edistyneet jonkin verran yhteistyössä Uniperin kanssa, uskon, että meidän on paitsi mahdollista, myös välttämätöntä tehdä enemmän. Vain siten saavutamme yhdessä sopimamme tavoitteet ja luomme arvoa molemmille yhtiölle ja koko konsernille. Siksi lähdemme nyt konkreettisesti edistämään kaikkien toimintojemme paljon tiiviimpää yhteistyötä", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo

Aiemman lupauksensa mukaisesti Fortum ei tee Saksan lainsäädännön mukaista määräysvaltasopimusta Uniperin kanssa tai lunasta vähemmistöosakkeita ennen vuoden 2021 loppua. Tämän jälkeisistä toimenpiteistä ei ole päätetty.

Uniperin toimitusjohtaja ja talousjohtaja jättävät tehtävänsä 

Jotta Uniperia voitaisiin kehittää kiinteänä osana Fortum-konsernia, sen johdon on oltava vahvasti sitoutunut yhteiseen arvonluontiin ja yhtenäisen strategian toteuttamiseen. Uniperin hallintoneuvosto on yhdessä toimitusjohtaja Andreas Schierenbeckin ja talousjohtaja Sascha Bibertin kanssa sopineet, että Schierenbeck ja Bibert jättävät tehtävänsä yhtiössä välittömästi.

"Andreas Schierenbeck ja Sascha Bibert ovat johtaneet Uniperia viimeiset 22 kuukautta haasteellisessa toimintaympäristössä hyvään taloudelliseen tulokseen. Haluaisin erityisesti kiittää Andreasta hänen tärkeästä panoksestaan viime vuoden yhteisessä strategiaprosessissa. Sascha puolestaan teki mittavan työn yhtiön taloudellisen raportoinnin yhdistelyssä Fortumiin”, Markus Rauramo toteaa.

Uniperin uusi johto 

Uniperin uudeksi toimitusjohtajaksi nousee Klaus-Dieter Maubach, jolla on vuosikymmenien kokemus Saksan ja Euroopan energiateollisuudesta. Maubach on toiminut sekä Uniperin hallintoneuvoston puheenjohtajana että Fortumin hallituksen jäsenenä, joten hän tuntee molemmat yhtiöt hyvin. Taustansa ja kokemuksensa puolesta hänellä on erinomaiset lähtökohdat johtaa Uniperin strategian toteuttamista ja lisäarvon luomista osana Fortum-konsernia. Johtajavaihdoksen myötä Klaus-Dieter Maubach on eronnut tehtävästään Fortumin hallituksessa. Hän eroaa myös Uniperin hallintoneuvostosta yhtiön 19.5.2021 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Siihen saakka hän toimii hallintoneuvoston valtuutuksella Uniperin toimitusjohtajana. Valtuutus astuu voimaan välittömästi, eikä Maubach sen voimassa ollessa osallistu hallintoneuvoston työskentelyyn.

Uniperin uudeksi talousjohtajaksi siirtyy Tiina Tuomela. Hänellä on laaja kokemus erilaisista taloushallinnon ja liiketoiminnan johtotehtävistä. Tuomela on johtanut Fortumin Generation-divisioonaa vuodesta 2016 ja ollut Fortumin johtoryhmän jäsen vuodesta 2014. Vuodesta 2020 lähtien hän on toiminut Uniperin hallintoneuvostossa, josta hän eroaa heti Uniperin yhtiökokouksen jälkeen. Siihen saakka hän toimii Uniperin talousjohtajana yhtiön hallintoneuvoston valtuuttamana. Valtuutus astuu voimaan välittömästi, eikä Tuomela sen voimassa ollessa osallistu hallintoneuvoston työskentelyyn. Tiina Tuomela on myös luopunut tehtävistään Fortumissa.

David Bryson jatkaa Uniperin johtoryhmän jäsenenä yhtiön operatiivisena johtajana (Chief Operating Officer) ja vastuullisuusjohtajana (Chief Sustainability Officer). Niek den Hollander jatkaa kaupallisena johtajana (Chief Commercial Officer) Uniperin johtoryhmässä.

”Klaus-Dieter Maubach on oikea valinta nopeuttamaan strategian toteuttamista. Olen vakuuttunut, että Uniperin uuden johtoryhmän kanssa yhtiö jatkaa vahvaa tuloksentekoaan ja että johtoryhmä hyödyntää Uniperin ja Fortumin laajaa osaamista ja asiantuntemusta täysimääräisesti yhtiön suorituskyvyn kehittämiseksi entisestään,” sanoo Markus Rauramo. "Aiomme jatkossa tiivistää Fortumin ja Uniperin yhteistyötä entisestään ja valitsemme parhaat käytännöt kummastakin organisaatiosta. Meitä yhdistävät vankka osaaminen, yhtenevät arvot ja sitoutuminen puhtaan energian kehittämiseen. Näitä yhdessä hyödyntämällä voimme saavuttaa erinomaisen aseman Euroopan energianmuutoksen johdossa", Rauramo toteaa.

"Odotan innolla yhteistyötä Tiinan, Davidin ja Niekin kanssa ja haluan sitouttaa kaikki Uniperin työntekijät mukaan yhteiselle matkallemme", sanoo Klaus-Dieter Maubach. ”Olemme osa Fortum-konsernia ja strategiamme on selkeä. Tavoitteemme eivät ole muuttuneet, mutta toimintaympäristömme muuttuu vauhdilla ja meidän on jatkuvasti etsittävä uusia mahdollisuuksia arvon luomiseen. Tämän vuoksi ei riitä, että ainoastaan jatkamme Uniperin muutosta – meidän on nopeutettava sitä.”

Muutokset Uniperin hallintoneuvostossa 

Uniperin hallintoneuvosto on valinnut puheenjohtajakseen Markus Rauramon. Valinta korostaa Uniperin merkittävää painoarvoa konsernissa ja Fortum halua varmistaa koko konsernin strategian yhtenäinen ja johdonmukainen toteutus. 

Koska Klaus-Dieter Maubach ja Tiina Tuomela jäävät pois Uniperin hallintoneuvostosta, tilalle ehdotetaan uusia jäseniä valittavaksi Uniperin yhtiökokouksessa. Uniper julkaisee ehdokkaiden nimet yhtiökokouskutsussa. Bernhard Günther, joka oli aiemmin toinen kahdesta riippumattomasta jäsenestä, jatkaa Uniperin hallintoneuvostossa ja edustaa nyt Fortum-konsernia. Günther on toiminut Fortum-konsernin talousjohtajana 1.2.2021 alkaen. 

Fortum Oyj 

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja 

Lisätietoja:  

Sijoittajat ja analyytikot: 
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531 
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150 
Måns Holmberg, IR-päällikkö, puh. 044 518 1518 

Media: 
Pauliina Vuosio, VP, Executive Communications, puh. 050 453 2383 
Mediapuhelin puh. 040 198 2843 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Tietoa Klaus-Dieter Maubachista

s. 1962
Saksan kansalainen
Sähkötekniikan tohtori 

Klaus-Dieter Maubach oli Uniperin hallintoneuvoston puheenjohtaja vuodesta 2020 ja Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2018. Hän on tunnustettu energia-alan ammattilainen, joka on viimeiset vuodet työskennellyt konsulttina ja sijoittajana. Maubachilla on pitkäaikaista kokemusta energiasektorin johtopaikoilta. Hän on mm. työskennellyt johtoryhmän jäsenenä ja myöhemmin hallituksen puheenjohtajana E.ON Avacon AG:ssa. Vuonna 2006 hänet nimitettiin E.ONin sähkö- ja kaasuverkkoliiketoiminnasta vastaavan E.ON Energie AG:n johtoryhmään ja myöhemmin toimitusjohtajaksi. Vuosina 2010–2013 hän toimi E.ON-konsernin johtoryhmässä teknologiajohtajana (Chief Technology Officer, CTO). 

Tietoa Tiina Tuomelasta

s. 1966
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri, MBA 

Tiina Tuomela johti Fortumin pohjoismaisesta sähköntuotannosta vastaavaa Generation-divisioonaa vuodesta 2016 ja oli Fortumin johtoryhmän jäsen vuodesta 2014. Tuomela tuli Fortumin palvelukseen vuonna 1990. Hänellä on pitkäaikainen kokemus erilaisista talouden ja liiketoiminnan johtotehtävistä mm. Fortumin Nuclear and Thermal Power –divisioonan johdosta. Vuonna 2020 Tiina Tuomela nimitettiin Uniperin hallintoneuvoston jäseneksi. Hän on myös Wärtsilän ja YIT:n hallitusten jäsen.

Fortum

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 20 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 60 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit