Gasumin vuosi 2020 -1920x975


Valokuvaaja: Gasum

Gasum-konserni julkaisi tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 taloudellisen katsauksen, yritysvastuuraportin ja hallinnointi- ja palkitsemisraportin sekä Green Funding Impact -raportin.

Matalaresoluutio

Korkearesoluutio

Alkuperäinen resoluutio

Yrityksestä

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. www.gasum.fi.

Tilaa

Aiheeseen liittyviä tiedotteita